SUNDT KLIMA PÅ HOSPITALER

For at gøre hospitaler til et sikkert sted for patienter, besøgende og personale er det vigtigt at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen for infektion. Men hvordan kan vi skabe et miljø, der er så sikkert som muligt, hvor smitteoverførsel er næsten umulig? Svaret ligger bl.a. i luften og dermed i ventilations systemet.

God luftkvalitet indendørs har det vist sig ikke blot at øge trivslen, men også aktivt bidrager til hurtigere helbredelse, sundhed og produktivitet på arbejdspladsen.

På et hospital med mange forskellige rum skal der tages hensyn til en lang række forskellige krav::

 • Luftrensning og hygiejne
 • Komfort niveau, samt arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen
 • Sikkerhed og brandsikring
 • Drift og omkostninger

For os, som er eksperter i ventilation og klimaanlæg, er dimensionering og design af ventilations- og klimaanlæg til et hospital et af de mest krævende og komplekse projekter. Især i meget følsomme områder stilles der særligt høje krav til hygiejne og sikkerhed..


Med omfattende koncepter og skræddersyede løsninger går vi ud over disse krav. Dette kræver den størst mulige erfaring, ekspertise og en tæt koordinering med læger og hygiejnespecialister på hospitalet. Indsatsen har betalt sig: En god indendørs luftkvalitet hjælper patienterne med at komme sig på meget kortere tid.

HVAD DU KAN FORVENTE FRA OS

Fra højtydende filtre og luftterminaler til luft-vand-systemer og styresystemer, ventilationsaggregater og ventilatorer  TROX dækker hele spektret af komponenter, enheder og systemer til ventilation og klimaanlæg. Dette giver os mulighed for at levere optimerede, omfattende løsninger til ventilation, brandsikring og røgudsugning, herunder de tilhørende styresystemer, der er specielt optimeret til nybyggede og renoverede hospitaler

Vi prioriterer:

 • Perfekt koordinerede systemløsninger fra design til drift

 • Individuel rådgivning og support, herunder just-in-time levering

 • Færre grænseflader og dermed mindre risiko for fejl samt lavere omkostninger

 • Effektivt og omfattende projektdesign med hensyntagen til de samlede omkostninger ved ejerskab

 • Service og vedligeholdelse op til 24/7 systemovervågning

Stol på vores omfattende design: Én leverandør til alt, det perfekte system  ring til os, hvis du har nogle spørgsmål!

Til kontaktformularen

TMW_das_duerfen_Sie_erwarten.en

DINE OMRÅDER – VORES EKSPERTISE

KRITISKE OMRÅDER

Målrettet styring af rumtrykket i under- eller overtryk adskiller forskellige områder fra hinanden eller fra omgivelserne med hensyn til luftfordelingsteknologi. Med den løbende overvågning af parametrene er der altid et overblik over alle aktuelle tilstande.

 • Operationsafdeling
 • Patientværelser
 • Isolationsafdeling
 • Laboratorier
 • Centralsterilisation
►Læs mere her ►►

FØLSOMME OMRÅDER

Her er temperatur- og fugtighedsstyring samt reduktion af potentielt smitsomme aerosoler særlig vigtige:

 • Patientværelser
 • Behandlingsrum
 • Vuggestue
 • Værelser til normal pleje
 • Undersøgelses- og opvågningsrum
 • MRI- og CT-lokaler
 • Gangarealer
 • Depotrum
►Læs mere her ►►

OFFENTLIGE OMRÅDER 

Især i rum med megen offentlig trafik er der en øget følsomhed over for mulig overførsel af patogener via luften:

 • Receptionen
 • Opholdsområde
 • Administration
 • Kontorer
 • Apotek
 • Salgsområder
 • Køkken
 • Cafeteria►Læs mere her ►►

STØTTE TIL DESIGN OMKRING ZONEAFHÆNGIGE VENTILATIONSSYSTEMER

Venteværelse, behandlingsrum, operationsstue eller laboratorium – et hospital kombinerer de mest forskellige typer af rum under ét tag.

