marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_1
marketing_image_2

ARK 

Til høj trykbelastning

Tilbageslagsspjæld forhindrer luftstrømme imod den ønskede strømningsretning, når anlægget står stille

 • Lækageluftmængde i svøb i overensstemmelse med EN 1751, klasse 4
 • Tilladt trykbelastning 5000 Pa
 • Lameller i saltvandsresistent AIMg3, svøb i galvaniseret stål
 • Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser
 • Varianten ARK (med koblede lameller) til variabel luftstrøm
 • Varianten ARK-1 (med justerbare anslag) til konstant luftstrøm
 • Installation i horisontal og vertikal luftretning kanaler


Valgfrit udstyr og tilbehør

 • Indbygningsrammer
 • Pulverlakering iht. RAL eller DB
 • Udførelse i rustfrit stål med svøb i rustfrit stål, lameller i aluminium
 • Varmeresistent op til 200 °C med Viton-pakning

Anvendelse

Anvendelse

 • Ydervægsrist fra serien ARK til indblæsnings- og facadeåbninger i ventilationsanlæg
 • Uønsket luftstrømning imod den ønskede luftretning ved anlægsstilstand forhindres
 • Lamellerne lukker automatisk, når anlægget står stille
 • Maks. tilladte differencetryk 5000 Pa

Særlige egenskaber

 • Lameller i saltvandsresistent AIMg3
 • Robust og vedligeholdelsesfri konstruktion
 • Tilladt trykbelastning 5000 Pa
 • Lækageluftmængde ved lukket tilbageslagsspjæld ved modtryk (i lukkeretning) iht. EN 1751 klasse 4
 • Enkelt under- eller overtryksspjæld (sugende eller trykkende udførelse)
 • Temperaturbestandighed 0 – 80 °C
 • Valgfri udførelse med temperaturbestandighed op til 200 °C med Viton-tætning
 • Indbygningsstilling i horisontal og vertikal luftretning
 • Vedligeholdelsesfri DU-lejebøsning med teflonbelægning, lejeakser i rustfrit stål


Nominelle størrelser

 • B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
 • H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i intervaller på 1 mm)
 • Enhver kombination af B × H

Beskrivelse

Varianter

 • ARK: tilbageslagsspjæld med koblede lameller, foretrukket til variabel luftstrøm
 • ARK-1: tilbageslagsspjæld med justerbare anslag, foretrukket til konstant luftstrøm

Udførelser

 • Galvaniseret stål, kanaltilslutning uden flangeboringer
 • A2: Rustfrit stål
 • G: Kanaltilslutning med flangeboring

Tilbehør

 • Indbygningsrammer: indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af spjæld


Standarder og retningslinjer

 • Luftlækage fra lukkede blade (imod den tilsigtede luftstrømsretning) i henhold til EN 1751, klasse 4
 • Luftlækage fra kabinet i henhold til EN 1751, klasse C


Vedligeholdelse

 • Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
 • Snavs skal fjernes, da det kan føre til korrosion og til øget luftlækage fra lukkede blade.

Tekniske informationer

Funktion, Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode

 • Funktion
 • TEKNISK DATA
 • HURTIG VALG
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE

Tilbageslagsspjæld åbner og lukker automatisk. Når systemet er i drift, åbnes bladene, når der strømmer luft. Åbningsvinklen for bladene afhænger af differenstryk og volumenstrømmen; for variant ARK-1 er åbningsvinklen begrænset af justerbare bladbegrænsere. Når systemet slukkes, lukkes bladene på grund af deres vægt. De forhindrer sikkert, at luften strømmer imod den tilsigtede luftstrømsretning.

Nominelle størrelser200 × 345 – 1200 × 1995 mm
Volumenstrømsområde 690 – 23,950 l/s eller 2484 – 86,220 m³/h ved 10 m/s
Samlet differenstryk (horisontal luftstrøm)115 Pa ved 10 m/s
Samlet differenstryk (vertikal luftstrøm)45 Pa ved 10 m/s
Maksimalt tilladt differenstryk i lukkeretning 5000 Pa
Driftstemperatur0 til 80 °C


ARK, frit tværsnitsareal [m²]

HB
20040060080010001200
3450,0430,0970,1520,2060,260,314
6750,0880,1980,3090,4190,5290,639
10050,1330,2990,4660,6320,7980,964
13350,1780,40,6220,8451,0671,289
16650,2230,5010,7791,0581,336 1,614
1995 0,268 0,602 0,936 1,271 1,605 1,94


Mellemstørrelser: Værdier mellem bredderne interpoleres.

Hurtige valgs tabellerne giver et godt overblik over volumenstrømmene med en luftstrømningshastighed på 10 m/s. Værdier for mellembredder kan interpoleres.

