Plenum box shorter than front rail, positioned in centre with one horizontal spigot
New design possibilities with white, grey and black air control blades
Horizontal airflow
Slanted airflow
Vertical airflow

PURELINE35 

DEN RENE LØSNING TIL BETYDELIGT LAVERE LOFTSFORURENING

Perfekt integrerbar slids diffusor med slankt udseende - til diskret montering i det nedhængte loft

 • Meget høj komfort på grund af lavere lydeffektniveauer og forbedret temperatur- og hastighedsreduktion

 • Forbedret energieffektivitet på grund af lavere tryktab
 • Enkel og hurtig installation - værktøjsfri fastgørelse af frontskinnen
 • Nye anvendelsesområder - bl.a. som lufttæpper til fødevarediske
 • Høj fleksibilitet takket være mange standardvarianter
Anvendelse

Anvendelse

 • Slidsrør af typen PURELINE35 anvendes som til- eller udluftsventiler i komfortzoner

 • Velegnet som blandet ventilationssystem til mange anvendelsesområder på grund af de mange forskellige varianter og den høje fleksibilitet
 • Diskret integration i nedhængte lofter
 • Til rum op til en højde på ca. 4 m (underkant af færdigt loft)
 • Til nedhængte lofter, også med små mellemrum, på grund af den lave højde på tilslutningsboksen
 • Envejs eller vekselvis luftfordeling kan tilpasses til de bygningsmæssige forhold på stedet
 • Høj induktion medfører hurtig reduktion af temperaturforskellen og luftstrømningshastigheden (med tilluft)
 • Til konstante og variable volumenstrømme
 • For temperaturforskelle mellem tilluft og rumluft på -10 til +10 K

Specielle egenskaber

 • Ensartet luftmønster reducerer smudsaflejringer på grund af induceret rumluft på loftet

 • Horisontal, skrå eller vertikal tilluftfordeling via manuelt justerbare luftreguleringslameller
 • Behageligt rumklima på grund af høj induktion og hurtig reduktion af temperaturforskelle og luftstrømningshastigheder
 • Udseende af høj kvalitet på grund af overfladebehandlede ekstruderede aluminiumprofiler med anodiseret eller pulverlakering i henhold til RAL Classic-farveskalaen
 • Frontplade optimeret til maksimal volumenstrøm ved lavt lydeffektniveau
 • Mulighed for kontinuerlig lineær opstilling for et kontinuerligt visuelt udseende

Nominelle størrelser

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, ​1650, 1800, 1950 mm
 • Front rail can also be ordered in mm steps, also in intermediate lengths

Beskrivelse

Varianter

 • PL35-*: 1 til 4 slots

 • PL35-*-DF: Kun frontskinne med B00-profil og fjederklemme
 • PL35-*-DS: Kun frontskinne med B00-profil og skruebefæstigelse
 • PL35-*-PB: Kun tilslutningsboks (til kombination med DS)

 • PL35-*-PF: Kombination af frontskinne og tilslutningsboks med fast tilslutning

 • PL35-*-SF: Kombination af frontskinne og fordelingsboks med løsbar skruebefæstigelse
 • PL35-*-CS: Hjørneprofil

Plenumboksens placering på frontdiffusoren

 • Plenumboksens centrale placering

 • Plenumboks til venstre (LE)
 • Plenumbox højre (RI)

Plenum boks variant

 • Symmetrisk plenumskasse med vandret tilslutning (HS)

 • Symmetrisk tilslutningsboks med lodret tilslutning (VS)
 • Asymmetrisk tilslutningsboks med vandret tilslutning (HA)

Konstruktion

Finish af diffusorens overflade

 • Med anodiseret overflade, E6-C-0, naturfarvet

 • P1: Pulverlakeret RAL 9010, hvid, glansgrad 50 %
 • P1: Pulverlakeret RAL 9006, hvid aluminium, glansgrad 30 %.
 • P1: Pulverlakeret i yderligere RAL CLASSIC-farver, glansgrad 70 %.

Vedhæftede filer/bilag

 • D: Spjæld til udligning af volumenstrømmene

 • LS: Læbetætning
 • L: Indvendig foring
 • EP: To endeplader
 • EA: to endevinkler

De enkelte enheders endeplader eller endevinkler er allerede monteret på fabrikken. Der kan anvendes enten endeplader eller endevinkler som endestykke.

