EN-EX   

TIL NØJAGTIG REGULERING AF NORMALE OG HØJE KONSTANTE VOLUMENSTRØMME I POTENTIELT EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER (ATEX)

Rektangulære, mekaniske, selvdrevne volumenstrømsregulatorer til styring af indblæsnings- eller udsugningsluft i systemer med konstant luftmængde, godkendt og certificeret til potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX).

 • ATEX konstruktion
 • Godkendt til gasser, dampe, tåger og støv i zone 1, 2, 21 og 22
 • Til volumenstrømme på op til 12.600 m³/h eller 3.500 l/s
 • Justering af volumenstrøm på en skala udefra med en drejeknap
 • Høj reguleringsnøjagtighed
 • Ingen kalibrering nødvendig på stedet ved idriftsættelse
 • Tæthedsklasse C i kabinettet i henhold til EN 1751
 • Visuel visning af spjældbladets position til optimering af driftspunktet


Ekstraudstyr og tilbehør

 • Dæmpningsskjold til reduktion af støj fra kabinettet
 • Sekundær lyddæmper, TX, til reducering af luftgenereret støj

Anvendelse

Anvendelse

 • Rektangulære EXCONTROL volumenstrømsregulator til regulering af indblæsnings- og udsugningsluftmængder i systemer med konstante luftmængder
 • Til brug i potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX)
 • Mekanisk selvdrevet volumenstrømskontrol uden ekstern strømforsyning
 • Forenklet projekthåndtering med ordrer baseret på nominel størrelse

Særlige egenskaber

 • ATEX-mærke og certificering
 • ATEX-modulgruppe ll, godkendt til zone 1, 2, 21 og 22
 • Volumenstrømmens setpunkt kan indstilles udefra med en drejeknap
 • Høj reguleringsnøjagtighed af den indstillede volumenstrøm
 • Uafhængig af montageretning
 • Korrekt drift selv under ufordelagtige opstrømsforhold
 • Visuel visning af spjældbladets position til optimering af driftspunktet

Nominelle størrelser

 • 19 nominelle størrelser: 200 × 100 - 600 × 600 mm


Beskrivelse

Varianter

 • EN-EX: Volumenstrømsregulator
 • EN-EX-D: Volumenstrømsregulator med dæmpningsskjold
 • Enheder med dæmpningsskjold og/eller sekundær lyddæmper, TX, til høje akustiske krav

Bygningsdele og egenskaber

 • Regulator klar til ibrugtagning
 • Spjældblad med lavfriktionslejer
 • Bælg, der fungerer som et svingningsspjæld
 • Cam plate med bladfjeder
 • Drejeknap med markør og skala til indstilling af volumenstrømmens setpunktsværdi
 • Aerodynamisk funktionstest af hver enhed på en særlig testrig inden forsendelse
 • Visuel visning af spjældbladets position til optimering af driftspunktet


Konstruktionsmæssige egenskaber

 • Rektangulært kabinet
 • Konstruktion og materialer er i overensstemmelse med EU-direktivet for brug i potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX)
 • Flanger på begge sider, egnet til kanaltilslutning
 • Volumenstrømsregulatorer fra H = 400 mm er udstyret med to spjældblade og to volumenstrømsskalaer


Materialer og overflader

 • Konstruktion af galvaniseret stål
 • Kabinet og spjældblad af galvaniseret stål
  • Kan pulverlakeres på forespørgsel
 • Bladfjeder af rustfrit stål
 • Bælge af polyurethan
 • Glidelejer med PTFE-glidelag
 • Cam plate og justeringsenhed af galvaniseret stål


EN-EX-D

 • Variant med dæmpningsskjold
 • Dæmpningsskjold i galvaniseret stål
 • Gummiprofil til isolering af strukturbåren støj
 • Lydisolering af mineraluld


Mineraluld

 • I henhold til EN 13501, brandklasse A1, ikke brændbart
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Biologisk opløseligt og dermed hygiejnisk sikkert i henhold til den tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EC

Standarder og retningslinjer

 • Tæthedsklasse C for kabinnettet i henhold til EN 1751
 • Hygiejne i henhold til VDI 6022
 • ATEX-direktiv 2014/34/EC: Materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer


