RENRUM – TIL ALLE BRANCHER

DER ER BEHOV FOR RENRUMSFORHOLD PÅ EN LANG RÆKKE FORSKELLIGE OMRÅDER. 

Vores løsninger anvendes overalt, hvor der stilles de højeste krav til lufthygiejne og indeklimaet:

 • Medicinalindustrien
 • Sundhedssektoren (operationsstuer, intensivafdelinger og isolationsrum)
 • Halvleder- og nanoindustrien
 • Bryggerier og store bagerier
 • Kemikere
 • Husdyrhold (stalde og IVC'er)
 • Finmekanisk industri
 • Glaslaminering
 • Produktion af sprøjtestøbning af plast
 • Mikroelektronik
 • Fødevareindustri
 • Luft- og rumfart
 • Medicinsk teknologi
 • Canabis-dyrkning
 • Lodret landbrug

Med andre ord, hvor mennesker, produkter eller miljøet skal beskyttes mod forurening.

TYPER AF RENRUM – DET ER LUFTEN, DER TÆLLER

Variationen af typer af renrum er lige så stor som variationen af industrier, og alligevel er de forskellige rum ens eller ligner hinanden på mange punkter.

Med hensyn til ventilation adskiller de sig på følgende punkter afhængigt af processen:

 • Luftrensningsklasse (i henhold til ISO 14644-1 eller GMP eller Federal Standard 209E)
 • Luftskiftehastighed (som følge af luftrenhedsklassen)
 • Temperatur og luftfugtighed (afhængigt af processen)
 • Friskluftshastighed (afhængig af processen)
 • Type og måde at tilføre luft på

En ting kan du altid stole på: Uanset hvilken type renrum du har brug for – TROX tilbyder dig den passende løsning til din situation.

Loesungen_TextMedia_Reinraumtypen-animation_img_01_2021_02_modi EN

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

OM DET ER CENTRALISERET ELLER DECENTRALISERET...

... VI HAR DEN RETTE LØSNING TIL DIT PROJEKT!

Lige så forskellige som kravene i de enkelte projekter er, lige så forskellige er løsningerne.

Her tilbyder vores X-CUBE CROFCU et effektivt, sikkert og fleksibelt alternativ til de klassiske centraliserede systemer.

Ud over det modulære design og fleksibilitet giver den decentrale løsning, X-CUBE CROFCU, et stort besparelsespotentiale i drifts- og investeringsomkostninger, f.eks. gennem:

 • Mindre centrale enheder, da der er brug for mindre frisk luft
 • Betydeligt mindre kanalnetværk
 • Moderne EC-ventilatorer i de decentrale enheder
 • Spotkøling, integreret rumstyringssystem til op til fire rum pr. enhed

Andre fordele er:

 • Utilsigtede hændelser er isolerede, da områder og processer er adskilte med hensyn til ventilationsteknologi
 • Hurtig installation og idriftsættelse
 • Fabriksafprøvning (FAT)

TROX ER MEDLEM AF VIP3000 E.V.

TROX er medlem af Verein Interessengemeinschaft Pharmabau 3000 e.V. (en tysk sammenslutning af interessegrupper fra medicinalindustrien).

VIP3000 samler idéer og visioner omkring emnet renrum og lægemidler.

I VIP3000 er der deltagelse fra førende virksomheder og forskningsinstitutioner inden for den tysktalende farmaceutiske, kemiske og kosmetiske industri, deres leverandører samt planlæggere og universiteter.

Gå til VIP 3000 hjemmeside.

CLEANROOM FUTURE

Cleanroom Future er en videns- og uddannelsesplatform for professionel renrumsstyring for renrumsansvarlige, der drives af Frank Duvernell.

TROX er partner på denne platform.

Gå til Cleanroom Future hjemmeside.LUFTFORDELING I RENRUM

Valget af luftstrømskonceptet til et renrum afhænger af følgende:

 • Luftrensningsklassen
 • Processen
 • De rumlige krav

FORSKELLIGE PROCESSER KRÆVER FORSKELLIGE STRØMNINGSKONCEPTER

Udblæsningsmønster, virkemåde og effektiviteten af et renrumskoncept afhænger af konstruktionen af ind- og udblæsningerne samt af deres kombination og rumlige placering.

