small_tab1_Serie EM-LON
LON
small_tab1_Serie EM-LON
LON

Type EM-LON

LonWorks-interface til EASYLAB regulator og adaptermoduler

Udvidelsesmodul til EASYLAB stinkskab, rumregulator, udsugningsregulator, indblæsningsregulator og adaptermoduler til integration af rum eller enkelte volumenstrømsregulatorer i CTS.

 • LonWorks FTT-10A interface
 • Udelukkende standard-netværksvariabler (SNVT) til kommunikationen
 • Udvidelsesmodul integreres i svøbet i EASYLAB basiskomponenten
 • Modul kan nemt tilføjes
 • Dobbelttilslutningsklemmer til LonWorks-netværk
 • Service-pin og service-kontrollampe


Interface til den centrale CTS

 • Ved anvendelse af en regulator med rum-balance-funktion (RMF): rummets datapunkter, f.eks. samlede volumensstrømme, fællesalarmmeldinger
 • Ved anvendelse af en enkeltregulator: datapunkter, f.eks. volumenstrøm, alarmmelding eller spjældstilling
 • Central angivelse af driftsmetode, f.eks. natdrift

ANVENDELSE

ANVENDELSE

 • Udvidelsesmodul fra serien EM-LON til EASYLAB systemet
 • LonWorks FTT-10A Interface til CTS
 • Datapunkter til rummet eller enkelte regulatorer
 • Ruminterface: Understøttelse af EASYLAB driftsmetode-koncept, hævning eller sænkning af skylningen, aflæsning af aktuelle rum-driftsværdier eller vurderede spjældstillinger, fællesalarmering
 • Reguleringsinterface: Indstilling af individuel driftsmetode for et enkelt stinkskab, aflæsning af individuelle driftsværdier som enkelte volumenstrømme eller enkeltalarmering
 • Til stinkskabs-, indblæsnings-, udsugnings- eller trykregulator EASYLAB TCU3 og adaptermodul TAM
 • Anvendelse i laboratorier, renrum til medicinindustrien og halvlederproduktion, operationsstuer, intensivafdelinger og kontorer med høje krav til regulering
 • Til indbygning fra fabrikken eller efterfølgende i svøbet på EASYLAB basiskomponenterne

UDFØRELSE

 • LonWorks-netværk til fri topologi med valgfrie forgreninger (stjerne- og linjestrukturer samt blandingsformer)
 • Udelukkende standard-netværksvariabler (SNVT) til kommunikationen
 • Datainterface til en EASYLAB regulator eller til et EASYLAB rum med forskellige funktionsprofiler
 • Normal systemintegration (binding) i LonWorks-netværket er nødvendigt

ANVENDELSE

 • Udvidelsesmodul fra serien EM-LON til EASYLAB systemet
 • LonWorks FTT-10A Interface til CTS
 • Datapunkter til rummet eller enkelte regulatorer
 • Ruminterface: Understøttelse af EASYLAB driftsmetode-koncept, hævning eller sænkning af skylningen, aflæsning af aktuelle rum-driftsværdier eller vurderede spjældstillinger, fællesalarmering
 • Reguleringsinterface: Indstilling af individuel driftsmetode for et enkelt stinkskab, aflæsning af individuelle driftsværdier som enkelte volumenstrømme eller enkeltalarmering
 • Til stinkskabs-, indblæsnings-, udsugnings- eller trykregulator EASYLAB TCU3 og adaptermodul TAM
 • Anvendelse i laboratorier, renrum til medicinindustrien og halvlederproduktion, operationsstuer, intensivafdelinger og kontorer med høje krav til regulering
 • Til indbygning fra fabrikken eller efterfølgende i svøbet på EASYLAB basiskomponenterne

UDFØRELSE

 • LonWorks-netværk til fri topologi med valgfrie forgreninger (stjerne- og linjestrukturer samt blandingsformer)
 • Udelukkende standard-netværksvariabler (SNVT) til kommunikationen
 • Datainterface til en EASYLAB regulator eller til et EASYLAB rum med forskellige funktionsprofiler
 • Normal systemintegration (binding) i LonWorks-netværket er nødvendigt

Beskrivelse

Komponenter og egenskaber

 • Mikroprocessor med permanent basisprogram til læsning af LonWorks-applikationer
 • LonWorks-Transceiver FTT-10A – Free Topology – Twisted Pair
 • Dobbelt tilslutningsklemmer til LonWorks-netværk (enkel viderefortrådning)
 • Service-pin og service-kontrollampe til forsendelse af neuron-ID til systemintegration
 • To kontrollamper signaliserer, at data sendes og data modtages

UDFØRELSE

 • Printkortmål og fastgørelsespunkter passende til EASYLAB printkort og til standardsvøbet
 • Fastgørelse med skruer
 • Forbindelsesstik til tilslutning til bundkortet i TCU3 eller TAM

