AURASIM

AURASIM -nytt simuleringsprogram fra TROX Auranor

AURASIM er et helt nytt web basert simulering- og visualiseringsverktøy for TROX Auranor sine produkter.

AURASIM er et tredimensjonalt modelleringsverktøy som gjør det enklere å prosjektere ventilasjon riktig. I AURASIM kan du modellere hvordan våre ventilasjonsprodukter samhandler med hver¬andre, og hvordan de oppfører seg ved ulike operasjonsbetingelser som luftmengder og tilluftstemperaturer.

Programmet viser hvordan luften oppfører seg fra den går ut av dyseåpningen til hastigheten har blitt redusert til 0.2 m/s. Ved hjelp av fargeskalaer kan du også se hvordan hastigheten synker, og tempera¬turen øker langs strålen. I tillegg kan du legge på en gjennomsiktig sone som viser oppholdssonen. Vha. denne kan du for eksempel se om du må plassere tilluftsenhetene lenger fra hverandre, øke tilluftstemperaturen eller endre luftmengden for at luftstrømmene ikke skal gå inn i oppholdssonen.

AURASIM baserer seg på omfattende målinger utført i vårt eget strømnings-tekniske laboratorium. Hastighet, temper¬atur og kritisk punkt i luftstrålen har blitt gjort på flere luftmengder og temperaturer for hver enkelt dimensjon. Med AURASIM kan du føle deg trygg på at du prosjekterer riktig.

Du kan enkelt opprette egne prosjekter og eksportere resultatene fra et AURASIM-prosjekt til en pdf-fil.

Programmet finner du her: AURASIM.dk

OBS! AURAISM foretrekker Google Crome som valgt nettleser.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633