Tilbehør

 • EP: to endeplader

 • EA: to endevinkler

For enheder, der er monteret i et kontinuerligt lineært arrangement, skal endepladerne eller endevinklerne bestilles separat og monteres på stedet. 2 Justeringsplader til at forbinde slidsrørene med hinanden leveres løst sammen med hvert slidsrør uden fabriksmonteret endestykke.

Konstruktions egenskaber

 • Tappe, der passer til runde kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180

 • 4 ophængningspunkter på plenumkassen til fastgørelse, der skal udføres af andre
 • Manuelt indstillelige luftreguleringslameller med raster til defineret justering af luftfordelingen
 • Fabriksindstillet luftfordeling, manuelt justerbar på stedet

 • Studs med vulst til læbetætning (kun for tilbehør med læbetætning)
 • Frontskinne fås i mm-trin mellem 600 og 1950 mm
 • Hvis frontskinnen er længere end tilslutningsboksen, dækkes de udragende områder af frontskinnen bagtil
 • Plenumkasser fås kun i nominelle længder
 • Fraluftvariant med luftreguleringslameller valgfrit muligt uden luftreguleringslameller (E0)
 • Den valgfrit tilgængelige halsforlængelse i standarddimensionerne 30, 55, 80, 105 og 129 mm kan anvendes til at kompensere for strukturelle forhold

Materialer og overflader

 • Frontplade af ekstruderet aluminiumsprofil

 • Luftreguleringsblade af ABS plast, i henhold til UL94, V-0, flammehæmmende
 • Plenumkasse af galvaniseret stålplade
 • Endeplader og endevinkler af aluminium
 • Læbetætning af Evopren
 • Foring af mineraluld og lukkede celler af vinylskum
 • Frontplade med anodiseret overflade, E6-C-0, naturfarvet
 • P1: pulverlakeret farve i henhold til RAL Classic
 • Luftreguleringslameller svarende til RAL 9005, sort
 • G: Luftreguleringslameller svarende til RAL 9006, grå
 • W: Luftreguleringslameller svarende til RAL 9010, hvid

Mineral uld

 • Mineraluld beklædt med glasfibervæv på de overflader, der er i kontakt med luften, erosionsbestandig op til 20 m/s

 • I henhold til EN 13501, materiale klassificering A1, ikke-brændbart
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Hygiejnisk sikker på grund af høj bioopløselighed, i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69/EF
 • Inert over for vækst af svampe og bakterier

Standarder og guidelines

 • Lydeffektniveauet for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135

 • Overensstemmelse med VDI 6022

Vedligeholdelse

 • Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage

 • Inspektion og rengøring i henhold til VDI 6022


Tekniske informationer

Funktion, Tekniske data, Hurtig dimensionering, Specifikationstekst, Bestillingskode

 • FUNKTION
 • TEKNISK DATA
 • HURTIG DIMENSIONERING
 • SPECIFIKATION TEKST
 • BESTILLINGSKODE

Funktion beskrivelse

Spaltefordelere gør det muligt at lade ventilations- og klimaanlægs tilluft strømme vandret, skråt eller lodret ind i rummet.

Strømningen sker med høj induktion af indeluften og dermed med en hurtig reduktion af luftstrømningshastigheden og temperaturforskellen mellem tilluft og indeluft.

Resultatet er en luftfordeling med blandet strøm til komfortzoner med god rensning af rummet og lav turbulens i opholdszonen.

Slidsrør af typen PURELINE35 er fabriksmonteret med manuelt justerbare luftreguleringselementer.

Forskellige luftstrømsretninger gør det muligt at tilpasse sig forskellige lokale forhold til enhver tid.

Den horisontale luftfordeling sker med envejs eller vekslende strømning.

Opvarmningsdrift med lodret strømning er mulig, ligesom en skrå tilluftfordeling er mulig.

Temperaturforskellen mellem tilluft og rumluft kan være -10 til +10 K.

En spjælgeenhed (ekstraudstyr) gør det muligt at afbalancere volumenstrømmene ved idriftsættelse.

For at give rummene et æstetisk, ensartet udseende kan der også anvendes PURELINE35-diffusorer til udsugningsluft.