Men hvilke krav til luftkvaliteten skal opfyldes i hvert enkelt tilfælde?

For at få et indblik i forskellene mellem de enkelte zoner kan du kigge på den vedlagte tabel ved siden af.

DETALJERET støtte til DESIGN

Og endelig viser vores omfattende tabel design oplysninger om de vigtigste parametre for ventilation og klimaanlæg i sundhedssektoren.

Tabellen er på engelsk.

► Download vores praktiske design aid her ►►

VI FOKUSERER PÅ DIN SIKKERHED

DE HØJESTE HYGIEJNESTANDARDER

Hygiejne er en vigtig del af hverdagen på hospitalet – for at beskytte besøgende, patienter og personale.

De nye funktioner i vores ventilations- og klimaanlæg er derfor specielt udviklet til at opfylde de høje krav til lufthygiejne og luftrensning i meget følsomme områder.►Lufthygiejne i sundhedssektoren ►►

SIKKERHED I TILFÆLDE AF BRAND

Brandsikring på hospitaler skal sikre hurtig evakuering i tilfælde af en ulykke, da personer, der ikke kan redde sig selv af egen kraft, skal hjælpes her. 

Vi giver funktionssikkerhed højeste prioritet i deres brandsikring og røgudsugningssystemer.
►Læs mere her ►►

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.  

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

VORES PROJEKTTILGANG: NYBYGGERI PÅ HOSPITALET I KARLSRUHE

Corona epidemien har et fast greb om verden – derfor er det så meget desto vigtigere at opgradere sundhedsbygninger med hensyn til hygiejne og ventilation med pålidelige og effektive koncepter og at renovere dem i overensstemmelse hermed.

Sammen med sine samarbejdspartnere rådgiver, konfigurerer og støtter vi talrige projekter på hospitaler, behandlingscentre og vaccinationsstationer rundt om i verden.

I den forbindelse kan vores innovative, bredt gennemprøvede teknologi fra TROX findes på mange berømte hospitaler over hele verden. Dette er ikke overraskende, da TROX-produkterne opfylder de mest krævende krav til hygiejne og sikkerhed.

Videoen er kun tilgængelig på tysk  engelsk version kommer snartKRITISKE OMRÅDER PÅ HOSPITALET

På hospitaler stiller behandlings-, laboratorie- og operationsområder de højeste krav til hygiejne og indendørs luftstandarder. Dette gælder ikke kun for luftens renhed eller partikelfrihed: hele luftstyringssystemet skal fungere på det bedste niveau. En målrettet styring af rumtrykkene i under- eller overtryk adskiller de forskellige områder fra hinanden eller fra omgivelserne med hensyn til luftfordelingsteknologi. Ved løbende at overvåge parametrene har du altid overblik over de aktuelle forhold i dine rum.

TROX renrums teknologi opfylder de højeste beskyttelses- og sikkerhedsstandarder og findes derfor på mange meget følsomme områder: Vi er opmærksomme på behovet for omfattende løsninger og på samspillet mellem forskellige faktorer, der er relevante for renhed og sikkerhed. Derfor udvikler vi altid vores koncepter og systemer under hensyntagen til nedenstående.

LUFTBEHANDLING, TRANSPORT, FILTRERING OG DISTRIBUTION:

Høj luftrenhed og behagelig indendørs luftkvalitet

AIR MANAGEMENT:

Protection of products, processes, people and the environment from contaminated air

FIRE PROTECTION:

Preventing the spread of contaminated air, fire and smoke, as well as the safeguarding of smoke-free rescue routes, through ducting in the event of a fire

EFFICIENCY:

Attention to energy and cost efficiency in the area of air conditioning and ventilation

DINE LOKALER - VORES LØSNINGER

OPERATIONSAFDELINGEN

Den højeste prioritet på operationsstuer er forebyggelse af postoperative infektioner (POI). Indendørs luftteknologi er en vigtig hjælp i denne forbindelse.

