small_tab1_Serie VS-TRD
small_tab2_Serie VS-TRD
small_tab1_Serie VS-TRD
small_tab2_Serie VS-TRD

VS-TRD 

Til stinkskab EASYLAB og TCU-LON-II

Flowsensor til den variable behovsorienterede regulering af udblæsningsvolumenstrøm i stinkskabe

 • Berøringsfri og slitagefri måling af lugehastighed
 • Til stinkskabe med vertikale og horisontale forskydelige luger
 • Automatisk genkendelse af termisk belastning
 • Let indbygning i en boring i dornen, også til rækkeopstilling af stinkskabe
 • Stikklar forbindelseskabel
 • Måleområde 0 – 1 m/s


Yderligere anvendelse af sensoren

 • Til overvågningsenheder FMS-2 til overvågning af lugehastigheden

ANVENDELSE

ANVENDELSE

 • Flowsensor type VS-TRD til LABCONTROL systemet
 • Til behovsorienteret variabel volumenstrømsregulering af stinkskabe
 • Tilslutning til EASYLAB regulator TCU3, regulator TCU-LON-II og overvågningsanordning FMS-2
 • Hensynstagen til alle lugeåbninger
 • Til stinkskabe med vertikale og horisontale forskydelige luger, også med flere luger som i stinkskabe til gennemrækning
 • Øger arbejdssikkerheden for laboratoriepersonalet
 • Anvendelse i laboratorier, renrum til medicin og halvlederproduktion

Særlige egenskaber

 • Behovsorienteret stinkskab på basis af lugeåbningen
 • Registrering af vertikale luger, horisontale tværluger samt begge luger i et stinkskab til gennemrækning
 • Berøringsfri måling af lugehastighed, intet mekanisk udtag, derfor slitagefri
 • Konstant lugehastighed (typisk 0,5 m/s) inden for området af de indstillede volumensstrømsgrænser ved hjælp af kaskaderegulering af lugehastighed og volumenstrøm
 • Registrering og sikker bortskaffelse af termisk belastning via automatisk volumenstrømshævning

ANVENDELSE

 • Flowsensor type VS-TRD til LABCONTROL systemet
 • Til behovsorienteret variabel volumenstrømsregulering af stinkskabe
 • Tilslutning til EASYLAB regulator TCU3, regulator TCU-LON-II og overvågningsanordning FMS-2
 • Hensynstagen til alle lugeåbninger
 • Til stinkskabe med vertikale og horisontale forskydelige luger, også med flere luger som i stinkskabe til gennemrækning
 • Øger arbejdssikkerheden for laboratoriepersonalet
 • Anvendelse i laboratorier, renrum til medicin og halvlederproduktion

Særlige egenskaber

 • Behovsorienteret stinkskab på basis af lugeåbningen
 • Registrering af vertikale luger, horisontale tværluger samt begge luger i et stinkskab til gennemrækning
 • Berøringsfri måling af lugehastighed, intet mekanisk udtag, derfor slitagefri
 • Konstant lugehastighed (typisk 0,5 m/s) inden for området af de indstillede volumensstrømsgrænser ved hjælp af kaskaderegulering af lugehastighed og volumenstrøm
 • Registrering og sikker bortskaffelse af termisk belastning via automatisk volumenstrømshævning

Beskrivelse

Komponenter og egenskaber

 • Svøb med sensorrør til enkel montage
 • Fintfølende elektronik med integreret temperaturkompensation
 • Berøringsfri og slitagefri måling af lugehastighed i henhold til den kalorimetriske metode

Supplerende produkter

 • CAB-TRD: forlængerledning 5 m til flowsensor VS-TRD, stikklar
 • EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien
 • MConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af serien TFM/TPM og TCU-LON-II

UDFØRELSE

 • Til stikmontering på stinkskabe
 • Konisk sensorrør til at stikke i en boring 20 – 21 mm på dornen
 • Stikklar forbindelseskabel 3 m

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

 • Svøb i kunststof, sort

Komponenter og egenskaber

 • Svøb med sensorrør til enkel montage
 • Fintfølende elektronik med integreret temperaturkompensation
 • Berøringsfri og slitagefri måling af lugehastighed i henhold til den kalorimetriske metode

Supplerende produkter

 • CAB-TRD: forlængerledning 5 m til flowsensor VS-TRD, stikklar
 • EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien
 • MConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af serien TFM/TPM og TCU-LON-II

UDFØRELSE

 • Til stikmontering på stinkskabe
 • Konisk sensorrør til at stikke i en boring 20 – 21 mm på dornen
 • Stikklar forbindelseskabel 3 m

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

 • Svøb i kunststof, sort

Tekniske informationer

 • Funktion
 • Teknik
 • Udskrivningstekst

Funktionsbeskrivelse

Målingen af lugehastighed sker i henhold til et termisk måleprincip og er berøringsfri og slitagefri. I en bypass-åbning måler flowsensoren luftstrømmen. Denne luftstrøm svarer til lugehastigheden ved alle åbninger i stinkskabet. Sensoren kan således registrere både vertikale lugepositioner og også horisontale tværlugestillinger.


VS-TRD til stinkskabe

 • EASYLAB-regulator TCU3: armaturfunktion FH-VS
 • Regulator TCU-LON-II: armaturfunktion FH


I overensstemmelse med kaskadereguleringen holdes lugehastigheden mellem de minimale og maksimale volumenstrømme konstant.

Åbning af lugen bevirker sænkningen af lugehastigheden. Stinkskabet forhøjer volumenstrømmen. Hermed er tilstrækkelig overstrøm fra rummet til stinkskabet garanteret (opretholdelse af arbejdssikkerheden).