Nominel længde

600 – 1950 mm, i intervaller af 150 mm

Antal slots

1, 2, 3 or 4

Forlængelse af hals0, 30, 55, 80, 105, 129

Mindste volumenstrøm ved ∆tz = -10 K

7 l/s or 24 m³/h

Maksimal volumenstrøm, ved LWA ≅ 50 dB(A)

225 l/s or 808 m³/h

Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft

–10 to +10 K


Den hurtige dimensioneringstabel giver et godt overblik over de mulige volumenstrømme og de tilsvarende lydeffektniveauer og differenstryk.

Dimensionering med vores Easy Product Finder-designprogram giver de nøjagtige værdier, hvor der tages hensyn til alle parametre.

Hurtigdimensioneringstabellen med én spids gælder op til 1200 mm, fra 1350 mm og ved større tages der højde for to spidser.

Spaltefordelere af typen PURELINE35 med individuelt og manuelt indstillelige luftreguleringslameller og 1, 2, 3 eller 4 spalter.

Luftfordeling valgfrit vandret vekslende, vekslende vinklet, lodret, envejs vandret venstre eller envejs vandret højre mulig.

Spalteudløbsrørene kan anvendes til til- eller udluft og er beregnet til montering i nedhængt loft. Montageklar komponent bestående af frontplade med valgfri sorte, grå eller hvide luftreguleringslameller.

Varianter med tilslutningsbokse har 1 eller 2 spidser, som er anbragt vandret eller lodret for symmetriske tilslutningsbokse og vandret for asymmetriske tilslutningsbokse.

Plenumkasserne har alle 4 ophængningsøjer til ophængning.

Forbindelsen mellem frontplade og tilslutningsboks kan udføres som en fast eller aftagelig forbindelse.

Spidserne er egnede til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180. Lydeffektniveauet for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135.

Specielle egenskaber

 • Ensartet luftmønster reducerer smudsaflejringer på grund af induceret rumluft på loftet

 • Horisontal, skrå eller vertikal tilluftfordeling via manuelt justerbare luftreguleringslameller
 • Behageligt rumklima på grund af høj induktion og hurtig reduktion af temperaturforskelle og luftstrømningshastigheder
 • Udseende af høj kvalitet på grund af overfladebehandlede ekstruderede aluminiumprofiler med anodiseret eller pulverlakering i henhold til RAL Classic-farveskalaen
 • Frontplade optimeret til maksimal volumenstrøm ved lavt lydeffektniveau
 • Mulighed for kontinuerlig lineær opstilling for et kontinuerligt visuelt udseende

Materialer og overflader

 • Frontplade af ekstruderet aluminiumsprofil

 • Luftreguleringsblade af ABS plast, i henhold til UL94, V-0, flammehæmmende
 • Plenumkasse af galvaniseret stålplade
 • Endeplader og endevinkler af aluminium
 • Læbetætning af gummi
 • Foring af mineraluld og lukkede celler af vinylskum
 • Frontplade med anodiseret overflade, E6-C-0, naturfarvet
 • P1: Pulverlakeret farve i henhold til RAL Classic
 • Luftreguleringslameller svarende til RAL 9005, sort
 • G: Luftreguleringslameller svarende til RAL 9006, grå
 • W: Luftreguleringslameller svarende til RAL 9010, hvid

Mineral uld

 • Mineraluld beklædt med glasfibervæv på de overflader, der er i kontakt med luften, erosionsbestandig op til 20 m/s

 • I henhold til EN 13501, materiale klassificering A1, ikke-brændbart
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Hygiejnisk sikker på grund af høj bioopløselighed, i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69/EF
 • Inert overfor vækst af svampe og bakterier

Konstruktion

Finish af diffusorens overflade

 • Med anodiseret overflade, E6-C-0, naturfarvet

 • P1: Pulverlakeret RAL 9010, hvid, glansgrad 50 %
 • P1: Pulverlakeret RAL 9006, hvid aluminium, glansgrad 30 %.
 • P1: Pulverlakeret i yderligere RAL CLASSIC-farver, glansgrad 70 %.