På grund af det nødvendige lave niveau af bakterier skal en operationsstue klassificeres som rumklasse 1a eller 1b i henhold til DIN 1946-4. Forurening af indeluften med bakterier, vira og sporer skal reduceres til et minimum. Fjernelse af narkosedampe, støv og lugtstoffer spiller også en vigtig rolle i denne forbindelse.

En lang række aspekter er derfor centrale for indeklimaet i operationsafdelingen:

 • Overholdelse af den positive luftbalance (overtryk) for at forhindre indtrængen af eventuel forurening fra tilstødende rum

 • Maksimal relativ rumfugtighed under 50 % r.h.

 • Friskluftstrøm på mellem 800 og 1200 m³/h for at begrænse faren fra narkosegasser

 • Frit valg af temperatur mellem 18 og 24 °C (eventuelt op til 27 °C i forbindelse med børnekirurgi)


For at garantere disse punkter skal indeklimaanlæg have mindst 2 filtertrin, der konstant suger ind, fugter og affugter, filtrerer og tempererer indeluften i overensstemmelse med kravene.

Standard i den klassiske operationsstue er vævslofter, der sikrer et såkaldt lavt turbulent forskydningsflow (TAV). Med hensyn til luftteknologi fungerer operationsstuerne på samme måde som renrum.

Lad vores brancheeksperter rådgive dig om dine muligheder.


►Alt, hvad du har brug for at vide om luftteknologi i renrum ►►

INTENSIVAFDELING/ISOLATIONSAFDELING

Når meget smitsomme patienter skal plejes eller personer med alvorlig immunsvækkelse skal beskyttes, hører ammerum og intensive plejeafdelinger også til kategorien af kritiske områder.

Som følge heraf stiger kravene til infektionsbekæmpelse og hygiejne også. Ventilations- og klimaanlægget bidrager til beskyttelsen af patienter og personale ved at rense rummet og tilluften.

Det, der er vigtigt i kritiske intensivafdelinger, omfatter bl.a.:

 • Mekanisk ventilation med partikelfiltreret indblæsningsluft og/eller udsugningsluft

 • Anvendelse af passive eller aktive luftsluser

 • Vedligeholdelse af statisk tryk ved positivt eller negativt tryk (aseptisk/septisk)

Hvis disse vigtige faktorer er taget i betragtning, er personalet beskyttet optimalt med hensyn til ventilation og klimaanlæg, og der er gode betingelser for en ideel bedringsproces for patienterne.

Vi rådgiver dig gerne om design, indretning eller modernisering af dine faciliteter med vores innovative og fleksible løsninger.


► Du kan finde mere om regulering af rumtryk her ►►

LABORATORIER

I det daglige laboratoriearbejde arbejdes der med sundhedsfarlige eller farlige stoffer med henblik på at fremstille eller forske i nye lægemidler.

Dette kræver særlige foranstaltninger for at beskytte medarbejdere, miljøet og produkter. Desuden skal der skabes et behageligt arbejdsmiljø med høj indendørs luftkvalitet og et behageligt klima.

Her spiller ventilationssystemet en afgørende rolle ved at regulere både lufttilførslen og fjernelsen af forurenende stoffer.

For at nå de retlige mål for beskyttelse skal der tages hensyn til følgende faktorer i luftstyringssystemet:

 • Balancering af volumenstrømmene af til- og udsugningsluft i rummet samt teknisk udsugningsluft

 • Afgivelse af termiske belastninger

 • Regulering af det nødvendige rumtryk

 • Reduktion af luftbårne partikler, hvis det er relevant

Hvis alle disse aspekter er opfyldt i henhold til de relevante krav, er beskyttelsen af personalet også sikret.

Med skræddersyede løsninger udvikler TROX nye systemer på alle områder inden for forskningsfaciliteter og laboratorier. Få glæde af vores omfattende knowhow.


► Ventilationsløsninger til dit laboratorium ►►

CENTRALSTERILISERING

Der kræves særlig omhu og hygiejne i steriliseringsprocesserne. Korrekt rengøring af kirurgiske instrumenter har en direkte indflydelse på den postoperative infektionsrate og bidrager derfor til patientens hurtige helbredelse i ideelle tilfælde.

