small_tab1_Serie BE-LCD-01
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie BE-LCD-01
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

Type BE-LCD

Til EASYLAB stinkskab eller rumregulator med display til tekstvisninger

Betjeningspanel til stinkskab og rumregulator til visning af driftsværdier, betjening af funktioner og signalisering af tilstande

 • Signalisering af driftssikkerheden for stinkskabe iht. EN 14175 eller af driftstilstande i hele rummet
 • Visning af faktiske værdier, ønskeværdier og statusmeldinger
 • Trådløs kommunikation med bluetooth-modul
 • Betjeningsenhed med 40 tegn til tekstvisninger
 • Knapper til indstilling af driftsmetode og betjening af bestemte funktioner
 • Projektspecifik funktionsomfang med knapper, som kan konfigureres individuelt
 • Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose
 • Svøb optimeret til montering på pilasterstykke og vægmontering

ANVENDELSE

ANVENDELSE

 • Betjeningspaneler fra serien BE-LCD til visning og betjening af et stinkskabs eller en rumregulerings lufttekniske funktion
 • Visning af faktiske værdier, ønskede værdier og driftstilstande på display og funktionssignal
 • Optisk og akustisk signalisering af alarmer
 • Angivelse af driftsmetoder
 • Betjening af belysning, lukkeindretning eller solskærmsstyring, uden yderligere installation og fortrådning


Betjeningspanel til stinkskabe

 • Funktionssignal iht. EN 14175
 • Tilslutning til stinkskab EASYLAB TCU3


Betjeningspanel, rum

 • Funktionsvisning til volumenstrøm- eller trykreguleringen i rummet
 • Tilslutning til rumregulator EASYLAB TCU3 eller TAM med aktiveret rum-balance-funktion

Særlige egenskaber

 • Storfladet, trefarvet funktionsvisning
 • Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
 • Enkel betjening - frigivne funktionsknapper synlige, spærrede funktionstaster ikke synlige
 • Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Optimal synsvinkel pga. sokkel, til fire synsvinkler
 • Pilasterstykke- og vægmontering mulig

ANVENDELSE

 • Betjeningspaneler fra serien BE-LCD til visning og betjening af et stinkskabs eller en rumregulerings lufttekniske funktion
 • Visning af faktiske værdier, ønskede værdier og driftstilstande på display og funktionssignal
 • Optisk og akustisk signalisering af alarmer
 • Angivelse af driftsmetoder
 • Betjening af belysning, lukkeindretning eller solskærmsstyring, uden yderligere installation og fortrådning


Betjeningspanel til stinkskabe

 • Funktionssignal iht. EN 14175
 • Tilslutning til stinkskab EASYLAB TCU3


Betjeningspanel, rum

 • Funktionsvisning til volumenstrøm- eller trykreguleringen i rummet
 • Tilslutning til rumregulator EASYLAB TCU3 eller TAM med aktiveret rum-balance-funktion

Særlige egenskaber

 • Storfladet, trefarvet funktionsvisning
 • Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
 • Enkel betjening - frigivne funktionsknapper synlige, spærrede funktionstaster ikke synlige
 • Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Optimal synsvinkel pga. sokkel, til fire synsvinkler
 • Pilasterstykke- og vægmontering mulig

Beskrivelse

Komponenter og egenskaber

 • Blå baggrundsbelyst betjeningsenhed med 40 tegn
 • Trefarvet funktionsvisning (grøn, gul, rød) med yderligere tekstvisninger LOW og HIGH
 • Lugeovervågningens advarselsvisning
 • 8 funktionsfelter, som kan aktiveres enkeltvis
 • Akustisk signal
 • Tilslutningsbøsning til EASYLAB regulator
 • Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose af regulatoren
 • Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
 • Forbindelseskabel 5 m
 • Firkantet svøb, velegnet til påbygning og tilbygning

Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien

UDFØRELSE

 • Svøb med grundplade og sokkel gør en enkel montering mulig
 • Sokkel gør montering på smalle pilasterstykker muligt
 • Sokkel til fire synsvinkler: fra højre, fra venstre, oppefra eller nedefra
 • Enkel tilslutning med stikforbindelser

