FK2-EU_img_02psd.psd.link
BVDAX for smoke extract in combination with a frequency inverter

BVDAX for smoke extract in combination with a frequency inverter, CE-certified according to EN12101-3 temperature category F400

EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
For mechanical smoke extract systems and pressure differential systems

For mechanical smoke extract systems and pressure differential systems

ASi_LonMarkai.ai.link

With TROXNETCOM as an option

CE-Kennzeicheneps.eps.link

CE certified in accordance with EN 12101-8

FK2-EU_img_02psd.psd.link
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK2-EU

TIL MEKANISKE RØGUDSUGNINGSSYSTEMER OG TRYKDIFFERENTIALSYSTEMER SAMT TIL TILFØRSEL AF EKSTRA TILLUFT

Røgkontrolspjæld med ventilationsfunktion til varme- og røgudsugning med mekaniske røgudsugningssystemer, til tilførsel af ekstra tilluft og til brug i trykdifferentialsystemer

 • CE-kompatibelt røgkontrolspjæld i henhold til EN 12101-8
 • Opfylder de bedst mulige ydeevneegenskaber for røgkontrolspjæld i henhold til klassifikationsstandard EN 13501-4
 • Anvendelse i bærende konstruktioner (massive og lette skillevægge og loftplader) for at sikre brandintegritet (brandkompartering)
 • Til kanaler og skakte i varme- og røgudsugningssystemer
 • Til trykdifferentialsystemer, mekaniske røgudsugningssystemer, gasslukningssystemer og til tilførsel af ekstra luft
 • Kontrol indputs signal fra brandalarmsystemet og integration i det centrale BMS med TROXNETCOM
 • Fjernsignalering med åbnings-/lukningsaktuator og tilbagemelding af slutposition
 • Cmod = til røgudsugning og ventilation i kombinerede systemer, som giver mulighed for pneumatisk volumenstrømsudligning, da spjældbladet kan indtage mellempositioner
 • Nominelle størrelser 200 × 200 - 1500 × 800 mm, til røggasflowhastigheder på op til 43.200 m³/h eller 12.000 l/s ved 10 m/s
 • Lavt tryktab ved høje opstrømshastigheder, standardværdi på 10 m/s og derover
 • Automatisk frigivelse (AA), mulighed for manuel overstyring (MA)
 • Enkel og hurtig montering uden tørmørtel i massive og lette skillevægge er mulig

Anvendelse

Anvendelse

 • Røgkontrolspjæld med CE-mærkning og ydeevnedeklaration til varme- og røgudsugning med mekaniske røgudsugningssystemer
 • Kan anvendes til tilførsel af frisk luft (ekstra tilluft) til mekaniske røgudsugningssystemer
 • Kan anvendes i trykdifferentialsystemer
 • Kan anvendes til ventilation, hvis det mekaniske røgudsugningssystem er certificeret (generel byggetilladelse) til brug med kombinerede systemer
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM


Særlige funktioner

 • Cmod til røgudsugning og ventilation i kombinerede systemer, som giver mulighed for pneumatisk udligning af volumenstrømmen, da spjældet kan indtage mellempositioner
 • Opfylder kravene i henhold til EN 12101-8
 • Testet i henhold til EN 1366-2 og 1366-10 for brandmodstandsegenskaber
 • Luftlækage ved lukkede spjældblade i henhold til EN 1751, klasse 3, og lækage i kabinetet i henhold til EN 1751, klasse C
 • Lavt lydeffektniveau og lavt differenstryk
 • Enhver luftstrømsretning
 • Manuel frigivelse er også mulig ved hjælp af TROXNETCOM
 • Integration i det centrale BMS med standardbussystemer
 • Langtidstest i henhold til EN 1366-10 med 20000 åbne/lukke-cyklusser for klassificering Cmod


Klassificering

EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi

Beskrivelse

Nominelle størrelser

 • Nominelle størrelser B × H: (i intervaller på 5 mm): 200 × 200 til 1500 × 800


Total længde L

 • L = 650 (eller 750, til IC-inspektionspanel), til H = 380
 • L = 600 (IC inspektionspanel er muligt), H = 380 – H = 545
 • L = 800 (IC inspektionspanel er muligt), fra H = 550


Dele og egenskaber

 • Monteringsretning er uafhængig af luftstrømmenes retning
 • Trykniveau 3 (driftstryk -1500 til 500 Pa)
 • Automatisk (AA) eller manuel frigivelse (MA)
 • Røgkontrolspjæld med ventilationsfunktion


Tilbehør 1 (galvaniseret stål)