Vedligeholdelse

 • Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage

Tekniske informationer

Funktion, Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode

 • Funktion
 • TEKNISK DATA
 • HURTIG VALG
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE
Schematic illustration of the EN-EX

① Damper blade
② Bellows
③ Bellows inlet
④ Scale sticker
⑤ Connection for equipotential bonding
⑥ Visual display of the damper blade position
⑦ Rotary knob

Volumenstrømsregulatoren er en mekanisk, selvdrevet enhed og fungerer uden ekstern strømforsyning. Et spjældblad med lavfriktionslejer justeres af aerodynamiske kræfter, så den indstillede volumenstrøm opretholdes inden for differenstrykområdet. De aerodynamiske kræfter i luftstrømmen skaber et lukkemoment på spjældbladet. Bælgen udvider sig og øger denne kraft, samtidig med at den virker som et svingningsspjæld. Lukkekraften modvirkes af en bladfjeder, der ruller sig ud over en cam plate. Cam platen har en sådan form, at en ændring i differenstrykket fører til en justering af spjældbladet på en måde, så volumenstrømmen opretholdes næsten nøjagtigt. Som et resultat forbliver volumenstrømmen konstant inden for snævre tolerancer.


Effektiv idriftsættelse

Volumenstrømmens sætpunktsværdi kan indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af drejeknappen på den eksterne skala; der kræves ingen målinger. Fordelen i forhold til flowjusteringsspjæld er, at der ikke er behov for gentagne målinger eller justeringer under idriftsættelsen. Hvis systemtrykket ændres, f.eks. ved at åbne eller lukke en streng, når man bruger flowjusteringsspjæld, ændres volumenstrømmen i hele systemet. Dette er ikke tilfældet ved brug af mekanisk uafhængige volumetriske flowregulatorer. En mekanisk, selvdrevet regulator reagerer øjeblikkeligt og justerer spjældbladet, så den indstillede, konstante volumenstrøm opretholdes.

Nominelle størrelser200 × 100 – 600 × 600 mm
Volumenstrømsområde39 – 3500 l/s eller 140 – 12600 m³/h
Reguleringsområde for volumenstrømCa. 25 til 100% af den nominelle volumenstrøm
Skalaens nøjagtighed± 4%
Minimum differenstryk50 Pa
Maksimalt differenstryk1000 Pa
Driftstemperatur10 til 50°C

Hurtig valgstabeller giver et godt overblik over de lydtrykniveauer, der kan forventes i rummet. De første udvælgelseskriterier for den nominelle størrelse er de faktiske volumenstrømme qᵥmin og qᵥmax. Mellemliggende værdier kan interpoleres. Præcise resultater og spektraldata kan beregnes med vores designprogram; Easy Product Finder. Hurtig valgstabellerne er baseret på generelt accepterede dæmpningsniveauer. Hvis lydtrykniveauet overstiger det foreskrevne niveau, er det nødvendigt med en større ventilationsenhed og/eller en lyddæmper eller dæmpningsskjold.