I opholdszonen kan den ideelle luftfordeling opnås med høje induktionsniveauer, der fører til en hurtig reduktion af luftstrømningshastighederne og af temperaturforskellene mellem rumluften og den tilførte luft.

Hvis målet er en laminar strømning, skal luftstrømningshastigheden og en konstant luftstrøm opretholdes.

STRATEGIER FOR LUFTFORDELING I RENRUM

LAMINÆR STRØMNING MED LAV TURBULENS (LF)

Lav-turbulens laminar strømning (LF) er kendetegnet ved en jævn hastighedsprofil og næsten parallelle strømningslinjer over hele det rene områdes tværsnit. Med LF kan der opnås maksimale luftrenhedsklasser – selv i store rene luftområder.

Lav-turbulens laminar strømning anvendes, hvor produkter og processer er særligt følsomme og skal beskyttes mod kontaminering. Her udsuges recirkulations- og/eller udsugningsluften tæt på jorden.

LAMINÆR STRØMNING MED LAV TURBULENS (LF) TIL MIKRO-ELEKTRONISKE PROCESSER

Et særligt kendetegn ved mikroelektronik er, at recirkulations- og/eller udsugningsluften udsuges via et hævet gulv for ikke at påvirke den laminære strømning nær jorden.

TURBULENT STRØMNING (FLOW)

Turbulente strømninger betyder, at den primære luft blandes med den inducerede rumluft. Der tilføres ikke ren luft i hele rummet, men kun på udvalgte steder, typisk gennem hvirveldiffusere i loftet. Den høje induktion medfører en god blanding af rumluften og en overflod af det rene luftområde.

Turbulensstrømmen kombinerer endelige HEPA-filtre med en hvirveldiffuser. Recirkulations- og/eller udsugningsluften suges normalt ud tæt på jorden.

RETNINGSBESTEMT STRØMNING (FLOW)

Retningsbestemt strømning er særlig velegnet til at adskille rene områder fra urene eller mindre rene områder. Her løber udstrømningsmønstret tværs gennem rummet fra den ene side til den anden... Dette kan være på tværs af vægfladen på tværs af rummet eller fra den ene side op til den anden side ned.

Retningsbestemt strømning anvendes, når en overførsel af partikler fra et område til et andet område skal forhindres. Ideel til luftsluser mellem to renhedszoner.

OPTIMERET TIL DIT RENRUM

Vi tilbyder koncepter til alle renrum, der er individuelt tilpasset til dine processer.

Vores skræddersyede løsninger opfylder alle normer og standarder helt op til de højeste hygiejniske krav:

 • Hygiejnekrav i henhold til VDI 6022
 • Til luftrensningsklasser i henhold til ISO 14644-1, GMP eller Federal Standard 209e

I denne proces sørger TROX afsluttende luftterminaludstyr med partikelfilter for den nødvendige luftrenhed. 

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

TROX LUFTTERMINALER TIL RENE RUM

TFP

For høj luftrenhed med meget høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFP

For høj luftrenhed med meget høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFP

TFC

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFC

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFC

TFM

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFM

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFMLUFTSTYRING I RENRUM

Dit renrum bliver ikke kun rent gennem luftudveksling og filtreringen.

For at gøre dit renrum sikkert i drift er luftstyringssystemer også meget vigtige ud over luftskifte og filtrering. De sikrer en jævn luftbalance og regulerer de forskellige luftmængder i rummet, f.eks. lufttilførsel, frisk luft, recirkuleret luft og udsugningsluft.

Afhængigt af rummets type og klassifikation kan der være en ekstra reguleringsvariabel – rumtryk – ud over rumbalancereguleringen. Da renrummene bliver stadig mere lufttætte, er det særlig vigtigt at anvende et system, der opfylder disse høje krav.