 • Ingen angivelse: Ingen (standard)
 • 1. tegn henviser til driftssiden (0, A, B, F)
 • 2. tegn henviser til installationssiden (0, A, B, F)

Alle kombinationer er mulige

 • 0: Side uden fastgørelse
 • A: Flad afdækningsgitter, Krympet trådnet 20 × 20
 • B: Flad afdækningsgitter, Firkantet perforeret metalplade, 10 × 10
 • F: Monteringsramme, metal, Monteringsramme, galvaniseret stål


Tilbehør 2

 • Åben/luk-aktuatorer, 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standardbussystemer


Ekstraudstyr/valgfrie produkter

TROXNETCOM

 • X-FANS-styringsenhed til styring af udsugningsluft og røgudsugning


TROX-X FANS røgudsugningsventilatorer fra X-FANS underenheden

 • Røgudsugningsventilator til tagmontering BVDAX/BVD
 • Røgudsugningsventilator til vægmontering BVW/BVWAXN
 • Centrifugalventilator til røgudsugning BVREH/BVRA
 • Røgudsugningsjetventilatorer BVGAX/BVGAXN

Alle røgudsugningsventilatorer er testet i henhold til EN 12101-3, for F200/F300/F400 og F600, afhængigt af typen. Der foreligger en CE-mærkning og en erklæring om ydeevne.

Hastighedsjustering for røgudsugningsventilatorer

Certificeret frekvensomformerenhed X-FANS-styring

 • Sikker og præcis hastighedsjustering af røgudsugningsventilatorer både i en zone og i systemer med flere zoner


Konstruktionsegenskaber

 • Rektangulær konstruktion
 • Vendbar åbnings-/lukningsaktuator
 • Fjernbetjening med aktuator
 • Velegnet til tilslutning af afdækningsgitre eller monteringsramme


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblad og aktuatorkabinet af kalciumsilikat
 • Lejer af messing
 • Lejeaksler og drivaksel af rustfrit stål


Standarder og retningslinjer

 • Regulering af byggevarer
 • EN 12101-8 Røg- og varmekontrolsystemer – Røgkontrolspjæld
 • EN 1366-10 Test af brandmodstandsevne for installationer – Røgkontrolspjæld
 • EN 1366-2 Test af brandmodstandsevne for installationer – Brandspjæld
 • EN 13501-4 Brandklassificering af byggevarer og bygningsdele ved hjælp af data fra brandmodstandstest
 • EN 1751 Ventilation i bygninger – Air terminal devices


Vedligeholdelse

 • Røgkontrolspjæld skal være funktionsdygtige til enhver tid og skal vedligeholdes regelmæssigt, så de opfylder kravene til ydeevne
 • Vedligeholdelse er påkrævet mindst hver 6. måned
 • Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesrapport, og dokumenterne skal opbevares til reference
 • Ejeren af røgudsugningsanlægget skal sørge for en funktionskontrol af røgkontrolspjældet hver sjette måned. Dette skal ske under hensyntagen til de grundlæggende vedligeholdelsesforanstaltninger i henhold til EN 13306 sammenholdt med DIN 31051. Hvis 2 efterfølgende test, den ene 6 måneder efter den anden, er vellykket, kan den næste test af brandspjældet udføres et år senere
 • Afhængigt af hvor spjældene installeres, kan landespecifikke bestemmelser være gældende
 • For nærmere oplysninger om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og driftsvejledningen

TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Teknisk data, Hurtigvalg, SPECIFIKATIONSTEKST, ORDREKODE

 • Funktion
 • Teknisk data
 • Hurtigvalg
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE
Smoke control damper EK2-EU EK2-EU_gc_03ai.png

① Casing
② Damper blade
③ Travel stop
④ Inspection access (optional)
⑤ Actuator encasing
⑥ Actuator
⑦ Cover of the actuator encasing (open)
⑧ Rating plate


Røgkontrolspjæld anvendes i mekaniske røgudsugningssystemer. De bruges til udsugning af røggasser og til tilføre ekstra luft til et eller flere brandrum. Spjældene er fremstillet af kalciumsilikatplader og åbnes af en indkapslet aktuator; når der registreres røg, udløses aktuatoren af et signal enten fra en røgdetektor i kanalen eller fra et brandalarmsystem. Røgkontrolspjæld har to sikre positioner: åben og lukket.