På dette område skal ventilations- og klimaanlæg opfylde de højeste krav for at beskytte mennesker og teknologi. I modsætning til urene områder skal der her være et overtryk.

Følgende punkter er afgørende for styringen af den eksterne volumenstrøm:

 • Termiske belastninger

 • Fugtighed

 • Eksponering for farlige stoffer

 • Antal personer

Vores fleksible og skræddersyede løsninger anvendes overalt, hvor der stilles de højeste krav til lufthygiejne og indendørs luftforhold:

Du kan også finde den rigtige løsning sammen med os.


► Læs mere om luftfiltrering i sterile områder ►►

ZONEAFHÆNGIGE VENTILATIONSSYSTEMER PÅ HOSPITALER

Vil du gerne vide mere om vigtige faktorer i følsomme og offentlige områder ud over de kritiske områder?

Du kan allerede nu foretage en grov afgrænsning på grundlag af tabellen ved siden af.

Du kan naturligvis også finde detaljerede oplysninger om offentlige områder og følsomme områder her på vores websted.

Hvis du ønsker individuel rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt i dit projekt.

Tabellen er på engelsk.

► Download vores praktiske design aid her ►►

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633FØLSOMME OMRÅDER PÅ HOSPITALER

Der er mange følsomme områder i medicinske bygninger. I henhold til DIN 1946 del 4 tilhører de rumklasse II og omfatter alle ikke-offentlige områder som f.eks.

 • Patientværelser
 • Behandlingsrum
 • Værelser i den normale pleje
 • Undersøgelses- og opvågningsstuer
 • MRI- og CT-lokaler
 • Gangarealer
 • Depotrum


Her er hygiejne- og sikkerhedsaspekter strengt reguleret for at beskytte patienter og personale. Der stilles også forskellige krav til indeluften. I modsætning til kritiske områder er temperatur- og fugtighedsstyring og reduktion af potentielt smitsomme aerosoler afgørende i følsomme områder. Sidstnævnte er blevet særlig relevant i kølvandet på COVID-19-pandemien.

Som pioner i branchen er TROX dedikeret intensivt til filtreringsmulighederne for indhold af aerosoler. Vi tilbyder skræddersyede og sikre indeklimakoncepter til alle følsomme områder inden for sundhedssektoren.

DINE LOKALER – VORES LØSNINGER 

AdobeStock_248345237_small.en

SKADESTUE

Den centrale skadestue er det primære kontaktpunkt for patienter, der har brug for akut behandling. Her reddes liv hver dag.

Selv om antallet af tilfælde er steget støt i de seneste år (kilde: Ärzteblatt), er der mange mennesker, der er bange for at besøge en skadestue på grund af Sars-Cov-19. Årsagen: Patienter, der opholder sig der, er ofte allerede syge –  og kan derfor være bærere af potentielt farlige bakterier og vira. Alene deres vejrtrækning producerer aerosoler, som transporterer de tilsvarende patogener ud i luften og kan føre til infektion af andre mennesker. Det er netop her, at der ligger en særlig stor udfordring for luftstyringen. 

Desuden er indeklimaet i dette område af hospitalet præget af interne rum, mange medicinske apparater med høj varmebelastning og ofte utilstrækkelig lufttilførsel udefra. I de varmere måneder er indeklimaet på skadestuen også særligt belastet af det store antal patienter. Om vinteren skal man derimod undgå træk og uønsket kulde indendørs.

Følgende er derfor afgørende for en behagelig atmosfære i rummet: 

 • Tilstrækkelig tilførsel af frisk luft

 • Kontrol af temperatur og luftfugtighed

 • Opretholdelse af luftkvaliteten gennem filtrering og luftgennemstrømning

 • Luftsluser i gangen for patienter, der ankommer i liggende stilling

Hvis disse kriterier er opfyldt, bidrager indeklimaet i dette normalt hektiske område af hospitalet positivt til patienternes bedring og skaber et behageligt arbejdsklima.