Komponenter og egenskaber

 • Mikroprocessor med permanent basisprogram til læsning af LonWorks-applikationer
 • LonWorks-Transceiver FTT-10A – Free Topology – Twisted Pair
 • Dobbelt tilslutningsklemmer til LonWorks-netværk (enkel viderefortrådning)
 • Service-pin og service-kontrollampe til forsendelse af neuron-ID til systemintegration
 • To kontrollamper signaliserer, at data sendes og data modtages

UDFØRELSE

 • Printkortmål og fastgørelsespunkter passende til EASYLAB printkort og til standardsvøbet
 • Fastgørelse med skruer
 • Forbindelsesstik til tilslutning til bundkortet i TCU3 eller TAM

Tekniske informationer

 • Funktion
 • Teknik
 • Udskrivningstekst

Udvidelsesmodulet EM-LON supplerer EASYLAB basiskomponenterne (regulator TCU 3 og adaptermodul TAM) med et LonWorks-interface til forbindelse af rum eller enkelte volumenstrømsregulatorer til den centrale CTS.

LonWorks-interfacet understøtter EASYLAB driftsmetode-konceptet. En central indstilling af driftsmetoden til styring af forskellige volumenstrømme til dags- og natdrift er mulig, ligesom også en hævning eller sænkning af skylningen med en volumenstrømsoffset, eksempelvis til rumtemperatur-regulering.

Med den konfigurerbare sammensætning af alarmmelding i EASYLAB systemet kan et projektspecifikt alarmmanagement opbygges ved hjælp af LonWorks-interfacet inden for et CTS. Desuden muliggør interfacet overførslen af aktuelle driftsværdier, som aktuelle værdier for volumenstrømme og regulatorens eller rummets spjældstilling.

Udvidelsesmodulet EM-LON supplerer EASYLAB basiskomponenterne (regulator TCU 3 og adaptermodul TAM) med et LonWorks-interface til forbindelse af rum eller enkelte volumenstrømsregulatorer til den centrale CTS.

LonWorks-interfacet understøtter EASYLAB driftsmetode-konceptet. En central indstilling af driftsmetoden til styring af forskellige volumenstrømme til dags- og natdrift er mulig, ligesom også en hævning eller sænkning af skylningen med en volumenstrømsoffset, eksempelvis til rumtemperatur-regulering.

Med den konfigurerbare sammensætning af alarmmelding i EASYLAB systemet kan et projektspecifikt alarmmanagement opbygges ved hjælp af LonWorks-interfacet inden for et CTS. Desuden muliggør interfacet overførslen af aktuelle driftsværdier, som aktuelle værdier for volumenstrømme og regulatorens eller rummets spjældstilling.

trox_blau20Forsyningsspænding 5 V DC fra regulatoren eller adaptermodulet trox_blau20Interface til kommunikation LonWorks-Transceiver FTT-10A, Free Topology, Twisted Pair trox_blau20Tilslutning LonWorks-netværk 6 tilslutningsklemmer ledningsdiamtre på 0,12 – 1,5 mm² (LON A, LON B og skærm, alle dobbelt) trox_blau20Driftstemperatur 0 – 50 °C trox_blau20Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm) trox_blau20Isoleringsklasse IP 20 trox_blau20EF-overensstemmelse EMV i henhold til 2004/108/EF, lavspænding i henhold til 2006/95/EF trox_blau20Mål (B × H × D) 78 × 65 × 100 mm

Forsyningsspænding5 V DC fra regulatoren eller adaptermodulet
Interface til kommunikationLonWorks-Transceiver FTT-10A, Free Topology, Twisted Pair
Tilslutning LonWorks-netværk6 tilslutningsklemmer ledningsdiamtre på 0,12 – 1,5 mm² (LON A, LON B og skærm, alle dobbelt)
Driftstemperatur0 – 50 °C
KapslingsklasseIII (Lav svagstrøm)
IsoleringsklasseIP 20
EF-overensstemmelseEMV i henhold til 2004/108/EF, lavspænding i henhold til 2006/95/EF
Mål (B × H × D)78 × 65 × 100 mm


Udvidelsesmodulet til EASYLAB basiskomponenter (regulator TCU 3 og TROX adaptermodul TAM) med et LonWorks-interface til integration af rum eller enkelte volumenstrømsregulatorer i den centrale CTS.

Udvidelselsmodulet indeholder en LonWorks-transceiver FTT-10A (Free Topology, Twisted Pair), Servicepin til LonWorks-integrationen og kontrollamperne send data, modtag data.