I tilfælde af brandsikre røgreguleringsspjæld til flere rum er den sikre position enten "åben" eller "lukket", afhængigt af brandstedet, den røg, der skal suges, og hvilken retning røgen har. Hvis den sikre position er "åben", skal det frie område bevares, selv i tilfælde af brand. Bladet på EK2-EU bevæger sig til den definerede sikre position, når det modtager et automatisk eller manuelt udløst styresignal. I henhold til den angivne tids-/temperaturkurve kan EK2-EU stadig åbne eller lukke helt efter 25 minutter (MA, manuel udløsning). Røgkontrolspjæld af typen EK2-EU er også godkendt til moduleringsapplikationer (Cmod) – spjældbladet kan indtage en hvilken som helst mellemposition, hvilket muliggør pneumatisk udligning.

Der kræves regelmæssig vedligeholdelse af røgkontrolspjældet for at sikre dets funktionssikkerhed.

Nominelle størrelser B × H200 × 200 mm – 1500 × 800 mm
VolumenstrømsområdeOp til 12.000 l/s eller 43.200 m³/h
DifferenstrykområdeTrykniveau 3: -1500 – 500 Pa
Driftstemperatur-30 – 50 °C uden temperaturer under dugpunktet
Opstrømshastighed*≤ 10 m/s med de maksimale dimensioner
>10 – 15 m/s med mindste dimensioner, op til 43.200 m³/h
Luftlækage ved lukket spjældbladEN 1751, mindst klasse 3
Lækkage i kabineEN 1751, klasse C
EC overensstemmelseEU's bekendtgørelse om byggevarer nr. 305/2011
EN 12101-8 Røg- og varmekontrolsystemer – Røgkontrolspjæld
EN 1366-10 Test af brandmodstandsevne for installationer – Røgkontrolspjæld
EN 1366-2 Test af brandmodstandsevne for installationer – Brandspjæld
EN 13501-4 Brandklassificering af byggevarer og bygningsdele ved hjælp af data fra brandmodstandstest
EN 1751 Ventilation i bygninger – Air terminal devices
Erklæring om ydeevneDoP/EK2-EU/001

* Hvis aktivering (ændring af spjældbladets position, bevægelse væk fra slutpositionen) er sikkert forhindret selv ved en opstrømshastighed på over 10 m/s, kan alle størrelser op til den maksimale størrelse anvendes ved en opstrømshastighed på 15 m/s.

 • Installationstyperne A, B og C fører til forskelle i værdierne for tryktab og skal tages i betragtning ved dimensioneringen
 • Præcise værdier baseret på projektspecifikke data kan bestemmes med vores designprogram; Easy Product Finder
 • Du finder Easy Product Finder på vores hjemmeside


DIMENSIONERINGSEKSEMPEL 1

Dimensionering af røgudsugning (installationstype "C") baseret på en given volumenstrøm og begrænset installationsåbning

 • Volumenstrømningshastighed: qv ≥ 15.000 m³/h
 • Maksimal højde af åbningen: H (installationsåbning) = 1,2 m
 • Inspektionsadgangspanel, vægtilslutninger og afdækningsgitter i RAL 9022 ønskes
 • Bestemmelse af den nominelle højde (H) EK2-EU: Vægåbning (H = 1200 mm) - kabinetykkelse (100 mm) - omkredsafstand (øverst 50 mm, nederst 50 mm) = 1000 mm


Produktvalg

EK2-EU-MA-IC/DE/1000 × 600 × 800/01/B24/P1-RAL 9022


Resultater

 • qv = 15.120 m³/h (volumenstrømshastighed)
 • v = 7,0 m/s (luftstrømshastighed baseret på den nominelle størrelse eller opstrømstværsnit)
 • Δpt = 55 Pa (samlet tryktab med dækgitter, installationstype "C")


DIMENSIONERINGSEKSEMPEL 2

Dimensionering til levering af ekstra tilluft (installationstype "B") på 15.000 m³ baseret på en specificeret maksimal opstrømshastighed på 3,5 m/s

 • Volumenstrømshastighed: qv ≥ 15.000 m³/h
 • Opstrømshastighed: v ≤ 3,5 m/s
 • Inspektionsadgangspanel, vægtilslutninger og afdækningsgitter i RAL 9022 ønskes


Produkt valg

EK2-EU-MA-IC/DE/1500 × 800 × 800/01/B24/P1-RAL 9022


Resultater

 • qv = 15.120 m³/h (volumenstrømshastighed)
 • v = 3,5 m/s (luftstrømshastighed baseret på den nominelle størrelse eller opstrømstværsnit)
 • Δpt = 14 Pa (samlet tryktab med dækgitter, installationstype "B")