Sammen med os kan du finde den bedste løsning til din skadestue med hensyn til ventilations- og klimaanlægsteknologi.

Patientenzimmer_small.en

PATIENTSTUER, BØRNEAFDELING OG OPVÅGNINGSRUM

I rum, hvor patienterne opholder sig i længere tid, er en høj luftkvalitet ikke kun behagelig, men også gavnlig for helbredet. Dårlig lugt og stillestående eller forældet luft er mærkbar og gør besøgende og personale utilpas.

I denne sammenhæng kan præcist koordineret ventilation og klimaanlæg endda bidrage til en hurtigere helbredelse og dermed hurtigere udskrivning af patienter fra hospitalet.

Desuden har ren luft en positiv indvirkning på arbejdsklimaet for sundhedspersonalet og medfører dermed en potentiel produktivitetsforøgelse. Når man tager disse to faktorer i betragtning, bidrager et velgennemtænkt indeklimakoncept i høj grad til en effektiv hospitalsdrift. Derfor er individuelt tilpassede indendørs luftløsninger særligt vigtige i følsomme områder som patientværelser, undersøgelsesrum, børneafdelinger og opvågningsstuer.

Opgaverne i et sådant system består i det væsentlige af følgende punkter:

 • Turbulensfri luftskifte

 • Fugtighedsregulering

 • Frisk luftmængde i overensstemmelse med den specifikke rumanvendelse

 • Rumtemperatur mellem 22°C og 26°C


Med relevante komponenter som HEPA-filtre, minimeres risikoen for infektioner forårsaget af aerosoler også.

Lad vores brancheeksperter rådgive dig om de mest effektive måder at hjælpe dine patienter med lettere at trække vejret.

AdobeStock_301280728_small.en

OPBEVARINGSRUM

Opbevaringsrum, som f.eks. til opbevaring af medicin, findes ikke kun på hospitaler, men også på apoteker, i lægepraksis og på plejehjem.

De fleste præparater kan opbevares ved stuetemperatur mellem 15 °C og 25 °C uden risiko for tab af virkning. Der er dog også præparater, der kræver køling, f.eks. insulin, vacciner og visse øjendråber, som kræver permanent kølig opbevaring (mellem 2 °C og 8 °C).

Desuden er det ikke kun medicin, der kræver passende sikre og ventilerede områder til opbevaring. Med hensyn til stigende temperaturer om sommeren og kondensvand spiller indeklimaet f.eks. en vigtig rolle, bl.a. med hensyn til tekstiler.

Desuden skal der tages hensyn til de arbejdsmiljømæssige sikkerhedsaspekter, især i lagerfaciliteter for desinfektionsmidler og opløsningsmidler.

Følgende punkter er af afgørende betydning for indeklimaet, afhængigt af de opbevarede produkter:

 • Konstant rumtemperatur

 • Regulering af luftfugtighed

 • Beskyttelse mod lys

Med TROX kan du opbevare din medicin og andre vigtige produkter optimalt og sikkert, selv når temperaturen udenfor svinger.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

ZONEAFHÆNGIGE VENTILATIONSSYSTEMER PÅ HOSPITALER

Få et overordnet overblik over dimensionering og design af ventilations- og klimaanlæg i sundhedssektoren. 

Du kan allerede foretage en grov afgrænsning på baggrund af den vedlagte tabel. 

Denne side indeholder alle oplysninger om følsomme områder på hospitalet. Vi giver naturligvis også relevant vejledning om kritiske områder og offentlige områder på vores hjemmeside.

STØTTE TIL DETALJERET DESIGN

Og endelig viser vores omfattende tabel designoplysninger om de vigtigste parametre for ventilation og klimaanlæg i sundhedssektoren.

Download vores praktiske designhjælp nedenfor. Dokumentet er på engelsk.