Materialer og overflader

 • Svøb i kunststof ABS
 • Svøb perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontfolie antracitgrå (RAL 7016)

Komponenter og egenskaber

 • Blå baggrundsbelyst betjeningsenhed med 40 tegn
 • Trefarvet funktionsvisning (grøn, gul, rød) med yderligere tekstvisninger LOW og HIGH
 • Lugeovervågningens advarselsvisning
 • 8 funktionsfelter, som kan aktiveres enkeltvis
 • Akustisk signal
 • Tilslutningsbøsning til EASYLAB regulator
 • Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose af regulatoren
 • Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
 • Forbindelseskabel 5 m
 • Firkantet svøb, velegnet til påbygning og tilbygning

Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien

UDFØRELSE

 • Svøb med grundplade og sokkel gør en enkel montering mulig
 • Sokkel gør montering på smalle pilasterstykker muligt
 • Sokkel til fire synsvinkler: fra højre, fra venstre, oppefra eller nedefra
 • Enkel tilslutning med stikforbindelser

Materialer og overflader

 • Svøb i kunststof ABS
 • Svøb perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontfolie antracitgrå (RAL 7016)

Tekniske informationer

 • Funktion
 • Teknik
 • Udskrivningstekst

Betjeningspanelet BE-LCD anvendes til visning og betjening af et stinkskabs eller en samlet rumregulerings lufttekniske og sikkerhedstekniske funktion Brugeren får oplysninger om stinkskabets eller rummets tilstand, og kan koble mellem forskellige driftsmetoder. Visnings- og betjeningselementerne i detaljer:

 • En trefarvet funktionsvisning
 • En advarselsvisning
 • En betjeningsenhed med 40 tegn
 • Et akustisk alarmsignal
 • Otte funktionsfelter: 1 kvitteringstast, 3 driftsmetode-taster, 2 taster til lukkeindretning, 1 tast til stinkskabsbelysning, 1 manuel drift-tast
 • En servicebøsning

Betjeningspanelets funktionsomfang kan tilpasses til projektspecifikke krav med konfigurationssoftwaren EasyConnect. Disse kan også være forskellige pr. stinkskab eller rum.

Funktionsfelterne anvendes til visning og som knap til betjening. Funktionerne, som står til rådighed, vises med blåt på funktionsfeltet.

Brugeren aktiverer den ønskede funktion på funktionsfeltet.

 • Valg af driftsmetode
 • Styring af automatisk luge
 • Kobling af stinkskabsbelysning

Betjeningsenheden med 40 tegn viser systemmeldinger eller, hvis dette er frigivet, aktuelle værdier.

Betjeningspanelet BE-LCD anvendes til visning og betjening af et stinkskabs eller en samlet rumregulerings lufttekniske og sikkerhedstekniske funktion Brugeren får oplysninger om stinkskabets eller rummets tilstand, og kan koble mellem forskellige driftsmetoder. Visnings- og betjeningselementerne i detaljer:

 • En trefarvet funktionsvisning
 • En advarselsvisning
 • En betjeningsenhed med 40 tegn
 • Et akustisk alarmsignal
 • Otte funktionsfelter: 1 kvitteringstast, 3 driftsmetode-taster, 2 taster til lukkeindretning, 1 tast til stinkskabsbelysning, 1 manuel drift-tast
 • En servicebøsning

Betjeningspanelets funktionsomfang kan tilpasses til projektspecifikke krav med konfigurationssoftwaren EasyConnect. Disse kan også være forskellige pr. stinkskab eller rum.

Funktionsfelterne anvendes til visning og som knap til betjening. Funktionerne, som står til rådighed, vises med blåt på funktionsfeltet.

Brugeren aktiverer den ønskede funktion på funktionsfeltet.