Rektangulær eller kvadratisk røgkontrolspjæld i henhold til produktstandard EN 12101-8, testet i henhold til EN 1366-10 og EN 1366-2, til brug i røgudsugningssystemer. Røgkontrolspjæld forhindrer ikke blot spredning af røg og afbrændingsprodukter mellem brandceller, de forhindrer også udsivning af farlige og giftige brandslukningsgasser fra det ramte områdeog de opretholder et positivt tryk i trykdifferencesystemerEK2-EU er velegnet som overtryksspjæld til gasbrandslukningssystemer. Til udsugning af røggasser og til tilførsel af ekstra luft til et eller flere brandrum. EK2-EU kan anvendes i røgudsugningssystemer, der er godkendt til ventilationDet brandsikre røgkontrolspjæld til flere rum er velegnet til montering i massive vægge og skakte, lette skillevægge og loftplader samt i og på brandsikre røgudsugningskanalerÅben/luk-aktuator, med fuldt kablet og driftsklart styringsmodul i en temperaturbestandig indkapsling som ekstraudstyr.

Ækvivalenskriterier

 • Klassificering i henhold til EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi i væg- og kanalinstallation
 • Trykniveau 3 (driftstryk fra -1500 til 500 Pa)
 • Testet manuel udløser (MA) inklusive busstyringsmodul (giver mulighed for overstyring af brand- og beredskabsmyndigheder)
 • Til røgudsugningskanaler fra 35 mm vægtykkelse
 • Montering af spjæld ved siden af hinanden (side om side eller oven på hinanden)


Særlige funktioner

 • Erklæring om ydeevne i henhold til byggevarebekendtgørelsen
 • Klassificering i henhold til EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi
 • Opfylder kravene i EN 12101-8
 • Testet for brandmodstandsevne i henhold til DIN 1366-10 og EN 1366-2
 • Luftlækage i henhold til EN 1751, klasse 3 og klasse C
 • Lavt lydeffektniveau og differenstryk
 • Enhver luftstrømsretning
 • Integration i den centrale BMS med TROXNETCOM
 • Testet i henhold til EN 1366-10 med en vægt fastgjort til bladet, med 10.000 åbne/lukkecyklusser og 10.000 cyklusser i mellemliggende position (Cmod)


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblad og aktuatorkabinet af kalciumsilikat
 • Lejer af messing
 • Lejeaksler og drivaksel af rustfrit stål
EK2-EUMAICC1 / DE / 1500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24A / P1
||||||||||
12345678910


1 Type

EK2-EU: Røgkontrolspjæld med ét blad, i henhold til EN 12101-8


2 Konstruktion – Kabinet

MA: Konstruktion med Kabinet


3 Inspektionsadgangspanel

Ingen angivelse: Ingen (standard)

IC: Med to adgangspaneler til inspektion, afhængigt af indkapslingslængde, L

4 Overfladebehandling

Ingen angivelse: Ingen (standard)

C1: Promat SR-imprægnering på kalciumsilikatoverflader

5 Destinationsland

DE Tyskland

CH Schweiz

AT Østrig

NL Nederlandene

og andre


6 Nominel størrelse B x H x samlet længde L [mm]

Nominel størrelse B × H: (i intervaller på 5 mm) af 200 × 200 - 1500 × 800

Samlet længde L:

L = 650 (eller 750, for IC-konstruktion med inspektionsadgangspanel), til H = 380

L = 600 (IC med mulighed for inspektionsadgangspanel) H = 385 til H = 545

L = 800 (IC inspektionsadgangspanel muligt) fra H = 550

Ekstraudstyr

01: Fastgørelsesbeslag (antal afhænger af B x H)

02: Fiberpapir (2 isoleringsstrimler til høj temperatur hver, til mål B og H)

03: Fastgørelsesbeslag og fiberpapir

8 Tilbehør 1 (galvaniseret stål)

Ingen indføring nødvendig: Ingen (standard)

Første tegn angiver driftssiden (0, A, B, F)

Andet tegn betegner installationssiden (0, A, B, F)

Mulige kombinationer

0 side uden fastgørelse

Fladt afdækningsgitter:

A Krummet trådnet 20 × 20

B Firkantet perforeret metalplade, 10 × 10

Forbindelsesunderramme, metal:

F Forbindelsesunderramme, galvaniseret stål

9 Tilbehør 2

Belimo aktuatorer

24 V AC/DC:

B24 BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR, BEN 24-ST TR

230 V AC:

B230 BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR, BEN 230 TR

Aktuator + ekspansion: Forudmonteret med indkapslinger 1 + 2:

B24X BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR, BEN 24-ST TR

B230X BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR, BEN 230 TR

Ventilationsfunktion Cmod1: Kontinuerligt regulerende aktuator eller hjælpekontakt:

24 V AC/DC: med driftsområde DC 2...10 V, funktion Cmod1

B24SR BEE 24 SR TR, BEN 24 SR TR (ikke ved 40 Nm)