UDFØRELSE

 • LonWorks-netværk til fri topologi med valgfrie forgreninger (stjerne- og linjestrukturer samt blandingsformer)
 • Udelukkende standard-netværksvariabler (SNVT) til kommunikationen
 • Datainterface til en EASYLAB regulator eller til et EASYLAB rum med forskellige funktionsprofiler
 • Normal systemintegration (binding) i LonWorks-netværket er nødvendigt

Tekniske data

 • Kommunikation: LonWorks-Transceiver FTT-10A, Free Topology, Twisted Pair
 • Tilslutning LonWorks-netværk med dobbelttilslutningsklemmer

Datapunkter enkeltregulator

 • Ønsket værdi og aktuel værdi for den aktuelle volumenstrøm
 • Aktuel spjældstilling
 • Aktuelt udført driftsmetode
 • Alarm- og statusmeldinger
 • Faktisk værdi for samlet udsugnings- og samlet indblæsningsvolumenstrøm (rum)
 • Regulatorens vurderede spjældstilling i rummet
 • Antal systemdeltagere
 • Tilkobling af volumenstrømme
 • Aktuel status for de digitale ind- og udgange

Supplerende datapunkter stinkskab

 • Angivelse af en individuel driftsmetode til udvidelsesmodulet udstyret med stinkskab
 • Valgbar prioritet til driftsmetode-angivelse
 • Faktisk værdi og ønsket værdi for den aktuelle lugehastighed (kun for stinkskabe med flowsensor, armaturfunktion FH-VS)

Datapunkter EASYLAB rum

 • Indstilling af driftsmetoden: Med et datapunkt får alle regulatorer i rummet denne driftsmetode
 • Valgbar prioritet til driftsmetode-angivelse (CTS eller rum)
 • Aktuelt rumdriftsmetode
 • Forskydning af ønsket værdi for volumenstrøm til en ekstern temperatur- eller trykregulering (f.eks. via CTS)
 • Omkobling mellem ønskede værdier trykregulering: omkobling mellem to ønskede værdier
 • Faktiske værdier for samlet udsugnings- og samlet indblæsningsvolumenstrøm (rum)
 • Alle regulatorers vurderede spjældstillinger i rummet
 • Ønsket værdi og aktuel værdi for det aktuelle rumtryk
 • Rumtryksalarm
 • Antal systemdeltagere
 • Tilkobling af volumenstrømme
 • Aktuel status for de digitale ind- og udgange
 • Samlet alarm, som kan konfigureres (driftstilstande, hardwareforstyrrelser)
 • Styring af solskærmsstyring hos kunden

Udvidelsesmodulet til EASYLAB basiskomponenter (regulator TCU 3 og TROX adaptermodul TAM) med et LonWorks-interface til integration af rum eller enkelte volumenstrømsregulatorer i den centrale CTS.

Udvidelselsmodulet indeholder en LonWorks-transceiver FTT-10A (Free Topology, Twisted Pair), Servicepin til LonWorks-integrationen og kontrollamperne send data, modtag data.

UDFØRELSE

 • LonWorks-netværk til fri topologi med valgfrie forgreninger (stjerne- og linjestrukturer samt blandingsformer)
 • Udelukkende standard-netværksvariabler (SNVT) til kommunikationen
 • Datainterface til en EASYLAB regulator eller til et EASYLAB rum med forskellige funktionsprofiler
 • Normal systemintegration (binding) i LonWorks-netværket er nødvendigt

Tekniske data

 • Kommunikation: LonWorks-Transceiver FTT-10A, Free Topology, Twisted Pair
 • Tilslutning LonWorks-netværk med dobbelttilslutningsklemmer

Datapunkter enkeltregulator

 • Ønsket værdi og aktuel værdi for den aktuelle volumenstrøm
 • Aktuel spjældstilling
 • Aktuelt udført driftsmetode
 • Alarm- og statusmeldinger
 • Faktisk værdi for samlet udsugnings- og samlet indblæsningsvolumenstrøm (rum)
 • Regulatorens vurderede spjældstilling i rummet
 • Antal systemdeltagere
 • Tilkobling af volumenstrømme
 • Aktuel status for de digitale ind- og udgange

Supplerende datapunkter stinkskab

 • Angivelse af en individuel driftsmetode til udvidelsesmodulet udstyret med stinkskab
 • Valgbar prioritet til driftsmetode-angivelse
 • Faktisk værdi og ønsket værdi for den aktuelle lugehastighed (kun for stinkskabe med flowsensor, armaturfunktion FH-VS)

Datapunkter EASYLAB rum

 • Indstilling af driftsmetoden: Med et datapunkt får alle regulatorer i rummet denne driftsmetode
 • Valgbar prioritet til driftsmetode-angivelse (CTS eller rum)
 • Aktuelt rumdriftsmetode
 • Forskydning af ønsket værdi for volumenstrøm til en ekstern temperatur- eller trykregulering (f.eks. via CTS)
 • Omkobling mellem ønskede værdier trykregulering: omkobling mellem to ønskede værdier
 • Faktiske værdier for samlet udsugnings- og samlet indblæsningsvolumenstrøm (rum)
 • Alle regulatorers vurderede spjældstillinger i rummet
 • Ønsket værdi og aktuel værdi for det aktuelle rumtryk
 • Rumtryksalarm
 • Antal systemdeltagere
 • Tilkobling af volumenstrømme
 • Aktuel status for de digitale ind- og udgange
 • Samlet alarm, som kan konfigureres (driftstilstande, hardwareforstyrrelser)
 • Styring af solskærmsstyring hos kunden

Downloads

Produktoplysninger

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633