TR
Serie TR
TR
Serie TR

TR 

VENTILATIONSGITTER, FREMSTILLET AF STÅL, MED INDIVIDUELT JUSTERBARE, HORISONTALE LAMELLER 

Ventilationsgitter med dråbeformede lameller.

 • Nominelle størrelser: 225 × 125 til 1225 × 525 mm
 • Volumenstrømsområde:  23 - 2000 l/s eller 83 - 7200 m³/h
 • Gitterfront af stål, pulverlakeret
 • Frontkant med undersænkede huller, 27 mm brede


Valgfrit udstyr og tilbehør

 • Gitterfront i RAL CLASSIC-farver
 • Gitterfront af galvaniseret stål, uden pulverlakering
 • Installationsunderramme
 • Installationsunderramme til montering af filtermedier
 • Tilbehør til balancering af volumenstrøm og styring af luftretning
 • Skjult fastgørelse med skruer

Anvendelse

Anvendelse

 • Ventilationsgitter af typen TR som indblæsnings- eller udsugningsvariant til komfortzoner og industrizoner
 • Retningsbestemt indblæsningsluft til ventilation med blandet flow
 • Lamellerne er justerbare for at opfylde forskellige lokale krav
 • Til variable og konstante volumenstrømme
 • Til temperaturforskelle mellem indblæsningsluft og rumluft fra -12 til +4 K
 • Til installation i vægge, karme og rektangulære kanaler


Særlige egenskaber

 • Individuelt justerbare blade
 • Undersænkede huller eller skjult skruefastgørelse
 • Valgfri monteringsunderramme og kabinet til montering af filtermedier


Nominelle størrelser

 • Nominel længde: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Nominel højde: 125, 225, 325, 425, 525 mm
 • Andre dimensioner på forespørgsel

Beskrivelse

Varianter

Fastgørelse

 • Undersænkede huller
 • C11: Skjult skruefastgørelse


Komponenter og egenskaber

 • Skrå kant med affaset indvendig kant
 • Individuelt justerbare, horisontale blade
 • Fabriksmonteret omkredstætning
 • Vertikal midtersprosse til nominelle længder over 625 mm


Påbygningsdele

 • AG, AS, D, DG: Til balancering af volumenstrøm og til styring af luftretning


Tilbehør

 • Installationsunderramme: Til hurtig og enkel installation af ventilationsriste
 • Filterkabinet: Ramme med filterelement og fastgørelse med fjederclips


Konstruktionsegenskaber

 • Asymmetrisk støttede lameller
 • Kant med undersænkede huller eller skjult skruefastgørelse


Materialer og overflader

 • Kant og lameller af galvaniseret stål
 • Kant og lameller pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
 • P1: Kant og lameller pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
 • S7: Kant og lameller af galvaniseret stål, ikke pulverlakeret


Standarder og retningslinjer

 • Lydeffektniveau for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135


Vedligeholdelse

 • Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
 • Inspektion og rengøring i henhold til VDI 6022

Tekniske informationer

Funktion, Teknisk data, Hurtigvalg, Specifikationstekst, Ordrekode

 • Funktion
 • Teknisk data
 • Hurtigvalg
 • Specifikationstekst
 • Ordrekode

Funktionsbeskrivelse

Ventilationsriste er lufttilslutningsanordninger til indblæsnings- og udsugningsluften i ventilations- og klimaanlæg. De leder indblæsningsluften ind i rummet. Ventilationsriste med justerbare lameller gør det muligt at tilpasse udblæsningsretningen til de lokale forhold. Resultatet er en ventilation med blandet flow i komfortzoner og industrizoner med god generel rumventilation.

Induktion sænker luftstrømmen, dvs. luftstrømmens hastighed falder, når afstanden fra gitteret øges. Den afstand, hvor luftstrømmens hastighed når en bestemt defineret værdi, f.eks. 0,2 m/s, kaldes kastelængde. Indblæsningsstrålen fra vægriste, der er installeret tæt på loftet, opnår en større kastelængde end en fri stråle (fra en rist, der ikke er installeret tæt på loftet). Enkelte riste, grupper af riste og kontinuerlige horisontale løb opnår alle forskellige kastelængder.

I køletilstand er det nødvendigt at tage højde for stråleafvigelsen mod opholdszonen, som øges, når temperaturforskellen mellem indblæsningsluft og rumluft øges, og udblæsningshastigheden mindskes. I opvarmningstilstand afviger indblæsningsstrålen mod loftet. Dette har ingen negativ effekt på luftstrømshastigheden i opholdszonen, men det kan påvirke den komplette ventilation af rummet.

