THS  

  1. • Komplet enhed
  2. • Plug and play
  3. • Størrelser Ø100 - Ø630
  4. • Direkte strømforsyning med 230 V
  5. • Arbejdsområde 0-2500 pa


Anvendelse

THS er et trykholderspjæld, der til enhver tid har til formål at måle det statiske tryk på et punkt i kanalnetværket. Når der er en ændring i kanaltrykket, for eksempel ved andre spjæld på grenåbningen eller lukningen, vil trykregulatoren straks kompensere for dette ved at justere spjældpositionen, indtil det ønskede tryk i kanalen er opnået.

THS-enheden er designet til komfortventilation med temperaturforhold mellem 0 °C og 50 °C og relativ luftfugtighed mellem 10% og 95% uden kondens. Det kan også aflæses fra spjældpositionen på THS-spjældet. Det tages ud i form af et 0-10 V signal på en terminalblok placeret i transformerboksen.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

THS er lavet af galvaniseret stål. Slanger, motordæksel og kabinet på trykregulatoren er lavet af plast. Tilslutningerne på THS er udstyret med en EPDM-gummipakning.

Montage

Af støjgrunde bør der være en minimum ØD x 2 lige kanal før THS. Der anbefales at installere THS med placering og serviceafstand som vist i figur 2 i databladet. Niplen og slangen til trykmåling i kanalen er placeret i en afstand (a-dimension) fra THS-spjældet, hvilket giver stabile målinger, vist i figur 3 i databladet.

Er der problemer med at måle stabilt statisk tryk direkte i kanalnetværket? Dette kan løses ved at indsætte et stik i kanalen, hvor målenippel og slange er installeret, se figur 4 i databladet. Der er kun brug for et lille hul i kanalen, hvor stikket skal sidde over, max Ø50 mm.

Tekniske informationer

  • ORDREKODE
  • FUNKTION

THS-spjældet justerer altid sig selv, så trykket i kanalen opretholdes og matcher det sætpunkt, der er indstillet i trykregulatoren. THS-enheden består af et reguleringsspjæld og en regulator til trykmåling. Måleprincippet er baseret på måling af det statiske tryk i kanalen. I produktets regulatorsektion reguleres trykket på spjældet ud fra en ønsket sætpunktsværdi. THS har et reguleringsområde fra 0-2500 Pa. Det ønskede tryk indstilles ved at gå ind i trykregulatorens menu og indtaste det ønskede trykområde og tryksetpunkt (se side 6 og tabellen i databladets afsnit "Indregulering"). Produktet er klar til brug og funktion ved at tilslutte det medfølgende 2 m strømkabel 230 VAC.

Målenøjagtighed: 0,5 % MV ± 2,5 Pa

Målenippel og slange skal placeres på et sted i kanalen og i en afstand fra selve spjældbladet, som giver stabile trykmålinger (se side 6 og figur 3 og 4 i databladet).

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633