 • Valg af driftsmetode
 • Styring af automatisk luge
 • Kobling af stinkskabsbelysning

Betjeningsenheden med 40 tegn viser systemmeldinger eller, hvis dette er frigivet, aktuelle værdier.

trox_blau20Forsyningsspænding 24 V DC fra regulatoren TCU3 eller adaptermodulet TAM trox_blau20Forbindelseskabel ca. 5 m standard-netværk-patchledning, type SF-UTP, kan forlænges op til 40 m trox_blau20Driftstemperatur 10 – 50 °C trox_blau20Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm) trox_blau20Isoleringsklasse IP 20 trox_blau20EF-overensstemmelse EMV iht. 2004/108/EF trox_blau20Mål 145 × 111 × 23 mm trox_blau20Vægt 0,280 kg

Forsyningsspænding24 V DC fra regulatoren TCU3 eller adaptermodulet TAM
Forbindelseskabelca. 5 m standard-netværk-patchledning, type SF-UTP, kan forlænges op til 40 m
Driftstemperatur10 – 50 °C
KapslingsklasseIII (Lav svagstrøm)
IsoleringsklasseIP 20
EF-overensstemmelseEMV iht. 2004/108/EF
Mål145 × 111 × 23 mm
Vægt0,280 kg


Betjeningspaneler med adaptiv funktionsvisning til EASYLAB system, til visning og betjening af luft- og sikkerhedstekniske funktioner i et stinkskab eller en samlet rumregulering. Betjeningspanelet indeholder et baggrundsbelyst 40-tegns-display, funktionstaster, et trefarvet visningsfelt, en akustisk alarm og en servicebøsning.

Egnet til pilasterstykke- og vægmontering.

Funktionsomfang

 • Konfigurerbar, optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden
 • Tekstvisning på forskellige sprog
 • Storfladet, trefarvet visningsfelt, grøn, gul, rød med visning af LOW og HIGH (visningsfelt rødt valgfrit blinkende eller konstant lysende)
 • Permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose
 • Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
 • Der kan tilsluttes to betjeningspaneler til en regulator

Funktionsomfang, som kan konfigureres

 • Konfigurerede funktionstaster synlige
 • Spærrede funktionstaster usynlige

Betjeningspanel til stinkskab

Funktionstaster, som kan aktiveres

 • Advarselsvisning til lugen ovenfor den største variable arbejdsåbning
 • Forhøjet volumenstrøm
 • Reduceret volumenstrøm
 • Lukning
 • Lukkeindretning
 • Stinkskabs-belysning
 • Manuel drift (prioritér bestemt driftsmetode)

Tekstvisning

 • Serviceinterval udløbet (kan aktiveres valgfrit)
 • Strømafbrydelse (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV på EASYLAB regulatoren)
 • Røgudsugningsfunktion aktiveret
 • Vaskerfrigivelse aktiveret
 • Armaturforstyrrelser (forskellige koder)
 • Visning af aktuel lugehastighed på stinkskabe (valgfrit tilgængeligt på stinkskabe med flowsensor)

Betjeningspanel til rumregulator

Funktionsomfang

 • Konfigurerbar, optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden i rummet med op til 24 EASYLAB regulatorer
 • Overvågning rumtryk
 • Overvågning af rummets samlede udsugning (overskridelse)
 • Overvågning af rummets mindste udsugning (underskridelse)
 • Samlet alarm rum

Funktionstaster, som kan aktiveres

 • Forhøjet volumenstrøm
 • Reduceret volumenstrøm
 • Lukning
 • Manuel drift (prioritér bestemt driftsmetode)
 • Styring af en fri anvendelig relæ-vekselkontakt på regulatoren, f.eks. til betjening af belysningen
 • Styring af solskærmsstyring hos kunden

Indstillingen af en driftsmetode gælder for alle rummets regulatorer.

Tekstvisning

 • Aktuelt rumdriftsmetode
 • Samlet udsugning ønsket og aktuel værdi (valgfrit)
 • Rumtryk ønsket og aktuel værdi (valgfrit)
 • System- og armaturforstyrrelser
 • Strømafbrydelse (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV på EASYLAB regulatoren)

Særlige egenskaber

 • Storfladet, trefarvet funktionsvisning
 • Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
 • Enkel betjening - frigivne funktionsknapper synlige, spærrede funktionstaster ikke synlige
 • Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Optimal synsvinkel pga. sokkel, til fire synsvinkler
 • Pilasterstykke- og vægmontering mulig