Nominelle størrelser

225 × 125 til 1225 × 525 mm

Minimum volumenstrøm

23 - 685 l/s eller 83 - 2466 m³/h

Maksimal volumenstrøm, med LWA max. 40 dB(A) uden tilbehør

115 - 2000 l/s eller 414 - 7200 m³/h

Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft

-12 til +4 K

Volumenstrømme gælder for indblæsningsluft


Geometric free area

H L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

125

0,016

0,023

0,031

0,039

0,047

0,062

0,077

0,093

225

0,030

0,046

0,061

0,076

0,092

0,121

0,152

0,182

325

0,068

0,098

0,128

0,158

0,181

0,226

0,272

425

0,181

0,240

0,301

0,361

525

0,375

0,451


Effective air discharge area (supply air)

HL [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225
HAeff
mm

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225

0,029

0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172

325

0,064

0,086

0,108

0,129

0,172

0,214

0,256

425

0,172

0,228

0,285

0,342

525

0,355

0,427


Effective area of extract air grille

H L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm
125

0,011

0,016

0,022

0,028

0,033

0,044

0,055

0,066

225

0,022

0,033

0,044

0,055

0,066

0,090

0,110

0,134

325

0,050

0,066

0,083

0,100

0,134

0,170

0,200

425

0,134

0,180

0,220

0,270

525

0,280

0,340

TR, volume flow rate ranges

× LWA = 40 dB(A) with unrestricted airflow+ LWA = 40 dB(A) with airflow restricted by 50 %

Ventilationsgitter, rektangulært, fremstillet af stål, til indblæsning og udsugning. Æstetisk skrå kant med affaset indvendig kant, fortrinsvis til væg- og karmmontering, men også velegnet til rektangulære kanaler.

Installationsklar komponent, der består af en kant og individuelt justerbare, horisontale lameller.

Skjult skruefastgørelse eller undersænkede huller til montering i en monteringsramme eller fastgørelse på en monteringsflade.

Lydeffektniveau for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135.

Særlige egenskaber

 • Individuelt justerbare blade
 • Undersænkede huller eller skjult skruefastgørelse
 • Valgfri monteringsunderramme og kabinet til montering af filtermedier


Materialer og overflader

 • Kant og lameller af galvaniseret stål
 • Kant og lameller pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
 • P1: Kant og lameller pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
 • S7: Kant og lameller af galvaniseret stål, ikke pulverlakeret


Teknisk data

 • Nominelle størrelser: 225 × 125 til 1225 × 525 mm
 • Minimum volumenstrøm (indblæsningsluft): 23 - 685 l/s eller 83 - 2466 m³/h
 • Maksimal volumenstrøm (indblæsningsluft), ved LWA max. 40 dB(A) uden tilbehør: 115 - 2000 l/s eller 414 - 7200 m³/h
 • Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft: -12 til +4 K


Dimensioneringsdata

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]


Luftregenereret støj

 • LWA _______________________ [dB(A)]


Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram; Easy Product Finder.

TRAG/825 × 225 /A1/C11/P1 – RAL ...
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Type
TR: Enkelt gitter
2 Påbygningsdele
A: Uden (kun gitterfront)
AG: Spjældenhed, modsatvirkende lameller
AS: Hit and miss spjæld
D: Luftretningskontrol, lameller monteret 90° i forhold til de forreste lameller, uafhængigt justerbare
DG: D kombineret med AG
3 Nominel størrelse [mm]
L × H

4 Installationsunderramme
Ingen angivelse:
Ingen
A1: Med
5 Fastgørelse
Ingen angivelse:
Undersænkede huller
C11: Med skjult skruefastgørelse
6 Synlig overflade
Ingen angivelse:
Pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
P1: Pulverlakeret, angiv RAL CLASSIC-farve
S7: Gitterfront af galvaniseret stål, uden pulverlakering
Glans
RAL 9010: 50%
RAL 9006: 30%
Alle andre RAL-farver: 70%

Ordre eksempel: TR - DG / 825 x 225 / A1 / C11

Type
TR: Enkelt gitter
PåbygningsdeleLuftretningskontrol, lameller monteret 90° i forhold til de forreste lameller, uafhængigt justerbare Spjældenhed, modsatvirkende lameller
Nominel størrelse [mm]825 × 225 mm
Installationsunderramme Med installationsunderramme
Fastgørelse
Med skjult skruefastgørelse
Synlig overflade
Pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
TREF/AS /825 × 225
/P1 – RAL ...
| | | | |
1 2 3 4 5

1 Type
TR: Enkelt gitter
2 Konstruktion
EF: Installationsunderramme med filterelement og fjederclipsfastgørelse
3 Påbygningsdele
A: Uden
AS: Hit and miss spjæld

4 Nominel størrelse [mm]
L × H
5 Synlig overflade
Ingen angivelse:
Pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
P1: Pulverlakeret, angiv RAL CLASSIC-farve
Glans
RAL 9010: 50%
RAL 9006: 30%
All other RAL colours: 70%