 • Intelligente komponenter kommunikerer med hinanden, de overvåger og styrer parametre for renrum og sikrer, at disse parametre opretholdes.
 • Ventilations- og klimakomponenter skal kommunikere med hinanden, kun da kan de også fungere perfekt sammen – især når de skal tjene sikkerheden for mennesker og faciliteter.
 • Intelligente kommunikationssystemer til søgning, indsamling, synliggørelse og overvågning af data via det centrale BMS.

LUFTSTYRINGSSYSTEMER: CENTRALISERET ELLER DECENTRALISERET? 

TROX systemer til styring af rumluft er optimeret til høje systemkrav, f.eks. i renrum

Uanset om du har brug for et centralt eller decentralt system, tilbyder TROX dig en skræddersyet løsning

 • Funktion til styring af rum
  Alle rumrelaterede data og konfigurationer gemmes på én controller.

 • Rumtryk, temperatur, luftfugtighed osv.
  Omfattende styresystem for hele HVAC-systemet

 • Grænseflader til central BMS
  LON, BACnet, Modbus, IP-baseret webserver

 • Plug and play
  Automatisk dataudveksling mellem styringerne; ingen adressering nødvendig; interaktiv idriftsættelse

 • Nem vedligeholdelse
  Herunder rumdiagnose og rumkonfiguration

 • Hurtig og præcis respons på setpunktværdierne

 • Modulær opbygning af hardwaren

RUMBALANCE, RUMTRYK, LÆKAGE – ALT SAMMEN REGULERET!

Målrettet overtryk i renrumsproduktion forhindrer kontaminering og forhindrer uønskede luftstrømme eller uønskede partikler i at trænge ind i rummet.

TROX leverer systemer, der sikrer, at det korrekte overtryk opretholdes.

Komplekse rumbalancerings- og rumovervågningsfunktioner er ligeledes mulige.

 • Via systemets interne kommunikationslinje kan alle netværksdeltagere hurtigt og nemt kobles sammen via plug and play, hvilket sikrer en løbende dataudveksling mellem deltagerne.

 • Systemet kan nemt tilsluttes til den centrale BMS ved hjælp af standard kommunikationsgrænseflader; LON, BACnet eller Modbus.

 • Hurtigt reagerende reguleringskredsløb er velegnede til regulering af volumenstrømmen i installationer og til regulering af rumtryk.

 • Det er afgørende for en effektiv og effektiv styring af rumtrykket, at der er en defineret lækage. I takt med at rummene bygges mere og mere tætte, er det endnu vigtigere at planlægge den rigtige lækage for hvert rum.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633SIKRE LUFTFILTRE TIL RENRUM

Hvis man tænker på, at strukturbredden af en elektronisk leder på en mikrochip er ca. 30-250 nanometer – til sammenligning er et menneskehår ca. 300 gange så tykt – får man en idé om, hvor strenge kravene til renrumsteknologi og tilhørende filtersystemer er.

HEPA- og ULPA-filtre anvendes som højeffektive partikelfiltre til adskillelse af de mindste partikler i renrumssystemer. De sikrer en særlig høj luftrensning og kan separere selv submikrometriske bakterier og partikler.

REDUCERE DINE ENERGIOMKOSTNINGER OG CO2-UDLEDNINGER BETYDELIGT

Filtre skal separere partikler i luften – og de er en hindring for luftstrømmen. Efterhånden som differenstrykket stiger, falder energieffektiviteten. Målet er at minimere tabet.

TROX har derfor udviklet luftfiltre, der reducerer den uundgåelige stigning i trykforskellen og dermed reducerer systemets modstand.

TROX tilbyder filtermedier med ekstremt fine plisseringer og aerodynamisk optimerede filterenheder, der bidrager til at spare op til 50% energi i forhold til konventionelle filtre.