Teknisk data

 • Nominelle længder: 600 - 1950 mm i trin på 150 mm

 • Antal slidser: 1, 2, 3 eller 4
 • Mindste volumenstrøm ved ∆tz = -10 K: 7 l/s eller 24 m³/h
 • Maksimal volumenstrøm ved LWA ≅ 50 dB(A): 225 l/s eller 808 m³/h
 • Temperaturforskel mellem tilluft og rumluft: -10 til +10 K

Data om størrelsesangivning

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Luftgenereret støj

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram Easy Product Finder.

Bestillingseksempel: PL35-1-S-PF-HS/1200x1200x98/1

Antal slots

1

System

Tilluft

Variant

Med fast tilslutning mellem tilslutningsboks og frontplade

Plenum boks variant

Standard plenumkasse med horisontal tilslutning

Nominel størrelse

Frontskinne 1200 mm, plenumkasse 1200 mm, spidsdiameter 98 mm

No. of spigots

1

Spjældenhed til udligning af volumenstrømme

Uden

Læbetætning

Uden

Foring

Uden

Plenumboksens placering

Central position

Luftmønster

Skiftende vandret

Udvidet kant

Uden

Endestykker

Uden

Overflader

Anodiseret, E6-C-0, naturlig farve

Farve på luftreguleringsblade

Sort


Bestillingseksempel: PL35-2-S-SF-HS/1200x1050x123/2-D-LS-L-LE/AS/B00/EA/P1-RAL 9010/W

Antal slots

2

System

Tilluft

Variant

Med løsbar forbindelse mellem plenumboks og frontskinne

Plenum boks variant

Standard plenum boks

Nominel størrelse

Frontskinne 1200 mm, plenumboks 1050 mm, spigot diameter 123 mm

No. of spigots

2

Spjældenhed til udligning af volumenstrømme

Med

Læbetætning

Med

Foring

Med

Plenumboksens placering

Venstre side

Luftmønster

Vekselvis vinklet

Udvidet kant

Med

Endestykker

Med endevinkel

Overflade

Pulverlakeret RAL 9010, hvid, glansgrad ca. 50 %

Farve på luftreguleringsblade

Hvid


Bestillingseksempel: PL35-2-E-DF/1200/V/B00/EP/P1-RAL 9006/G

Antal slots

2

System

Tilluft

Variant

Diffusorflade med udvidet kant og fjederklemme

Plenum boks variant

Ingen

Nominel størrelse

Diffusor flade 1200 mm

No. of spigots

Uden

Spjældenhed til udligning af volumenstrømme

Uden

Læbetætning

Uden

Foring

Uden

Plenumboksens placering

Ingen

Luftmønster

Vertikal

Udvidet kant

Med udvidet kant

Endestykker

Med

Overflade

Pulverlakeret RAL 9006, hvid aluminium, glansgrad ca. 30 %

Farve på luftreguleringsblade

Grå


Bestillingseksempel: PL35-1- -CS/100x100x90

Antal slots

1

Variant

Hjørnesektion

Dimentioner

Benmål E: 100 mm Benmål F: 100 mm Vinkel: 90°

Udvidet kant

Uden

Overflade

Anodiseret, E6-C-0, naturlig farve

Farve på luftreguleringsbladeSort, ligner RAL 9005


Bestillingseksempel: PL35-2- -CS/150x250x45/B00/P1-RAL 9016/W

Antal slots

2

Variant

Hjørne sektion

Dimentioner

Benmål E: 150 mm Benmål F: 250 mm Vinkel: 45°

Udvidet kant

Med

Overflade

Pulverlakeret RAL 9016, glansgrad 70

Farve på luftreguleringsbladeHvid, ligner RAL 9010

Varianter, dimensioner og vægt

 • VARIANTER
 • DIMENSIONER OG VÆGT

Nominel længde

Nominel længde  L₁
Nominel længde
mm

600

600

750

750

900

900

1050

1050

1200

1200

1350

1350

1500

1500

1650

1650

1800

1800

1950

1950


Variant

Variant Med udvidet kant
Variant  P
Variant  mm

PL35-1

56

PL35-2

82

PL35-3109
PL35-4136

Dimensioner [mm]