ORDRE EKSEMPEL: TR - EF / 825 X 225

Type
TR: Enkelt gitter
Konstruktion
Installationsunderramme med filterelement og fjederclipsfastgørelse
PåbygningsdeleUden
Nominel størrelse [mm] 825 × 225 mm
Synlig overfladePulverlakeret RAL 9010, ren hvid

Dimensioner og vægt, Produktdetaljer

 • Dimensioner og vægt
 • PRODUKTDETALJER
TR, 27 mm wide front border

L Nominal length Vertical centre mullion if L > 625 mm
H Nominal height

Vægtskemaet viser de tilgængelige nominelle størrelser.

TR

HL [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg
125

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,4

1,8

2,1

225

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,2

2,7

3,2

325

1,4

1,7

2,0

2,4

3,0

3,7

4,4

425

3,0

3,8

4,6

5,5

525

5,6

6,6

Vægten gælder for ventilationsriste uden fastgørelse

Installationseksempler, Installationsdetaljer, Idriftsættelse, Grundlæggende oplysninger og nomenklatur

 • INSTALLATIONS-EKSEMPLER
 • INSTALLATIONS-DETALJER
 • IDRIFTSÆTTELSE
 • GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OG NOMENKLATUR
Wall installation

Nominal length over 625 mm: with vertical centre mullion

Installation og idriftsættelse

 • Installation fortrinsvis i vægge, karme og rektangulære kanaler
 • Installation med installationsunderramme anbefales
 • Hvis der ikke bruges en underramme, skal kanten fastgøres med skruer


Dette er kun skematiske diagrammer til illustration af installationsdetaljer.

Balancering af volumenstrøm

Når der er installeret flere ventilationsriste i samme kanal, kan det være nødvendigt at balancere volumenstrømmene.

 • AG: Spjældenhed med modsatrettede lameller, justerbar, fastgjort med en låseskrue
 • AS: Spjældenhed med hit and miss-spjæld, justerbar, fastgjort med en låseskrue


Luftmønster

 • Justerbare lameller: Indstil luftkontrollamellerne individuelt eller sammen, afhængigt af de lokale forhold
 • D, DG: Luftkontrollamellerne, der er monteret 90° i forhold til frontlamellerne, kan tilpasses de lokale forhold

Grundlæggende dimensioner

L [mm]

Ventilationsgitterets nominelle længde

H [mm]

Ventilationsgitterets nominelle højde

m [kg]

Vægt

Nomenklatur

LWA [dB(A)]

Lydeffektniveau for den luftgenererede støj

V [m³/h] og [l/s]

Volumenstrømningshastighed

Δpt [Pa]

Samlet differenstryk

lS [m]

Afstand fra enkelt gitter eller horisontal løbesektion (kasteafstand)

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

Brugsanvisninger

Referencer

Berggasthof Platzlalm

 • PROJEKT
 • VORES OPGAVE
 • LØSNING

Hochzillertal – Berggasthof Platzlalm

Luksus i luften. Hvorfor skulle et lille, hyggeligt bjerghotel ikke kunne være præcis lige så komfortabelt som et femstjernet hotel?

Berggasthof Platzlalm er del af det populære skisportssted Hochfügen, Hochzillertal, tæt på alpevejen Zillertaler Höhentrasse. Stedet byder på 30 sovepladser, en dejlig solterrasse og ikke mindst en herlig sauna – alt sammen i en højde af ca. 1.800 m.

Traditionelt og moderne design går hånd i hånd og skaber en indbydende atmosfære. Det er ganske enkelt et sted, hvor man føler sig godt tilpas.

Bag det behagelige indendørsklima står en række TROX-komponenter

 

Bag det behagelige indendørsklima står en række TROX-komponenter. På hotellet er der installeret TROX-produkter såsom hvirveldiffusorer, riste, ventilationsventiler, brandspjæld og volumenstrømsreguleringer forskellige steder som f.eks. barloungen, spise- og opholdsstuen. Monteringen af produkterne skulle naturligvis leve op til de tekniske krav, der var stillet i forhold til luftbehandling og støj, men de synlige teknologiske elementer skulle samtidig passe æstetisk ind i lokalerne, der er præget af smukt, gammelt træ. Det er netop, hvad TROX-risterne gør.

TROX-produkter på skisportsstedet Hochfügen

 

TROX-komponenterne sikrer komfort til hotellets gæster, uanset hvad temperaturen er udenfor. De gennemtestede brandspjæld betyder samtidig, at sikkerheden er i top. TROX-produkterne skaber et optimalt indendørs klima og en behagelig atmosfære – uanset årstiden og højden på 1.800 meter.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633