Når stinkskabet lukkes igen, reduceres volumenstrømmen for at holde lugehastigheden konstant. Den minimale volumenstrøm sikrer en tilstrækkelig gennemskylning af stinkskabet.


VS-TRD til overvågning

 • Overvågningsudstyr FMS-2


Lugehastigheden overvåges. Ved under- eller overskridelse af en grænseværdi sendes en alarm til betjeningspanelet. Grænseværdier og alarmtypen kan konfigureres.

Funktionsbeskrivelse

Målingen af lugehastighed sker i henhold til et termisk måleprincip og er berøringsfri og slitagefri. I en bypass-åbning måler flowsensoren luftstrømmen. Denne luftstrøm svarer til lugehastigheden ved alle åbninger i stinkskabet. Sensoren kan således registrere både vertikale lugepositioner og også horisontale tværlugestillinger.


VS-TRD til stinkskabe

 • EASYLAB-regulator TCU3: armaturfunktion FH-VS
 • Regulator TCU-LON-II: armaturfunktion FH


I overensstemmelse med kaskadereguleringen holdes lugehastigheden mellem de minimale og maksimale volumenstrømme konstant.

Åbning af lugen bevirker sænkningen af lugehastigheden. Stinkskabet forhøjer volumenstrømmen. Hermed er tilstrækkelig overstrøm fra rummet til stinkskabet garanteret (opretholdelse af arbejdssikkerheden).

Når stinkskabet lukkes igen, reduceres volumenstrømmen for at holde lugehastigheden konstant. Den minimale volumenstrøm sikrer en tilstrækkelig gennemskylning af stinkskabet.


VS-TRD til overvågning

 • Overvågningsudstyr FMS-2


Lugehastigheden overvåges. Ved under- eller overskridelse af en grænseværdi sendes en alarm til betjeningspanelet. Grænseværdier og alarmtypen kan konfigureres.

trox_blau20Forsyningsspænding 24 V AC/DC fra regulator trox_blau20Måleområde 0 – 1 m/s trox_blau20Udgang faktiske værdisignal 2 – 10 V DC trox_blau20Driftstemperatur 15 – 40 °C trox_blau20Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm) trox_blau20Isoleringsklasse IP 20 trox_blau20EF-overensstemmelse EMV iht. 2004/108/EF

Forsyningsspænding24 V AC/DC fra regulator
Måleområde0 – 1 m/s
Udgang faktiske værdisignal2 – 10 V DC
Driftstemperatur15 – 40 °C
KapslingsklasseIII (Lav svagstrøm)
IsoleringsklasseIP 20
EF-overensstemmelseEMV iht. 2004/108/EF


Elektronisk sensor til LABCONTROL system til måling af lugehastigheden i stinkskabe.

Egnet til stinkskabe med vertikale og horisontale forskydelige luger.

Berøringsfrit og slitagefrit måleprincip.

Proportional til lugehastigheden afgives et spændingssignal på 2 – 10 V DC. Tilsluttet til stinkskabet reguleres volumenstrømmen behovsorienteret og variabelt. Tilsluttet til overvågningsudstyret afgives en alarm ved underskridelse eller overskridelse af grænseværdien.

Til enkel montering på dornen.

Særlige egenskaber

 • Behovsorienteret stinkskab på basis af lugeåbningen
 • Registrering af vertikale luger, horisontale tværluger samt begge luger i et stinkskab til gennemrækning
 • Berøringsfri måling af lugehastighed, intet mekanisk udtag, derfor slitagefri
 • Konstant lugehastighed (typisk 0,5 m/s) inden for området af de indstillede volumensstrømsgrænser ved hjælp af kaskaderegulering af lugehastighed og volumenstrøm
 • Registrering og sikker bortskaffelse af termisk belastning via automatisk volumenstrømshævning

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

 • Svøb i kunststof, sort

Tekniske data

 • Forsyningsspænding 24 V AC/DC fra regulatoren
 • Måleområde: 0 – 1 m/s
 • Udgang faktiske værdisignal: 2 – 10 V DC
 • Isoleringsklasse: IP 20

Elektronisk sensor til LABCONTROL system til måling af lugehastigheden i stinkskabe.

Egnet til stinkskabe med vertikale og horisontale forskydelige luger.

Berøringsfrit og slitagefrit måleprincip.

Proportional til lugehastigheden afgives et spændingssignal på 2 – 10 V DC. Tilsluttet til stinkskabet reguleres volumenstrømmen behovsorienteret og variabelt. Tilsluttet til overvågningsudstyret afgives en alarm ved underskridelse eller overskridelse af grænseværdien.

Til enkel montering på dornen.

Særlige egenskaber

 • Behovsorienteret stinkskab på basis af lugeåbningen
 • Registrering af vertikale luger, horisontale tværluger samt begge luger i et stinkskab til gennemrækning
 • Berøringsfri måling af lugehastighed, intet mekanisk udtag, derfor slitagefri
 • Konstant lugehastighed (typisk 0,5 m/s) inden for området af de indstillede volumensstrømsgrænser ved hjælp af kaskaderegulering af lugehastighed og volumenstrøm
 • Registrering og sikker bortskaffelse af termisk belastning via automatisk volumenstrømshævning

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

 • Svøb i kunststof, sort

Tekniske data

 • Forsyningsspænding 24 V AC/DC fra regulatoren
 • Måleområde: 0 – 1 m/s
 • Udgang faktiske værdisignal: 2 – 10 V DC
 • Isoleringsklasse: IP 20

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633