EN-Ex, lydtrykniveau ved differenstryk 150 Pa

NSqv [l/s]qv [m³/h]Luftgenereret støj [dB(A)]Støj fra kabinettet
200 x 1003914040232618
200 x 1006824644293123
200 x 10010437647343527
200 x 10016459050383831
300 x 1006523441262820
300 x 10013749247353528
300 x 10019971648383833
300 x 10026093649404136
300 x 1508229543263021
300 x 15015254747323527
300 x 150294105949364033
300 x 150460165650384438
300 x 20012043244293123
300 x 20019771047333629
300 x 200349125749374236
300 x 200515185451394641
400 x 20020072045303425
400 x 200337121347333931
400 x 200585210650374538
400 x 200875315053404943
500 x 20018064847293423
500 x 20027197748303727
500 x 200554199549334233
500 x 200900324050364538
600 x 20022581048283625
600 x 200381137048293929
600 x 200689248048324334
600 x 2001010363649334537
400 x 25020072044283223
400 x 250333119846303728
400 x 250537193248334133
400 x 250885318649364538
500 x 25023584647283524
500 x 250460165547303929
500 x 250815293247324234
500 x 2501190428447344437
600 x 250300108047293726
600 x 250499179547303930
600 x 250897323147324335
600 x 2501310471647344537
400 x 300310111644293527
400 x 300553199247334133
400 x 300902324950364639
400 x 3001280460852395043
500 x 300365131447303828
500 x 300535192848314031
500 x 300998359348334436
500 x 3001580568849354739
600 x 300350126047293726
600 x 300669240947304131
600 x 3001137409447324335
600 x 3001750630047344639
400 x 400400144045293728
400 x 400674242547334234
400 x 4001170421250374841
400 x 4001750630053405246
500 x 400360129647283726
500 x 400715257448314232
500 x 4001330478749344638
500 x 4001800648050364841
600 x 400450162048283928
600 x 400958344848304334
600 x 4001595574148324738
600 x 4002020727249334840
500 x 500470169247283827
500 x 5001143411347314334
500 x 5001882677647334538
500 x 5002380856847344740
600 x 500600216047294029
600 x 5001246448747314435
600 x 5002084750347324739
600 x 5002620943247344840
600 x 600700252047294029
600 x 6001948701447314637
600 x 60029211051747334840
600 x 60035001260047344942

① EN-Ex, LPA
② EN-Ex, LPA1, med sekundær lyddæmper, TX
③ EN-Ex, LPA2
④ EN-Ex-D, LPA3
Lydeffektniveauerne til beregning af lydtrykniveauerne blev målt i TROX-laboratoriet i henhold til DIN EN ISO 5135 – se "Oplysninger og nomenklatur" fanen.

Rektangulære volumenstrømsregulatorer til systemer med konstant luftmængde, mekanisk selvdrevne, uden ekstern strømforsyning, egnet til indblæsnings- eller udsugningsluft, fås i 19 nominelle størrelser.

Enheden er klar til ibrugtagning og består af et kabinet, der indeholder et spjældblad med lavfriktionslejer, bælg, udvendig cam plate og bladfjeder. Volumenstrømsregulatorerne er fabriksjusteret og forudindstillet til en referencevolumenstrøm. Lydeffektniveau målt i henhold til DIN EN ISO 5135. Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022. Opfylder kravene i ATEX-direktiv 2014/34 EU.


Særlige egenskaber

 • ATEX-mærke og certificering
 • ATEX-modulgruppe ll, godkendt til zone 1, 2, 21 og 22
 • Volumenstrømmens setpunkt kan indstilles udefra med en drejeknap
 • Høj reguleringsnøjagtighed af den indstillede volumenstrøm
 • Uafhængig af montageretning
 • Korrekt drift selv under ufordelagtige opstrømsforhold
 • Visuel visning af spjældbladets position til optimering af driftspunktet


Materialer og overflader

 • Konstruktion af galvaniseret stål
 • Kabinet og spjældblad af galvaniseret stål
  • Kan pulverlakeres på forespørgsel
 • Bladfjeder af rustfrit stål
 • Bælge af polyurethan
 • Glidelejer med PTFE-glidelag
 • Cam plate og justeringsenhed af galvaniseret stål


EN-EX-D

 • Variant med dæmpningsskjold
 • Dæmpningsskjold i galvaniseret stål
 • Gummiprofil til isolering af strukturbåren støj
 • Lydisolering af mineraluld


Mineraluld

 • I henhold til EN 13501, brandklasse A1, ikke brændbart
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Biologisk opløseligt og dermed hygiejnisk sikkert i henhold til den tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EC


Construction

 • Galvanised sheet steel
 • P1: Powder-coated, silver grey (RAL 7001)


Teknisk data


 • Nominelle størrelser: 200 × 100 til 600 × 600 mm
 • Volumenstrømsområde: 39 – 3500 l/s eller 140 – 12600 m³/h
 • Reguleringsområde for volumenstrøm: ca. 25 – 100% af den nominelle volumenstrøm
 • Minimum differenstryk: 50 Pa
 • Maksimalt differenstryk: 1000 Pa
 • Tæthedsklasse C i kabinettet i henhold til EN 1751