24 V AC/DC: med hjælpekontakt til funktion Cmod1

B24M BE 24-12-ST TR (24 V AC/DC) (kun ved 40 Nm)

230 V AC: med hjælpekontakt til funktion Cmod1

B230M BE 230-12 TR (230 V AC) (kun med 40 Nm)

Kombinationer af aktuator og styringsmodul

Modul til signalering, TROXNETCOM:

B24A BE24 + AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)2

B24AS BE24 + AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)2

B24AM BE24 + AS-EM/M, 30 V DC (AS-i)2, til funktion Cmod1

Andre kommunikationsmoduler:

Belimo: Kommunikations- og strømforsyningsenhed

B24BKNE BE24 + BKNE230-24

BV-Control: Kommunikations- og strømforsyningsenhed med SLC®-teknologi:

B24C BE24 + BC24 G2

Agnosys: BRM-10-F brandspjæld og røgreguleringsspjældmodul

B24D BE24 + BRM-10-F-ST

B230D BE230 + BRM-10-F

1 Funktion Cmod til spjældblad i mellemstilling

2 AS-i-systemet er baseret på den industrielle standard AS-Interface-teknologi

10 Overflade (Tilbehør 1)

Ingen indtastning nødvendig: Ingen (standard)

P1 Pulverlakeret, angiv RAL CLASSIC-farve

PS Pulverlakeret, DB-farve ...

Glansniveau:

RAL 9010 50 %.

RAL 9006 30 %.

Alle andre RAL-farver 70 %.

Bestillingseksempel: EK2-EU/MA-IC-C1 /DE/1500x800×800/03 /A0/B24/P1-RAL9010-50%

1 Type EK2-EU Røgspjæld med en enkelt lamel

2 Konstruktion MA Konstruktion med indkapsling

3 Belægning C1 Kalciumsilikatoverflader med Promat SR-imprægnering

4 Bestemmelsesland DE Tyskland

5 Nominel størrelse 1500 × 800 × 800 B = 1500, H = 800, L = 800 [mm]

6 Tilbehør 03 Leveringspakke inkl. fastgørelsesfaner og fiberpapir

7 Tilbehør 1 A0 Betjeningsside: Fladt afskærmningsgitter med trådnet, 20 x 20

8 Tilbehør 2 B24 Afhængigt af nominel størrelse, forvalgt 24 V-aktuator

9 Gitteroverflader P1-RAL9010 50 % Afdækningsgitter med pulverlakering, RAL 9010, ren hvid

Dimentions

 • DIMENTIONS

Dimentioner


(1)HLL₃L₄
S200 – 380650 *97208
S200 – 380750 *197208
M385 – 545600210210
L550 – 800800310310

(1) Størrelse

* 650 mm uden inspektionsadgangspanel og 750 mm med inspektionsadgangspanel

Vægt [kg] (standard længde)

(1)LHB
200300400500600700800900100011001200130014001500
S6502003136414651556065707580848994
2503339444954596469747984899499
30036414752576267727783889398103
380384449556065717681869297102108
M60040039 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91 96 101 107 
4504147525763687379849095100106111
5004449556066717782889399104110116
54546515763697480869197103108114120
L800600606774818896103110117124131138146153
650637077859299107114121129136143150158
7006673818896103110118125133140148155163
7506976849199107114122130137145153160168
80072798795103110118126134142150157165173

Tilbehør og ledninger

 • TILBEHØR OG LEDNINGER

 

Vedhæftninger 1

F, A, B, Q – tilslutning af underrammer og afdækningsgitre


Anvendelse

 • Der kræves en forbindelsesunderramme (F) til røgudsugningskanaler af stålplader

 • BEMÆRK: Den nominelle størrelse af forbindelsesrammen er altid B + 20 mm (10 mm afstand til den åbne spjældbladskant på hver side).
 • Afdækningsgitter er fastgjort til spjældet eller til enden af kanalerne; denne anvendelse er godkendt på grundlag af en brandprøvning i henhold til EN 1366-10.
 • Det frie areal af afdækningsgitteret er ca. 80 % for krympet trådnet (A) og ca. 70 % for perforerede metalplader.
 • Forbindelsesrammer og dækgitre er fabriksmonteret på spjældene
 • Forbindelsesrammer og dækgitre kan også bestilles separat

 

Materialer og overflader

 • F: Forbindelsesunderramme af galvaniseret stålplade

 

Afdækningsgitre

 • A: Krimmet trådnet af galvaniseret stål

 • B: Perforeret metalplade af galvaniseret stålplade
 • Q: Perforeret metalplade, bøjet, af galvaniseret stål 

Overfladebehandling af fastgørelsesdele

 • Der kræves ingen adgang: Ingen (standard)

 • P1 Pulverlakeret, angiv RAL CLASSIC-farve
 • PS Pulverlakeret, DB-farve ... 