ARK, maksimal volumenstrøm

H

B

200

400

600

800

1000

1200

l/s

m³/h

l/s

m³/h

l/s

m³/h

l/s

m³/h

l/s

m³/h

l/s

m³/h

3456902484138049682070745227609936345012420414014904
6751350486027009720405014580540019440676024336810029160
10052010723640201447260402174480402894410050361801205043380
133526709612534019224802028872107003852013350480601600057600
16653330119886660239761000036000133004788016650599402000072000
19953990143647980287281195043020159505742019950718202395086220

 

Differenstryk Δpst [Pa]

 v [m/s] Luftstrøm
 horisontal  vertikal 
250135
475125
695105
811065
1011545


Specifikationstekst

 • Rektangulære tilbageslagsspjæld til at forhindre, at luften strømmer mod den tilsigtede luftstrømsretning gennem frisklufts- og afkastluftkanaler i klimaanlæg.
 • Komponent, der er klar til montering, og som består af et kabinet, blade med lavfriktionslejer, samt stop- og pakningsdele.


Særlige funktioner

 • Robust og vedligeholdelsesfri konstruktion
 • Tilladt trykbelastning 5000 Pa
 • Lækageluftmængde ved lukket tilbageslagsspjæld ved modtryk (i lukkeretning) iht. EN 1751 klasse 4
 • Enkelt under- eller overtryksspjæld (sugende eller trykkende udførelse)
 • Temperaturbestandighed 0 – 80 °C
 • Valgfri udførelse med temperaturbestandighed op til 200 °C med Viton-tætning
 • Indbygningsstilling i horisontal og vertikal luftretning
 • Vedligeholdelsesfri DU-lejebøsning med teflonbelægning, lejeakser i rustfrit stål


Construction

 • Galvanised sheet steel, duct connection without flange holes
 • A2: Stainless steel
 • G: Duct connection with flange holes


Technical data

 • Nominelle størrelser: 200 × 345 to 1200 × 1995 mm
 • Volumenstrømsområde: 690 – 23,950 l/s eller 2484 – 86,220 m³/h ved 10 m/s
 • Samlet differenstryk (horisontal luftstrøm): 115 Pa ved 10 m/s
 • Samlet differenstryk (vertikal luftstrøm): 45 Pa ved 10 m/s
 • Maksimalt differenstryk i lukkeretning: 5000 Pa
 • Driftstemperatur: 0 to 80 °C
 • Maksimalt tryk: 5000 Pa


Størrelsesdata

 • qᵥ [m³/h]
 • Δpst [Pa]


Luftgenereret støj

 • LWA [dB(A)]
ARK1A2G / 600 × 1005 / ER / P1 – RAL …
|||||||
1234567
1 Type
ARK
 Non-return damper
 
2 Blade mechanism
No entry required:
linked blades
1 Blades with adjustable restrictors
 
3 Material
No entry required:
galvanised steel, with aluminium blades
A2 Stainless steel with aluminium blades
 
4 Construction
No entry required:
duct connection without flange holes
G Duct connection with flange holes
 
5 Nominal size [mm]
B × H
 
6 Installation subframe
No entry required:
None
ER With (only for construction G)
 
7 Surface
No entry required:
standard construction
P1 powder-coated, specify RAL CLASSIC colour
 
Gloss level
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
All other RAL colours 70 %


Order example: ARK–1–A2/1000×1995/P1–RAL 7001

Blade mechanismBlades with adjustable restrictors
MaterialStainless steel with aluminium blades
ConstructionWithout holes
Nominal size1000 × 1995 mm
Installation subframe Without
User interfacePowder-coated, RAL 7001, silver

Varianter, Dimensioner, Produktdetaljer, Installation

 • Varianter
 • DIMENSIONER
 • PRODUKTDETALJER
 • INSTALLATION

ARK

Variant
 • Tilbageslagsspjæld med sammenkoblede lameller, med fordel til variabel volumenstrøm


Nominelle størrelser
 • B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
 • H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i intervaller på 1 mm)
 • Enhver kombination af B × H


Dele og egenskaber
 • Tilbageslagsspjæld som er klar til montering
 • Bladene har lejer med lav friktion
 • Pakning
 • Kørestop (vinkelsektion)
 • Kobling


Konstruktionsegenskaber
 • Rektangulært kabinet, materialetykkelse 2 mm
 • Blade, materialetykkelse 3 mm
 • Flanger på begge sider, egnet til kanaltilslutning, med eller uden flangehuller
 • Kobling til synkron bevægelse af bladene
 • Blade med perimeterforsegling, presses mod anslaget (vinkelsektionen), når de er lukkede
 • Bladaksler med vedligeholdelsesfrie plastlejer