Materialer og overflader

 • Svøb i kunststof ABS
 • Svøb perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontfolie antracitgrå (RAL 7016)

Tekniske data

 • Forsyningsspænding: 24 V DC fra regulator TCU3 eller adaptermodul TAM
 • Konfektioneret forbindelseskabel 5 m lang, kan forlænges op til 40 m (netværkpatchkabel type SF-UTP)
 • Isoleringsklasse: IP 20

Betjeningspaneler med adaptiv funktionsvisning til EASYLAB system, til visning og betjening af luft- og sikkerhedstekniske funktioner i et stinkskab eller en samlet rumregulering. Betjeningspanelet indeholder et baggrundsbelyst 40-tegns-display, funktionstaster, et trefarvet visningsfelt, en akustisk alarm og en servicebøsning.

Egnet til pilasterstykke- og vægmontering.

Funktionsomfang

 • Konfigurerbar, optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden
 • Tekstvisning på forskellige sprog
 • Storfladet, trefarvet visningsfelt, grøn, gul, rød med visning af LOW og HIGH (visningsfelt rødt valgfrit blinkende eller konstant lysende)
 • Permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose
 • Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
 • Der kan tilsluttes to betjeningspaneler til en regulator

Funktionsomfang, som kan konfigureres

 • Konfigurerede funktionstaster synlige
 • Spærrede funktionstaster usynlige

Betjeningspanel til stinkskab

Funktionstaster, som kan aktiveres

 • Advarselsvisning til lugen ovenfor den største variable arbejdsåbning
 • Forhøjet volumenstrøm
 • Reduceret volumenstrøm
 • Lukning
 • Lukkeindretning
 • Stinkskabs-belysning
 • Manuel drift (prioritér bestemt driftsmetode)

Tekstvisning

 • Serviceinterval udløbet (kan aktiveres valgfrit)
 • Strømafbrydelse (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV på EASYLAB regulatoren)
 • Røgudsugningsfunktion aktiveret
 • Vaskerfrigivelse aktiveret
 • Armaturforstyrrelser (forskellige koder)
 • Visning af aktuel lugehastighed på stinkskabe (valgfrit tilgængeligt på stinkskabe med flowsensor)

Betjeningspanel til rumregulator

Funktionsomfang

 • Konfigurerbar, optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden i rummet med op til 24 EASYLAB regulatorer
 • Overvågning rumtryk
 • Overvågning af rummets samlede udsugning (overskridelse)
 • Overvågning af rummets mindste udsugning (underskridelse)
 • Samlet alarm rum

Funktionstaster, som kan aktiveres

 • Forhøjet volumenstrøm
 • Reduceret volumenstrøm
 • Lukning
 • Manuel drift (prioritér bestemt driftsmetode)
 • Styring af en fri anvendelig relæ-vekselkontakt på regulatoren, f.eks. til betjening af belysningen
 • Styring af solskærmsstyring hos kunden

Indstillingen af en driftsmetode gælder for alle rummets regulatorer.

Tekstvisning

 • Aktuelt rumdriftsmetode
 • Samlet udsugning ønsket og aktuel værdi (valgfrit)
 • Rumtryk ønsket og aktuel værdi (valgfrit)
 • System- og armaturforstyrrelser
 • Strømafbrydelse (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV på EASYLAB regulatoren)

Særlige egenskaber

 • Storfladet, trefarvet funktionsvisning
 • Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
 • Enkel betjening - frigivne funktionsknapper synlige, spærrede funktionstaster ikke synlige
 • Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
 • Optimal synsvinkel pga. sokkel, til fire synsvinkler
 • Pilasterstykke- og vægmontering mulig

Materialer og overflader

 • Svøb i kunststof ABS
 • Svøb perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontfolie antracitgrå (RAL 7016)

Tekniske data

 • Forsyningsspænding: 24 V DC fra regulator TCU3 eller adaptermodul TAM
 • Konfektioneret forbindelseskabel 5 m lang, kan forlænges op til 40 m (netværkpatchkabel type SF-UTP)
 • Isoleringsklasse: IP 20

Downloads

Produktoplysninger

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633