► Download vores praktiske design aid her ►►OFFENTLIGE OMRÅDER PÅ HOSPITALET

Ren luft har ikke kun stor betydning i behandlings- og operationsrum. Især i rum med megen offentlig trafik – som f.eks. venteværelser, receptioner og administrative kontorer – bør ren luft være en selvfølge. Desuden har Corona-pandemien skabt en øget bevidsthed om den mulige overførsel af patogener gennem luften.

I offentlige områder i sundhedssektoren mødes mennesker, som ofte allerede er syge. Regelmæssig desinfektion med spray og vådservietter er ikke nok til at forhindre infektion, fordi patogenerne ved mange virussygdomme, f.eks. mave-tarm infektioner eller SARS-CoV-2, bogstaveligt talt flyver gennem luften.

KOMPLETTE INDEKLIMAKONCEPTER

Så hvilke muligheder er der for at filtrere disse patogener, men også f.eks. pollen og fint støv effektivt og samtidig omkostningseffektivt uden at forringe komforten i rummet på grund af forstyrrende støj eller træk?

Stol på vores omfattende indeklimakoncepter og innovative produkter, med hvilke vi konstant sætter nye standarder inden for hygiejne og sikkerhed. Vi rådgiver dig gerne udførligt og præsenterer dig for de mest effektive løsningsmuligheder for dine individuelle lokaler og område.

PROFESSIONELLE INDEN FOR INDENDØRS LUFT

Derfor skal du vælge TROX.

LAV EN SAMMENLIGNING!

Det skal du vide, inden du køber.

DINE LOKALER – VORES LØSNINGER

RECEPTION OG OPHOLDSOMRÅDER/VENTEVÆRELSER

"Vær venlig at sætte Dem ned i vores venteværelse" hører man ofte på medicinske faciliteter. For at beskytte patienterne er der placeret forskellige desinfektionsfaciliteter inden i de respektive zoner. De kan dog ikke erstatte en luftrenser med et særligt HEPA-filter. Dette fjerner skadelige bakterier og vira direkte fra den luft, der omgiver dig.

Det er muligt at installere et loftsfilter eller at bruge en gulvenhed i mindre rum. Her er det vigtigt at overholde ikke kun hygiejnestandarderne, men også patienternes og personalets komfortkrav. Centrale aspekter for dit receptionsområde omfatter:

 • Filtrering af fint støv, husstøv, allergener og andre forurenende elementer

 • Reduktion af koncentrationen af aerosol

 • Temperaturkontrol

 • Forebyggelse af træk

 • Beskyttelse af privatlivets fred og derfor ingen luftskifte i rummet via dørunderskæringer (DIN 4109)

 • Trykneutral ventilationsdrift for overholdelse af lydisoleringsstandarden

ADMINISTRATION OG KONTORER

Medicinske bygninger omfatter ikke kun behandlings-, pleje- og venteområder, men også kontorer og administrative afdelinger.

For de medarbejdere, der arbejder der, er det vigtigt med den bedst mulige indendørs luftkvalitet. Det høje krav til kontorluften eksisterer ikke kun med henblik på den øgede sandsynlighed for infektioner på hospitaler, men også med henblik på produktivitet og tilfredshed. Simple plexiglasvægge eller lejlighedsvis ventilation er ikke tilstrækkelige inden for rammerne af et omfattende hygiejnekoncept til at opnå de nødvendige standarder.

Strategien for ventilation og klimaanlæg til kontorer afhænger af mange faktorer:

 • Arkitektur og bygningstype

 • Beliggenhed

 • Rumvolumen og layout

 • Der skal tages hensyn til benyttelse og bygningstype
   

Vores knowhow og det brede udvalg af ventilations- og klimaanlæg, apparater og komponenter gør os i stand til at opfylde dine individuelle krav.

APOTEKER OG SALGSOMRÅDER

Professionel rådgivning på et hospital ydes ikke kun af kompetente læger og sygeplejersker. Mange faciliteter har deres eget apotek, hvor nødvendig medicin kan fås direkte på stedet.

En behagelig atmosfære med ren og velafbalanceret luft bidrager ud over komfortaspektet også til kundetilfredshed og personalets produktivitet.

