Typ RM-O-VS-D
Typ RM-O-VS-D

RM-O-VS-D

Til røgovervågning i kanaler med integreret overvågning af luftstrømme

Kanalrøgdetektor med luftstrømsovervågning til at forhindre røg i at sprede sig gennem ventilationskanaler og klimaanlæg

 • Til levering af kontrolindgangssignal i brandspjæld
 • Til levering af kontrolindgangssignal i røgspjæld
 • Til luftstrømshastigheder på op til 20 m/s
 • Uafhængig af luftstrømsretning
 • Indikator for forureningsgraden
 • Automatisk justering af alarmgrænsen, derfor lang levetid og lille behov for vedligeholdelse
 • Potentialfri signal- og alarmrelæ
 • Overvågning af luftstrøm


Valgfrit ekstraudstyr og tilbehør

 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM

Anvendelse

Anvendelse

 • Kanalrøgdetektorer, RM-O-VS-D, bruges til at styre brand- og røgspjæld med elektriske eller el-pneumatiske udløsningsmekanismer (strøm slukket for at lukke)
 • Styring af røgspjæld med elektriske spring-return motorer
 • Bruges til at forhindre røg i at sprede sig gennem kanalerne i ventilationsanlæg
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM

Særlige egenskaber

 • Røgdetektering baseret på princippet om lysspredning
 • Til luftstrømshastigheder fra 1 til 20 m/s
 • Overvågning af luftstrøm
 • Med potentialfri signal- og alarmrelæ
 • Med Integrerede signallamper
 • Valg mellem fire luftstrømsretninger (hver 90°)
 • Let aftageligt sensorhoved (forenkler funktionstest)
 • Indikator for forureningsgraden og automatisk justering af alarmgrænsen, derfor lang levetid
 • Luftstrømsovervågningsenhed ( advarselsgrænse < 2 m/s)
 • Vedligeholdelse én gang årligt
 • Anvendelse uafhængig af produkt og fabrikat

Klassificering

 • Bygningsinspektoratets tilladelse Z-78.6-67 fra DIBt, Berlin, Tyskland

Beskrivelse

Varianter

 • RM-O-VS-D: Røgdetektor til kanaler

Komponenter og egenskaber

 • Røgdetektor til kanaler med strømforsyningsenhed, sensorelektronik, sensorhoved og luftstrømssensor
 • Trykknap „Reset/Test“
 • Signallampe - grøn - drift (systemovervågning)
 • Signallampe - rød - udløsning (alarm)
 • Signallampe - gul - kontaminering (indikerer forurening)
 • Signallampe - blå - luftstrøm (overvågning af luftstrøm)
 • Lukkedækslet er forbundet med svøbet med hængsler
 • Dækselskruer (4 stk.)

Materialer og overflader

 • Plastkabinet


Standarder og retningslinjer

 • Bygningsinspektoratets tilladelse Z-78.6-67 fra DIBt, Berlin, Tyskland
 • Retningslinje vedrørende brandbeskyttelseskrav til ventilationssystemer (Lüftungsanlagen-Richtlinie, LüAR)


Vedligeholdelse

 • Kanalrøgdetektorens funktionssikkerhed skal testes mindst hver 12. måned; dette skal arrangeres af ejeren af ventilationssystemet; funktionstests skal udføres i overensstemmelse med de grundlæggende vedligeholdelsesprincipper, der er angivet i EN 13306 og DIN 31051.
 • Kanalrøgdetektorer skal inkluderes i den regelmæssige rengøringsplan for ventilationssystemet
 • For detaljer om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og driftsvejledningen

Tekniske informationer

 • FUNKTION
 • TEKNOLOGI
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE

Funktionsbeskrivelse

Der skal udføres en funktionstest før idriftsættelse, derefter en gang om året og efter enhver ændring, f.eks. reparation.

Uden røg

Tryk på Reset/Test-knappen på kanalrøgdetektoren eller i teknikrummet (ekstraudstyr). Spændingsforsyningen til røgdetektoren, som er tilsluttet brandspjældet eller røgspjældet, afbrydes, og spjældet lukkes som følge heraf.