Gå til vores 'energy costs calculator for filters'.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

VI HAR DE RETTE HEPA- OG ULPA-FILTRE

KABINET INKLUDERET - TIL ENHVER ANVENDELSE

MFPCR

Til opfyldelse af de højeste krav til ren rumluft, arbejdsplads og arbejdsmedier

MFPCR

Til opfyldelse af de højeste krav til ren rumluft, arbejdsplads og arbejdsmedier
MFPCR

TFM

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFM

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFM

TFC

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFC

For høj luftrenhed med høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFC

MFP

Til de højeste krav til luftrenhed og sterilitet

MFP

Til de højeste krav til luftrenhed og sterilitet
MFP

TROX RENRUMSFILTERET ER CERTIFICERET TIL BRUG I RENRUM

TROX producerer et lavt udgasende renrumsfilter med certificeret sikkerhed for højeste kvalitet og produktionssikkerhed i renrum, f.eks. i halvlederindustrien.

Alle vores renrumsfiltre er klassificeret i henhold til partikeltællingsmetoden i henhold til EN 1822. For visse specifikke anvendelser, f.eks. i halvlederindustrien, er det imidlertid ikke nok at kende antallet af partikler, men også partiklernes sammensætning.

Fraunhofer-instituttet har certificeret udgasningsadfærden for TROX-filteret af typen MFPCR i henhold til ISO 14644-5.

Gå til vores MFPCR produkt 

HØJEFFEKTIVT FILTER

SCANNINGSTEST I RENRUM

Som højeffektive partikelfiltre til adskillelse af suspenderede partikler i renrumssystemer anvendes HEPA- og ULPA-filtre.

 • Meget god produktkvalitet takket være høj produktivitet og pålidelige processer i produktionen med 100% kvalitetskontrol.

 • Alle TROX-filtre i filterklasserne H13, H14, U15, U16 og U17 er individuelt testet for lækagefrihed og opnåelse af en integreret filtervirkningsgrad - og det under renrumsforhold!

 • TROX fine dust filtre er certificeret af EUROVENT.

 • TROX producerer alle komponenter til filterenheden selv, fra kabinet til filterelementer og luftdiffusorer – i topmoderne produktionsanlæg i Tyskland.

TROX filtre fra A - Z.

På det nye testanlæg til scanning af filtre testes filtre i filterklasserne H13, H14, U15, U16 og U17 under renrumsforhold.BRANDBESKYTTELSE OG RØGUDSUGNING I RENRUM

EN OMFATTENDE TILGANG TIL RENRUM SKAL VÆRE MÅLET!

 • Renrum er højrisikoområder, som skal behandles med særlig omhu under planlægningen. Kravene til renrum er særligt krævende inden for medicinalindustrien, medicinalteknologi, bioteknologi, halvleder- og fødevareindustrien.

 • På baggrund af risikoen for kontaminering af mennesker, produkter og miljø skal disse rum overvåges og kontrolleres nøje.

 • Renrummet er hjertet i produktionen af følsomme, værdifulde varer. Enhver forurening, f.eks. med støv, mikroorganismer eller endog røg, kan have alvorlige konsekvenser for produktionsprocesserne og produktkvaliteten.

 • Personsikkerheden udgør imidlertid også en særlig udfordring, da der på den ene side ikke må frigives giftige stoffer under evakueringen, og på den anden side en korrekt udledning måske ikke længere er mulig.

 • Som typiske brandårsager samt selvantændelse eller lækager i beholdere med letantændelige eller selvantændelige brændbare væsker eller gasser.

 • Inden for få minutter kan brandskader på udstyr og installationer forårsage tab i millionklassen. Selv en lille brand kan forårsage betydelige skader ved at producere og sprede røg.

 • Derfor er et højt sikkerhedsniveau i renrum med forebyggende og aktiv brandbeskyttelse særlig vigtigt og absolut nødvendigt.

OMFATTENDE LØSNINGER FOR DIN SIKKERHED

I tilfælde af brand er personsikkerhed, støtte til brand- og redningstjenesten og beskyttelse af ejendom de vigtigste mål, og de skal opfyldes af et avanceret centralt BMS og et effektivt sikkerhedsstyringskoncept:

Gennem en omfattende integration af alle komponenter kombinerer vi disse systemer til totalløsninger til dine specifikke krav.