I lyset af dette skal ventilations- og klimaanlæg tilpasse sig til konstant skiftende miljøforhold og samtidig fortsætte med at køre effektivt.

I forbindelse med hygiejnestyringen af dit apotek skal du overveje effektiviteten af luftfiltre og give dine besøgende en sikker og behagelig indkøbsoplevelse.

KØKKEN OG KANTINE

Patienternes sundhed er det absolutte fokus i medicinske faciliteter. Ud over korrekt medicinsk behandling er fysisk velvære også vigtigt.

I køkkenet og kantinen skabes der dog ikke kun velsmagende retter, men også lugte, som skal holdes effektivt væk fra resten af bygningen.

Arbejde i et område, hvor der håndteres fødevarer som f.eks. varme fedtstoffer, kræver også et højt niveau af hygiejne og sikkerhed.

Man må heller ikke glemme de høje termiske belastninger, som skal afledes så effektivt som muligt.


HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

ZONEAFHÆNGIGE VENTILATIONSSYSTEMER PÅ HOSPITALER

Få et overordnet indtryk af dimensionering og design af ventilations- og klimaanlæg i sundhedssektoren.

Du kan allerede nu foretage en grov afgrænsning på grundlag af den vedlagte skema.

Denne side indeholder alle oplysninger om de offentlige områder på hospitalet. Vi giver naturligvis også passende vejledning om kritiske områder og følsomme områder på vores hjemmeside.

HJÆLP TIL DETALJERET DESIGN

Vores overskuelige skema giver designoplysninger omkring de vigtigste parametre for et ventilations- og klimaanlæg i sundhedssektoren.

► Download vores praktiske design aid her ►►HØJE HYGIEJNESTANDARDER PÅ HOSPITALET

Luft er liv, fordi den forsyner os med den nødvendige ilt. Men hvad nu, hvis immunforsvaret er blevet svækket? I et sådant tilfælde kan luften endda blive livstruende. Forurenende partikler, bakterier eller endog virus kan blive introduceret med hvert åndedrag. En sund krop kan normalt klare sådanne mikroorganismer uden problemer, men en syg krop kan ikke klare dem.

Derfor er konditionering og styring af luftstrømmene på hospitaler af næsten grundlæggende betydning, fordi medicinske faciliteter hver dag konfronteres med nye udfordringer som f.eks. multiresistente vira, bakterier og patogener. "Hvert år bliver 400.000-600.000 patienter i Tyskland syge af hospitalsinfektioner, hvoraf nogle kan forebygges eller påvirkes", – står der i en rapport fra det tyske forbundsministerium for sundhed (kun på tysk).

Gå et skridt videre med hensyn til hygiejne og sikkerhed sammen med os. De nye funktioner i vores systemer er specielt udviklet til at opfylde de høje krav til lufthygiejne og luftrensning i meget følsomme områder.

LUFTFORDELINGSTEKNOLOGI

Ventilations- og klimaanlæg på hospitaler sikrer, at forureningen af indeluften med mikroorganismer reduceres til et minimum. Desuden skal støv, narkosegasser og lugtende stoffer begrænses.

Dette gælder især for operationsstuer, intensivafdelinger, fødestuer og neonatalafdelinger. Risikoen for infektion minimeres ved hjælp af korrekt luftfordeling og effektive luftfiltre. Men det er ikke nok: Luft kan let overvinde barrierer og kan derfor ikke spærres ude.

Ved hjælp af præcis trykstyring og luftsluser er det imidlertid muligt at isolere rum med særligt kritiske krav til luftrensning.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

INTERESSANTE VIDEOER OM EMNET

TROX AIR PURIFIER 

Sikker, energieffektiv og støjsvag: Reducer risikoen for infektioner i lukkede rum med TROX air purifier nu!

Se filmen her

X-CUBE 

Kvalitet, ydelse, fleksibilitet, pålidelighed, energieffektivitet og hygiejne - find ud af, hvordan vores nye ventilationsaggregat fungerer.HOSPITAL – SIKKERHED I TILFÆLDE AF BRAND

Med hensyn til brandbeskyttelse er hospitaler og plejehjem særligt kritiske, da den hurtige evakuering af patienter stiller store krav.