No. of spigotsNominelle længde  L₁ L₃

1

600

600

595

1

750

750

745

1 or 2

900

900

895

1 or 2

1050

1050

1045

1 or 2

1200

1200

1195

2

1350

1350

1345

2

1500

1500

1495

2

1650

1650

1645

2

1800

1800

1795

2

1950

1950

1945


Variant

VariantB3B3H4H4RAAOO
Variant HS/HAVSHS/HAVSRHS/HAVSPF-HASF-HA

PL35-1

100

138

150150126 + Y1401787264

PL35-2

138

160

180150141 + Y1782008375

PL35-3

176

176

198150150 + Y2162169486

PL35-4

214

214

230150166 + Y25425410697
Forlængelse af hals Y = 0 / 30 / 55 / 80 / 105 / 129


Variant

Variant  ∅D C

PL35-1

98/123

50/48

PL35-1

123/138

48/42

PL35-2

138/158

42/50

PL35-2

158/198

50/50


Vægt

VariantAntal slots
kg/m

Diffusor flade

1-/2-/3-/4-slot

0,8/1,2/1,6/2,1

Plenum boks HS/HA

1-/2-/3-/4-slot

3,3/3,9/4,6/5,2

Plenum boks HS/HA+L

1-/2-/3-/4-slot

4,0/4,7/5,5/6,2

Plenum boks VS

1-/2-/3-/4-slot

3,7/3,9/4,1/4,3

Plenum boks VS+L

1-/2-/3-/4-slot

4,5/4,7/4,9/5,2

Samlet vægt = vægten af frontdiffusoren + vægten af luftkammeret


Variant

Variant Uden udvidet kant  Med udvidet kant
Variant  P
Variant  mm

PL35-1

35

55

PL35-2

62

82

PL35-389109
PL35-4116136

E F W

Min. Adgangsværdi

100

100

45°

Max. Adgangsværdi

300

300

175°


Variant

Variant Uden udvidet kant Med udvidet kant 
Variant  P
Variant  mm

PL35-1

35

55

PL35-2

62

82

PL35-389109
PL35-4116136

Installationseksempler, installationsdetaljer, idriftsættelse, grundlæggende oplysninger og nomenklatur

 • INSTALLATION EKSEMPEL
 • INSTALLATION DETALJER
 • IDRIFTSÆTTELSE
 • GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OG NOMENKLATUR

Installation og idriftsættelse

 • Foretrækkes fortrinsvis til en fri rumhøjde på op til 4,0 m

 • Installation i fladt loft
 • Kanaltilslutning vandret eller lodret
 • Til frontplader med kortere tilslutningsbokse og ikke-aktive diffusorer er der et slidseksempel på bagsiden
 • For kontinuerlig lineær opstilling skal frontpladerne forbindes med hinanden med justeringsplader
 • Udfør om nødvendigt en volumenstrømsafbalancering på spjældaggregatet
 • Der skal leveres egnet fastgørelsesmateriale til fastgørelse af slidsrørene af andre


Illustrationerne er skematiske og tjener til bedre at forstå installationsdetaljerne.

Balancering af volumenstrømshastighed 
Juster luftstrømsaflederens position i spidsområdet, så en skruetrækker kan indsættes
i dyseområdet, så der kan indsættes en skruetrækker

Balancering af volumenstrømshastighed

Hvis flere spaltefordelere er tilknyttet en volumenstrømsregulator, kan det være nødvendigt at afbalancere volumenstrømmene.

 • Spaltemøller med spjældkasse og spjæld (variant -D): Spjældet til regulering af flowet kan også betjenes, når frontpladen er monteret.

Vigtigste dimensioner

ØD [mm]

Udvendig diameter af spidsen

C [mm]

Længden af spidsen

m [kg]

Vægt

L₁ [mm]

Længde af frontskinne

L₃ [mm]

Længde af tilslutningsboks

P [mm]

Bredde af slidsektion

H₄ [mm]

Højde af tilslutningsboks

B₃ [mm]

Bredde af udtagningsboks

Nomenklatur

LWA [dB(A)]

Lydeffektniveau for den luftgenererede støj, A-klassificeret

V [m³/h] og [l/s]

Volumenstrømningshastighed

Δtz [K]

Temperaturforskel mellem tilluft og rumluft, tillufttemperatur minus rumtemperatur

Δpt [Pa]

Samlet differenstryk

Downloads

Produktoplysninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633