Materialer og overflader
 • Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af galvaniseret stålplade, materiale nr. EN 10346-DX51D+Z140-200
 • A2-konstruktion: Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
 • Blade og kobling af aluminium, materiale nr. AlMg3
 • Bladholdere af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
 • Bladaksler af rustfrit stål, materiale nr. 1.4104
 • Plastleje af PPS
 • Pakninger af neopren
 • P1: Pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
 • PS: Pulverlakeret, DB-farve


ARK-1

Variant

 • Tilbageslagsspjæld med justerbar bladbegrænser, med fordel til konstant volumenstrøm


Nominelle størrelser

 • B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
 • H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i intervaller på 1 mm)
 • Enhver kombination af B × H


Dele og egenskaber

 • Tilbageslagsspjæld som er klar til montering
 • Bladene har lejer med lav friktion
 • Pakning
 • Kørestop (vinkelsektion)
 • To justerbare begrænsere pr. blad


Konstruktionsegenskaber

 • Rektangulært kabinet, materialetykkelse 2 mm
 • Blade, materialetykkelse 3 mm
 • Flanger på begge sider, egnet til kanaltilslutning, med eller uden flangehuller
 • Begrænsere, der kan justeres udefra, for at begrænse åbningsvinklen for hvert blad
 • Bladene kan bevæges uafhængigt af hinanden
 • Blade med perimeterforsegling, der presses mod bevægelsesstoppet (vinkelsektionen), når de er lukkede
 • Bladaksler med vedligeholdelsesfrie plastlejer


Materialer og overflader

 • Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af galvaniseret stålplade, materiale nr. EN 10346-DX51D+Z140-200
 • A2-konstruktion: Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
 • Blade af aluminium, materiale nr. AlMg3
 • Bladholdere og -begrænsere af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
 • Bladaksler af rustfrit stål, materiale nr. 1.4104
 • Plastleje af PPS
 • Pakninger af neopren
 • P1: Pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
 • PS: Pulverlakeret, DB-farve
 • B: 200 – 1200 mm, mellemstørrelser:  201 – 1199 i intervaller på 1 mm
 • H: 345 – 1995 mm, mellemstørrelser:  355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mmi intervaller på 1 mm
 • Vægten for den næststørste størrelse gælder


Strømtværsnit til beregning af luftstrømningshastigheden
 • A = B × H

Måleenhed for B og H: m


ARK: Standardstørrelser, dimensioner

H

 Antal blade 

 Antal koblingsstænger 

3451
67521
100531
133542
166552
1995 62


ARK: Mellemstørrelserdimensioner


H

 Antal blade 

 Antal koblingsstænger 

Y

355 – 505

1

0

5 – 80

685 – 835

2

1

5 – 80

1015 – 1165

3

1

5 – 80

1345 – 1495

4

2

5 – 80

1675 – 1825

5

2

5 – 80ARK-1: Standardstørrelserdimensioner


H

 Antal blade 

3451
6752
10053
13354
16655
1995 6


ARK-1: Mellemstørrelserdimensioner

H

 Antal blade 

Y

355 – 50515 – 80
685 – 83525 – 80
1015 – 116535 – 80
1345 – 149545 – 80
1675 – 1825 5 5 – 80


ARK, ARK-1, vægt [kg]


H

B

 200 

 400 

 600 

 800 

 1000 

 1200 

34581012151821
675121619232732
1005172226313641
1335222833394551
1665273440475461
1995 324047556371
Flange holes, ARK

① Even number of holes (hole pitch = 250 mm)

② Uneven number of holes (hole pitch = 250 mm)

ARK, ARK-1, ARK2: bredde, antal flangehuller

H

Antal huller n

200 – 2871
288 – 5372
538 – 7873
788 – 10374
1038 – 12005


ARK, ARK-1, ARK2: Højde, antal flangehuller

H

Antal huller n

345 – 4612
462 – 7113
712 – 9614
962 – 12115
1212 – 14616
1462 – 17117
1712 – 19618
1962 – 19959


Installation og idriftsættelse

ARK

 • Installation orientering: Horisontal luftstrøm, uanset luftstrømsretning, eller vertikal luftstrøm med luftstrøm fra bund til top
 • Kun til installation i indvendige områder


ARK-1

 • Installation orientering: Horisontal luftstrøm, uanset luftstrømsretning, eller vertikal luftstrøm med luftstrøm fra bund til top
 • Kun til installation i indvendige områder
 • Justering af begrænsningerne for at begrænse åbningsvinklen for hver enkelt blad

Downloads

Produktoplysninger

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633