Ifølge statistikker fra sammenslutningen af tyske brandmyndigheder sker der en brand på et hospital i Tyskland hver 18. dag og endda hver 8. dag på plejehjem og ældrecentre.

Brandsikring på hospitaler og plejehjem er ikke kun en særlig udfordring ud fra et teknisk synspunkt: I tilfælde af en hændelse skal mennesker, som ikke kan redde sig selv af egen kraft, ofte hjælpes. En hurtig evakuering er afgørende.

HURTIG EVAKUERING – DEN REELLE FARE ER RØGEN

Redning af personer og patienter har højeste prioritet i tilfælde af en brandalarm. Hvis en brand bryder ud, tæller hvert minut. Fokus er på dem, der ikke kan komme i sikkerhed i tide ved egen hjælp. Mens de, der har brug for hjælp, ikke nødvendigvis består af ældre borgere på hospitaler, er alderdom reglen på plejehjem.

I tilfælde af brand opstår der meget hurtigt en høj røgkoncentration. Dette er farligt af to grunde: 

 • For det første tager røgen hurtigt synet fra dig, og du kan blive desorienteret.

 • På den anden side er røgen meget giftig, og nogle få volumenprocenter er nok til at gøre en bevidstløs.


Det er derfor afgørende, hvor hurtigt den farlige røg kan fjernes, så både personale og redningsarbejdere har tid nok til at evakuere alle tilstedeværende fra et hospital eller plejehjem på en sikker måde.

VI ER EKSPERTER I BRANDSIKRING OG RØGUDSUGNING

Sikkerheden for patienter, plejehjemsbeboere og medarbejdere kan kun garanteres med et koordineret samlet brandsikringskoncept, der omfatter alle strukturelle, systemtekniske og driftsmæssigt-organisatoriske komponenter

Det overordnede koncept bestemmer effektiviteten i tilfælde af brand med henblik på at minimere risikoen for brand og forlænge indsatstiden i tilfælde af en nødsituation.

TROX' ekspertise inden for brand- og røgsikring er enestående. TROX har i årtier udviklet komponenter og systemer til brand- og røgbeskyttelse i bygninger og underjordiske transportsystemer. 

Vi står til rådighed som en kompetent rådgiver for dig i alle spørgsmål vedrørende emnet røgbeskyttelse og udtræk i dit projekt fra begyndelsen. Sammen med dig udvikler vi et skræddersyet koncept, der hjælper dig med at nå dine projektmål.

Ring til os! Vi har løsningerne!

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

ALT FRA SAMME LEVERANDØR

RØGUDSUGNINGSSYSTEMER

TROX X-FANS sikkerhedssystemerne gør det muligt at holde flugtveje røgfrie. Fordelene ved komplette systemer:

 • Koordinerede, funktionelle sikkerhedspakker
 • Alle komponenter fra én og samme leverandør
 • Rådgivning ved udformning af komplette systemer


► Gå til TROX X-FANS ►►

BRANDSPJÆLD

Brandspjæld forhindrer brand og røg i at sprede sig til tilstødende brandrum. 

Uanset om det er loft eller væg, rundt eller firkantet - TROX har altid det rigtige brandspjæld til alle behov.

Alle TROX brandspjæld fås også i en ATEX-certificeret konstruktion.

► Gå til TROX brandspjæld ►►

RØGUDSUGNINGS- OG RØGSIKRINGSSPJÆLD

Røgsikringsspjæld er en vigtig del af mekaniske røgudsugningssystemer, som skal holde f.eks. flugtveje fri i tilfælde af brand. 
 

► Gå til TROX røgkontrolspjæld ►►

AKTIVE OG PASSIVE RØGUDSUGNINGSSYSTEMER - ENKELT FORKLARET

PASSIVE

Den passive mekaniske styring af TROX X-FANS.

AKTIVE

Den aktive elektriske styring af Dr. Ermer GmbH.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633