Loesungen_TextMedia_Feuerwehr-Rauch_img_01_2021_02 EN

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER

KOMBINATION AF BRANDBESKYTTELSE OG RØGUDSUGNING

På grund af den stigende digitalisering kan du også i vores branche kombinere de forskellige produkter i et brand- og røgbeskyttelsessystem i ét intelligent system.

Dette fører til en enorm reduktion af brandbelastningen, installations- og vedligeholdelsesomkostningerne og understøtter kravene i retningslinjerne for linjesystemer (MLAR / LAR).

I vores brochure "Intelligente styresystemer - anvendelseseksempler for brandsikring og røgudsugning" giver vi dig et overblik. Find brochuren nedenfor, som på nuværende tidspunkt kun er på tysk.

►►Download vores brochure her. (PDF, 3.9 MB) ► (Kun tysk version tilgængelig)

Illustrationen fra brochuren viser kombinationen af styresystemer til brandsikring og røgudsugning.

ALT FRA SAMME LEVERENDØR

Loesungen_MediaSection_RDA_gc_01_2021_02_DE_de EN

RØGUDSUGNINGSSYSTEMER

TROX X-FANS sikkerhedssystemerne gør det muligt at holde flugtveje røgfrie. Fordelene ved komplette systemer:

 • Koordinerede, funktionelle sikkerhedspakker
 • Alle komponenter fra én og samme leverandør
 • Rådgivning ved udformning af komplette systemer

► Gå til TROX X-FANS ►►

Loesungen_MediaSection_FK2-EU-FKRS-EU_img_01_2021_02_DE_de EN

BRANDSPJÆLD

Brandspjæld forhindrer brand og røg i at sprede sig til tilstødende brandrum. 

Uanset om det er loft eller væg, rundt eller firkantet - TROX har altid det rigtige brandspjæld til alle behov.

Alle TROX brandspjæld fås også i en ATEX-certificeret konstruktion.

► Gå til TROX brandspjæld ►►

Loesungen_MediaSection_EK-EU-JZ-RS_img_01_2021_02_DE_de EN

RØGUDSUGNINGS- OG RØGSIKRINGSSPJÆLD

Røgsikringsspjæld er en vigtig del af mekaniske røgudsugningssystemer, som skal holde f.eks. flugtveje fri i tilfælde af brand. 

► Gå til TROX røgkontrolspjæld ►►HYGIEJNE OG SIKKERHED I RENRUM

Hygiejne og sikkerhed er i fokus i renrum og går hånd i hånd i vores løsninger.

Det var vores mål at skabe en enhed, der leverer rumluft af den bedste kvalitet, luft, der opfylder hygiejne- og sikkerhedskravene i meget følsomme områder.

Uanset om det drejer sig om enkle renrum eller renrum med de højeste krav – vi tilbyder dig en skræddersyet løsning. Giv os et opkald! Vi har løsningerne!

SIKKERHED FOR PRODUKTER OG PROCESSER

Ventilation og klimaanlæg i renrum betyder først og fremmest kontrol af uønskede luftbårne partikler.

Kontrol med de forskellige, indbyrdes afhængige faktorer, der påvirker luftrensning og sikkerhed, har ført til udvikling af ekstremt pålidelige og energieffektive renrumssystemer, der tager højde for følgende aspekter:

 • Rensning, transport, filtrering og forsyning af luft:
  Sikring af en høj rensning af luften og en god indendørs luftkvalitet.

 • Positivt differenstryk:
  Beskyttelse af produkter, processer, mennesker (højeste kvalitetsstandarder for produktion) og miljøet mod forurenet luft ved at opretholde de nødvendige volumenstrømme
 
 • Brandbeskyttelse:
  Forebyggelse af spredning af forurenet luft og af brand og røg gennem ventilations- og klimaanlæg i tilfælde af brand

Kontrol af kontaminering med et flerlagssystem: For at beskytte renrum og udstyr mod forurenende stoffer, der kan være til stede i tilstødende områder med lavere luftrensning, bør det statiske tryk i renrum altid være højere end trykket i de tilstødende områder.

