THS 

  1. • Komplett enhet
  2. • Plug and play
  3. • Størrelser Ø100–Ø630
  4. • Direkte strømsetting med 230 V
  5. • Arbeidsområde 0-2500 pa


ANVENDELSE

THS er et trykkholderspjeld som tar sikte på til enhver tid å måle det statiske trykket på et punkt i kanalnettet. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre spjeld på grenen åpner eller stenger, vil trykkregulatoren med en gang kompensere dette ved å justere spjeldstillingen inntil ønsket trykk i kanalen er oppnådd.

THS-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperaturforhold mellom 0 °C og 50 °C og relativ fuktighet mellom 10 % og 95 % uten kondensering. Det kan også leses av spjeldposisjonen til THS-spjeldet. Den tas ut i form av et 0–10 V signal på rekkeklemme som sitter i trafo-boks.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

THS er utført i galvanisert stål, slanger, motordeksel og kapsling på trykkregulatoren er i plast. Anslutningene på THS har påmontert EPDM-gummipakning.

INSTALLASJON

Av hensyn til støy, bør det være minimum ØD x 2 rett kanal før THS, Det anbefales å montere THS med plassering og serviceavstand som vist i figur 2 i databladet

Nippel og slange for trykkmåling i kanalen plasseres i en avstand (a-mål) fra THS-spjeld som gir stabile målinger, vist i figur 3 i databladet.

Er det problemer med å få målt stabilt statisk trykk direkte i kanalnettet? Dette kan løses ved å sette inn et påstikk i kanalen hvor målenippel og slange monteres inn, se figur 4 i databladet. Det trengs kun et lite hull i kanalen hvor påstikket skal sitte over, maks Ø50 mm.

Tekniske informationer

  • BESTILLINGSKODE
  • FUNKSJON

THS-spjeldet regulerer seg alltid inn slik at trykket i kanalen opprettholdes og samsvarer med settpunktet som er satt i trykkregulatoren. THS-enheten består av et reguleringsspjeld og en regulator for måling av trykk. Måleprinsippet baserer seg på måling av statisk trykk i kanalnettet. I produktets regulatordel styres pådraget til spjeldet ut i fra en ønsket bør-verdi (settpunktet). THS har et reguleringsområde fra 0–2500 Pa. Innstilling av ønsket trykk gjøres ved å gå inn i trykkregulatorens meny og taste inn ønsket trykk-område og trykksettpunkt (se side 6 og tabell under avsnitt «Innregulering» i databladet). Produktet er klart til bruk og funksjon ved å koble til medfølgende 2m strømkabel 230 VAC.

Målenøyaktighet: 0.5 % MV ± 2,5 Pa                                                                                                                                                                                                                               Målenippel og slange må plasseres på et punkt i kanalen og i en avstand fra selve spjeldbladet som medfører stabile trykkmålinger (se side 6 og figur 3 og 4 i databladet).

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633