Størrelsesdata

 • qᵥ _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]


Luftregenereret støj

LPA _______________________ [dB(A)]

Støj fra kabinettet

LPA _______________________ [dB(A)]

EN-ExDP1 / 400 × 200
||||
1234

1 Type

EN-EX: Volumenstrømsregulator

2 Dæmpningsskjold

Ingen angivelse: Ingen

D: Med dæmpningsskjold

3 Materiale

Ingen angivelse: galvaniseret stål

P1: Pulverlakeret RAL 7001, sølvgrå

4 Nominel størrelse [mm]

B × H

Varianter, Dimensioner, Produktdetaljer

 • Varianter
 • DIMENSIONER
 • PRODUKTDETALJER
 • EN-EX: Volumenstrømsregulator til regulering af konstant luftmængde
 • EN-EX-D: Volumenstrømsregulator med dæmpningsskjold til regulering af konstant luftmængde
 • Til rum, hvor støjen fra enheden ikke reduceres tilstrækkeligt af et nedhængt loft
 • De rektangulære kanaler til det pågældende rum skal have tilstrækkelig akustisk isolering (leveret af andre) på ventilatorens og rummets ender
 • Dæmpningsskjold kan ikke eftermonteres
NSBHB₁B₂H₁H₂kg
200 × 1002001002302601301604
300 × 1003001003303601301605
300 × 1503001503303601802106
300 × 2003002003303602302606
400 × 2004002004304602302607
400 × 2504002504304602803108
400 × 3004003004304603303608,5
400 × 40040040043046043046013
500 × 2005002005305602302608,5
500 × 2505002505305602803109
500 × 3005003005305603303609,5
500 × 40050040053056043046014,5
500 × 50050050053056053056015,5
600 × 20060020063066023026010
600 × 25060025063066028031010,5
600 × 30060030063066033036011,5
600 × 40060040063066043046017
600 × 50060050063066053056018
600 × 60060060063066063066020
,
NSBHB₁B₂H₁H₂kg
200 × 1002001002302601301606,5
300 × 1003001003303601301608
300 × 1503001503303601802109
300 × 20030020033036023026010
400 × 20040020043046023026012
400 × 25040025043046028031013
400 × 30040030043046033036014
400 × 40040040043046043046018
500 × 20050020053056023026014
500 × 25050025053056028031014,5
500 × 30050030053056033036015,5
500 × 40050040053056043046020,5
500 × 50050050053056053056022
600 × 20060020063066023026015,5
600 × 25060025063066028031016,5
600 × 30060030063066033036018
600 × 40060040063066043046023
600 × 50060050063066053056025
600 × 60060060063066063066027,5

Installation og idriftsættelse

 • Vertikale luftkanaler: CAV-Controller i enhver monteringsretning
 • Horisontale luftkanaler: CAV-Controller skal installeres, så driftssiden er placeret til siden (højre/venstre) eller nedenunder
 • Potentialudligning skal leveres af andre
 • Volumenstrømmens sætpunkt kan indstilles udefra med drejeknappen
 • Drejeknappen løsnes og låses med en indvendig sekskantskrue
 • Ingen gentagne målinger eller justeringer nødvendige under idriftsættelse
 • EN-EX-D: Ved konstruktioner med dæmpningsskjold skal kanaler på rumsiden være beklædt op til regulatorens dæmpningsskjold


Opstrøms betingelser

Volumenstrømsnøjagtigheden Δqv gælder for lige opstrøm. Bøjninger, krydsninger eller en indsnævring eller udvidelse af kanalen forårsager turbulens, der kan påvirke målingen. Kanaltilslutninger, f.eks. afgreninger fra hovedkanalen, skal være i overensstemmelse med EN 1505. Frit luftindtag kun med en lige kanalsektion på 1,5B eller 1,5H opstrøm.

Nødvendig plads til idriftsættelse og vedligeholdelse

Der skal være tilstrækkelig plads i nærheden til idriftsættelse og vedligeholdelse. Om nødvendigt kræves der inspektionsåbninger af tilstrækkelig størrelse.

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633