Glansniveau

 • RAL 9010 50 %
 • RAL 9006 30 %
 • All other RAL colours 70 %


Vedhæftninger 2


Anvendelse

 • Åben/luk-aktuatorer til åbning og lukning af røgreguleringsspjæld med automatisk (AA) eller manuel udløsning (MA).

 • Med indbyggede slutkontakter til fastholdelse af slutpositioner
 • Override-kontrol i op til 25 minutter
 • Omgivelsestemperatur for normal drift: -30 til 50 °C, op til 95 %, uden temperaturer under dugpunktet, ingen kondensering (EN 60730-1)
 • To integrerede slutkontakter med voltfri kontakter kan angive spjældbladets position (ÅBEN og SLUKKET)
 • 24 V-aktuatorens tilslutningskabler er forsynet med stikpropper, som sikrer hurtig og nem tilslutning til TROX AS-i bussystemet
 • 230 V AC-aktuatorens tilslutningskabel er forsynet med en endehætte.

 

Varianter

B24

 • 24 V AC/DC supply voltage
 • BEN24-ST TR: Torque 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Torque 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: Torque 40 Nm
   

B230

 • Supply voltage 230 V AC
 • BEN230 TR: Torque 15 Nm
 • BEE230 TR: Torque 25 Nm
 • BE230-12 TR: Torque 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Torque 15 Nm
 • BEE24-SR: Torque 25 Nm
   

Det drejningsmoment, der kræves for at betjene røgreguleringsspjældet, afhænger af størrelsen, og derfor kan man ikke vælge aktuatortypen frit.

 

Installation information

 • Føring af det elektriske tilslutningskabel gennem aktuatorens kabinet kræver et boret hul af den nøjagtige størrelse (Ø max. + 1 mm).

 • Der kræves et kabelspændebeslag
 • For nærmere oplysninger om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og betjeningsvejledningen.

EK2-EU-aktuatorerne er konstrueret efter størrelsen afhængigt af drejningsmomentet og bestillingsmuligheden (bestillingskode detalje). Drejningsmomenttabellen kan bruges til at bestemme den korrekte aktuator. Ved mellemstørrelser vælges den næststørste dimension.


Eksempler på ledningsføring, tekniske data

Ledningsførings eksempel 24 V AC / DC

ActuatorBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Supply voltage (AC)AC 19.2 – 28.8 V, 50/60 Hz
Supply voltage (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Power consumption – when running

3 W2.5 W

12 W

Power consumption – when idle

0.1 W

0.5 W

Power rating for cable sizing

Imax. 8.2 A at 5 ms
Torque15 Nm25 Nm

40 Nm

Run time for 90°

< 30 s

Limit switch contacts

2 × EPU
Switching current1 mA – 3 A (0.5 A inductive), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A inductive), AC 250 V
Limit switch – open
Limit switch – close80°87°
Connecting cable – actuatorCable 1 m, 3 × 0.75 mm², halogen-free

Connecting cable – limit switches

Cable 1 m, 6 × 0.75 mm², halogen-free
IEC protection classIII safety extra low voltage (SELV)
Protection level

IP 54

EC conformityCE according to 2014/30/EU

Low Voltage Directive CE according to 2014/35/EU
Operating temperature-30 to 55 °C
Weight0.9 kg1.1 kg

2.7 kg


Ledningsførings eksempel 230 V AC

ActuatorBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Supply voltage (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Power consumption – when running

4 W3.5 W

8 W

Power consumption – when idle

0.4 W0.5 W

Power rating for cable sizing

Imax. 4 A at 5 msImax. 7.9 A at 5 ms
Torque15 Nm25 Nm

40 Nm

Run time for 90°

< 30 s

Limit switch contacts

2 × EPU
Switching current1 mA – 3 A (0.5 A inductive), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A inductive), AC 250 V
Limit switch – open
Limit switch – close80°87°
Connecting cable – actuatorCable 1 m, 3 × 0.75 mm², halogen-free

Connecting cable – limit switches

Cable 1 m, 6 × 0.75 mm², halogen-free
IEC protection classII reinforced insulation
Protection level

IP 54

EC conformityCE according to 2014/30/EU

Low Voltage Directive CE according to 2014/35/EU
Operating temperature-30 to 55 °C-30 to 50 °C
Weight0.9 kg1.1 kg