Når trykknappen slippes, ÅBNER spjældet, enten på grund af en spring return aktuator eller en pneumatisk aktuator.

Bemærk: Brandspjæld, hvis udløsningsmekanisme omfatter elektromagneter, kan åbnes manuelt.

Med røg

Sprøjt testgas ind i kanalen gennem en åbning lige før kanalrøgdetektoren

Hvis grænseværdien overskrides, afbrydes spændingsforsyningen til kanalrøgdetektoren, som er tilsluttet brandspjældet eller røgspjældet, og spjældet lukker som følge heraf.

For at åbne spjældet igen, efter at sensorhovedet er blevet røgfrit, skal du trykke på Test/Reset-knappen på kanalrøgdetektoren.

Når trykknappen er sluppet, ÅBNER spjældet, enten på grund af en spring return aktuator eller en pneumatisk aktuator.

Bemærk: Brandspjæld, hvis udløsningsmekanisme omfatter elektromagneter, kan åbnes manuelt.

EC-overensstemmelseLavspænding i henhold til 2006/95/EC, EMC i henhold til 2004/108/EC
Forsyningsspænding
230 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
Nominel effekt
6 VA maks.
Mikrosikring
T 100 L 250 V
Beskyttelsesniveau
IP 42
Omgivelsestemperatur
0 til 60 °C
Tilladt luftstrømningshastighed
1 til 20 m/s
Acceptabel luftfugtighed
≤ 90% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Alarmgrænse for volumenstrøm
< 2 m/s
Alarmgrænse for øget forurening
> 70%
Systemovervågning
> 90%; ingen røgdetektor; fejl i dataoverførsel fra røgdetektor
Alarmrelækontakt (frigivelse, kontaminering)250 V 2 A, 24 V DC 100 W
VægtCa. 1,5 kg

Kanalrøgdetektor (røgdetektering baseret på princippet om lysspredning) til at forhindre røg i at sprede sig gennem ventilationskanaler og klimaanlæg.

Til styring og udløsning af brandspjæld og røgspjæld med licens fra det generelle bygningsinspektorat og udstyret med en elektrisk eller elektrisk-pneumatisk udløsningsmekanisme (sluk for at lukke).

Særlige egenskaber

 • Røgdetektering baseret på princippet om lysspredning
 • Til luftstrømshastigheder fra 1 til 20 m/s
 • Overvågning af luftstrøm
 • Med potentialfri signal- og alarmrelæ
 • Med Integrerede signallamper
 • Valg mellem fire luftstrømsretninger (hver 90°)
 • Let aftageligt sensorhoved (forenkler funktionstest)
 • Indikator for forureningsgraden og automatisk justering af alarmgrænsen, derfor lang levetid
 • Luftstrømsovervågningsenhed ( advarselsgrænse < 2 m/s)
 • Vedligeholdelse én gang årligt
 • Anvendelse uafhængig af produkt og fabrikat


Materialer og overflader

 • Plastkabinet


Teknisk data

 • EC-overensstemmelse: Lavspænding i henhold til 2006/95/EC, EMC i henhold til 2004/108/EC
 • Forsyningsspænding: 230 V AC +10/–15%, 50/60 Hz
 • Nominel effekt: Maks. 6 VA
 • Mikrosikring: T 100 L 250 V
 • Beskyttelsesniveau: IP 42
 • Omgivelsestemperatur: 0 til 60 °C
 • Luftstrømningshastighed: 1 til 20 m/s
 • Luftfugtighed: ≤ 90% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
 • Alarmgrænse for volumenstrøm: < 2 m/s
 • Alarmgrænse for øget forurening: > 70%
 • Systemovervågning: > 90%; ingen røgdetektor; fejl i dataoverførsel fra røgdetektor
 • Alarmrelækontakt (frigivelse, kontaminering): 250 V 2 A, 24 V DC 100 W
 • Vægt: Ca. 1,5 kg

 Type
RM-O-VS-D       Duct smoke detector

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633