GMP-KLASSER FOR LUFTRENHED

Vigtige standarder for medicinske anvendelser er f.eks:

 • ISO 14644-1
 • Federal Standard 209E
 • GMP Standard


Loesungen_TextMedia_GMP-Reinheitskassen_gc_01_2021_DE_de EN


Bemærk driftstilstande (vist: tomgang)

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

PRODUCTS FOR THE HIGHEST LEVELS OF HYGIENE AND SAFETY

TFP

For høj luftrenhed med meget høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter

TFP

For høj luftrenhed med meget høje hygiejniske krav til indbygningen i lofter
TFP

X-CUBE CROFCU

X-CUBE CROFCU

X-CUBE CROFCUENERGIEFFEKTIVITET I RENRUM

BEREGNING AF LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER OG ENERGIBESPARELSER

Moderne ventilationsanlæg og -systemer styres i dag på en behovsbaseret måde. F.eks. justeres varmeeffekt og luftmængder afhængigt af den faktiske efterspørgsel.

Energibehovet for et ventilationsanlæg afhænger af denne styring. De klimatiske forhold på det pågældende sted har en yderligere indflydelse.

For at tage hensyn til disse virkninger i designfasen tilbyder TROX muligheden for X-CUBE-ventilationsaggregater til at bestemme livscyklusomkostningerne (LCC) i en simulering i timetrin for et specifikt ventilationsaggregat på et valgfrit sted i verden og for et justerbart driftsscenarie..

Energibehovet bestemmes for hver time af året ved hjælp af vejrdataoptegnelser. På grundlag af disse LCC-beregninger kan den mest effektive enhedsløsning bestemmes for hver enkelt projekt.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

REDUKTION AF ENERGIOMKOSTNINGER VED AT TILSÆTTE RECIRKULATIONSLUFT

X-CUBE CROFCU kommer ind - og med den et helt nyt designkoncept til renrum. Den kompakte, fabriksafprøvede sekundærluftenhed til brug i forbindelse med centraliserede ventilations- og klimaanlæg installeres typisk i sænkede lofter.

Med sine unikke egenskaber opfylder den de vigtigste krav til ventilation og klimaanlæg i renrum og er specielt designet til GMP-klasse C og D.

 • Afgivelse af høje termiske belastninger
 • Tilførsel af frisk luft efter behov
 • Opretholdelse af rumtrykket ved hjælp af integreret volumenstrømsregulering

Maksimal effektivitet

X-CUBE CROFCU's quasi plug-in-konstruktion reducerer installationstiden på stedet betydeligt.

Nem installation

X-CUBE CROFCU leveres klar til brug. En fabriksafprøvning sikrer, at hver enhed overholder de gældende standarder og opfylder kundens krav. Alle nødvendige parametre er indstillet fra fabrikken. Som følge heraf kræves der kun et minimum af tid til idriftsættelse og test på stedet.

Alsidig og fleksibel

Det er muligt at bruge X-CUBE CROFCU som en enkelt enhed eller kombinere flere enheder. Sammen med TROX-softwaren resulterer dette i en fleksibel ventilationsløsning til renrum.

Loesungen_TextMedia_Crofcu-ohneSpiegel_img_01_2021_02_DE_de EN

LLC-BEREGNER TIL FILTRE: ENKEL. BÆREDYGTIG. BESPARELSER.

Du kan hurtigt og nemt finde ud af, hvilke energiomkostninger de forskellige filtre har over tid. Energiomkostningerne giver det største besparelsespotentiale – op til 50 % afhængigt af filteret.

Tekniske problemer med beregneren. Link til beregneren kommer senere.

Loesungen_Text-Media_Energieeffizienz-Schwein_gc_01_2021_05 EN

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633