2.7 kg


Ledningsførings eksempel 24 V AC / DC

ActuatorBEN24-SRBEE24-SR
Supply voltage (AC)AC 19.2 – 28.8 V, 50/60 Hz
Supply voltage (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Power consumption – when running

3 W

Power consumption – when idle

0.3 W

Power rating for cable sizing

Imax. 8.2 A at 5 ms
Torque15 Nm25 Nm
Run time for 90°

< 30 s

Limit switch contacts

2 × EPU
Switching current1 mA – 3 A (0.5 A inductive), AC 250 V
Limit switch – open
Limit switch – close80°
Connecting cable – actuatorCable 1 m, 4 × 0.75 mm², halogen-free

Connecting cable – limit switches

Cable 1 m, 6 × 0.75 mm², halogen-free
IEC protection classIII safety extra low voltage (SELV)
Protection level

IP 54

EC conformityCE according to 2014/30/EU

Low Voltage Directive CE according to 2014/35/EU
Operating temperature-30 to 55 °C
Weight1.1 kg0.9 kg


Grænseflader til systemer på højere niveau

TROX brand- og røgsikringssystemer har standardiserede grænseflader til centrale byggestyringssystemer. I det enkleste tilfælde består grænsefladen af diskrete signalkontakter, der forbinder de vekslende ind- og udgange fra TROX-systemerne og andre bygningskomponenter


Kontrol- og kommunikationsmoduler til røgreguleringsspjæld


TypeB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM
Type

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×



Note:
Aktuatorer og kommunikationsmoduler er testet sammen på fabrikken; kun testede kombinationer må anvendes.


B24A – AS-EM/EK

Anvendelse

 • Modul til styring af røgreguleringsspjæld

 • Registrering af spjældbladets positioner ÅBEN og SLUKKET
 • Aktuatorer kan startes, selv uden kommunikation med styringen
 • LED'er for ÅBEN- og SLUKKET-positioner; overvågning af fejl i køretiden
 • Integreret AS-interface-slave
 • Overvågning af signalmodtagelse
 • Master kan anvendes til overvågning af spjældbladets køretid for aktuatoren
 • Forsyningsspænding af modulet og 24 V DC-aktuatoren ved hjælp af AS-interface ( 2-dradet styring)
 • Plug-in-tilslutning til Belimo-aktuatorer (fabriksmonteret og kablet)


Brug

B24A – Monteret på røgkontrolspjældet

Description

AS-EM/EK

Electrical design

4 inputs/3 outputs

Output function

PNP transistor

Supply voltage

26.5 – 31.6 V DC

Current consumption, including actuator

450 mA

Inputs

Switching

DC PNP

Sensor voltage supply

AS-i

Voltage range

18 – 30 V AC

With short circuit protection

Yes

Switching level – high signal 1

10

Input current high/low

> 7 mA/< 2 mA

Input characteristic

IEC 61131-2 Type 2

Outputs, PNP

Galvanically isolated

No

Max. current load per output

400 mA per output/400 in total (from AS-i)

Outputs, relay

Galvanically isolated

Yes

Maximum voltage

32 V

Max. current load

500 mA

Ambient temperature

-5 to 75 °C

Protection level, IEC protection class

IP 42

AS-i profile

S-7.A.E

I/O configuration

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2

Anvendelse

 • Modul til styring af røgreguleringsspjæld

 • Registrering af spjældbladets positioner ÅBEN og SLUKKET
 • Godkendt op til SIL2 i henhold til IEC/EN 61508
 • Integreret AS-interface-slave
 • Overvågning af signalmodtagelse
 • Master kan bruges til at overvåge spjældsbladets driftstid for aktuatoren
 • Tilslutning med klemmer
 • Forsyningsspænding af modulet og 24 V DC-aktuatoren ved hjælp af AS-interface (2-dradet styring)
 • Plug-in-tilslutning til Belimo-aktuatorer (fabriksmonteret og kablet)


Brug

B24AS – Monteret på røgkontrolspjældet

Description

AS-EM/SIL2

Supply voltage

26.5 – 31.6 V DC

Current consumption

< 400 mA from AS-i

Max. current load per output

340 mA

Max. current load per module

340 mA

Status LED

AS-i power

1 × green

PeripheralFault

1 × red, blinking

ComError

1 × red, static

Output Q0

1 × yellow (DO0)

Output Q1

1 × yellow (DO1)

Input status LED SI-1

1 × yellow

Input status LED SI-2

1 × yellow

Input status DI0

1 × yellow (DI0)

Input status DI1

1 × yellow (DI1)

Input status DI2

1 × yellow (DI2)

Binary inputs

2 outputs with transistor (typically 24 V DC from AS-i, voltage range 18 – 30 V)

Operating temperature

-20 to 70 °C

Storage temperature

-20 to 75 °C

Protection level, IEC protection class

IP 54

Casing material

Plastic

AS-i profile

S-7.B.E (Safety at Work) and S7.A.E (motor module)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M


Anvendelse

 • Modul til styring af røgreguleringsspjæld med CmodFunction:

 • Registrering af spjældbladets slutpositioner (lukket og åbent)
 • Tidsstyret valg af 8 mellempositioner for spjældbladet (åbningsvinkel mellem 20 % - 70 %)
 • Aktuatorer kan startes også uden kommunikation med styringen
 • Nødposition kan indstilles (OPEN eller CLOSED)
 • Lysdioder for OPEN og CLOSED-positioner; overvågning af løbetidsfejl
 • Integreret AS-interface-slave
 • Overvågning af signalmodtagelse
 • Master kan anvendes til overvågning af spjældbladets køretid for aktuatoren
 • Forsyningsspænding af modulet og 24 V DC-aktuator ved hjælp af AS-interface (2-dradet styring)
 • Plug-in-tilslutning til Belimo aktuatorer


Brug

B24AM – Monteret på røgkontrolspjældet

DescriptionASEM/M

Electrical design

4 inputs/3 outputs

Output function

PNP transistor

Supply voltage

26.5 – 31.6 V DC

Current consumption, including actuator

450 mA

Inputs

Switching

DC PNP

Sensor voltage supply

AS-i

Voltage range

18 – 30 V AC

With short circuit protection

Yes

Switching level – high signal 1

10

Input current high/low

> 7 mA/< 2 mA

Input characteristic

IEC 61131-2 Type 2

Outputs, PNP

Galvanically isolated

No

Max. current load per output

400 mA per output/400 in total (from AS-i)

Outputs, relay

Galvanically isolated

Yes

Maximum voltage

32 V

Max. current load

500 mA

Ambient temperature

-5 to 75 °C

Protection level, IEC protection class

IP 42

AS-i profile

S-7.A.E

I/O configuration

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – Kommunikationsmodul


Anvendelse

 • Kommunikations- og strømforsyningsenhed til 24 V-aktuatorer i røgudsugningsapplikationer, status-LED'er, bevarelse af spjældstyringens indgangssignal, 230 V AC-tilslutning, 1 m kabel, halogenfri


Brug

B24BKNE – BKNE230-24 Kommunikationsmodul

DescriptionBKNE230-24

Nominal voltage

230 V AC 50/60 Hz

Functional range

198 – 264 V AC

Rating

19 VA (including actuator)

Power consumption

10 W (including actuator)

Length / cross section

On the actuator = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (free of halogens)

IEC protection class

II (protective insulation)

Ambient temperature

-30 to 50 °C

Storage temperature

-40 to 80 °C

Protection level

IP 54

EC conformity

EMC to 89/336/EEC, 73/23/EEC

Mode of action

Type 1 (EN60730-1)

Software class

A (EN60730-1)

Maintenance

Maintenance-free

Weight

680 g


B24C – Kommunikationsmodul


Anvendelse

 • SLC-teknologi

 • BC 24-modulet anvendes til styring af spjældaktuatorer
 • Strømforsyning og kommunikation er implementeret med et udskifteligt to-kernekabel, SLC24-16B-systemet.
 • En termoelektrisk udløsermekanisme og en røgdetektor til kanaler kan tilsluttes uden behov for yderligere enheder


Brug

B24C – BC24-G2 kommunikationsmodul fra BV-Control AG

DescriptionB24C

Nominal voltage

From SLC® control module

Power consumption

1 W

Connections

Plug connections, screw terminals

Damper power supply

24 V

Ambient temperature

-20 to 50 °C

Storage temperature

-20 to 80 °C

Humidity

95% rh, no condensation

Weight

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Max. impulse voltage

2.5 kV (EN60730-1)


B24D, B230D – Kommunikationsmodul


Anvendelse

 • AGNOSYS-system

 • BRM-F-ST-modulet anvendes til overvågning og styring af røgreguleringsspjæld
 • Der kan tilsluttes op til 126 moduler i en ring-topologi


Brug

B24D – AGNOSYS BRM10FST Kommunikationsmodul
B230D – AGNOSYS BRM10F Kommunikationsmodul

DescriptionB24D/B230D

Nominal voltage

18 – 32 V DC (typically 24 V)

Connections

Plug connections, screw terminals

Damper power supply

24/230 V AC 24 V DC

Ambient temperature

0 to 45 °C

Humidity

90 % rh, no condensation

Weight

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm

Downloads

Produktoplysninger

Brochurer

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633