small_tab1_Serie TA-Silenzio
small_tab1_Serie TA-Silenzio

TA-Silenzio

TIL UDSUGNINGSSYSTEMER MED HØJE AKUSTISKE KRAV OG LAVE LUFTSTRØMSHASTIGHEDER

Rektangulære VAV-regulatorer til styring af udsugningsluft i bygninger med variable luftmængdesystemer, høje akustiske krav og lave luftstrømshastigheder

 • Meget effektiv integreret lyddæmper
 • Optimeret til luftstrømshastigheder på 0,7 - 7 m/s
 • Høj reguleringsnøjagtighed, selv i tilfælde af ufordelagtige tilstrømningsforhold
 • Kompakt konstruktion med rektangulære tilslutninger i begge ender
 • Elektroniske regulatorer til forskellige anvendelser (Easy, Compact, Universal og LABCONTROL)
 • Lækage ved lukket reguleringsspjæld i henhold til EN 1751, op til klasse 4
 • Lækage fra kabinettet i henhold til EN 1751, klasse C


Valgfrit ekstraudstyr og tilbehør

 • Dæmpningsskjold til reduktion af støj fra kabinettet
 • Ekstra lyddæmper serie TS til reduktion af luftgenereret støj

Anvendelse

Anvendelse

 • Rektangulære VAV-regulatorer til brug i ventilationsanlæg
 • Til styring, begrænsning eller lukning af luftstrømme i udsugningssystemer med lave hastigheder og krævende akustiske krav
 • Integreret lyddæmper
 • Volumenstrømskontrol med lukket kredsløb ved hjælp af en ekstern strømforsyning
 • Til systemer med variabel eller konstant volumenstrøm
 • Lukning ved hjælp af omskifter (leveres af andre)
 • Kan også bruges til differenstrykregulering med passende reguleringskomponenter


Særlige egenskaber

 • Hygiejnetestet og certificeret
 • Direkte tilslutning til kanalsystemet
 • Fabriksindstilling eller programmering og test af aerodynamisk funktion
 • Parametre kan også indstilles senere på kontrolkomponenten; ekstra justeringsanordning kan være nødvendig

Nominelle størrelser

 • 125, 160, 200, 250, 315

Beskrivelse

Varianter

 • TA-Silenzio: Udsugningsenhed
 • TA-Silenzio-D: Udsugningsenhed med dæmpningsskjold
 • Enheder med dæmpningsskjold og/eller en ekstra lyddæmper, TS, til særligt krævende akustiske krav
 • Dæmpningsskjoldet kan ikke eftermonteres

Bygningsdele og egenskaber

 • Driftsklar enhed, der består af mekaniske dele og reguleringskomponenter
 • Gennemsnitlig effektiv tryksensor til måling af volumenstrøm
 • Spjældblad
 • Integreret lyddæmper
 • Fabriksmonterede reguleringskomponenter komplet med ledninger og slanger
 • Aerodynamisk funktionstest på en særlig testrig, før hver enhed sendes afsted
 • Indstillingsdata er angivet på en etiket eller volumenstrømsskala, der er fastgjort til enheden
 • Høj reguleringsnøjagtighed selv i tilfælde af ufordelagtige tilstrømningsforhold

Påbygningsdele

 • Easy-regulator: Kompakt enhed med indstillingspotentiometer
 • Compact-regulator: Kompakt enhed bestående af regulator med potentiometre, effektiv trykdifferenstransmitter og spjældmotor
 • Universal-regulator: Regulator, effektiv trykdifferenstransmitter og spjældmotorer til specielle anvendelser
 • LABCONTROL: Reguleringskomponenter til luftstyringssystemer

Supplerende produkter

 • Ekstra lyddæmper, TS

Konstruktionsegenskaber

 • Rektangulært kabinet
 • Udskiftelige pakninger
 • Flanger i begge ender til tilslutning til kanalsystemet
 • Spjældbladets position er angivet udvendigt
 • Termisk og akustisk isolering (foring)

Materialer og overflader

 • Kabinet fremstillet af galvaniseret stål
 • Spjældblad og effektiv tryksensor af aluminium
 • Foring af mineraluld
 • Glidelejer af plast


Variant med dæmpningsskjold (TA-Silenzio-D)

 • Dæmpningsskjold af galvaniseret stål
 • Foring af mineraluld
 • Gummielementer til isolering af strukturbåren støj


Mineraluld

 • I henhold til EN 13501, brandklasse A1, ikke-brændbar
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Ikke sundhedsfarlig takket være høj bioopløselighed i henhold til forordningen om farlige stoffer og note Q (Ordinance on Hazardous Substances and Note Q) i det europæiske direktiv (EC) nr. 1272/2008
 • Beklædt med glasfiberstof som beskyttelse mod erosion fra luftstrømningshastigheder på op til 20 m/s
 • Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst

Standarder og retningslinjer

Opfylder hygiejnekravene i henhold til

 • EN 16798, del 3
 • VDI 6022, blad 1
 • DIN 1946, del 4
 • Andre standarder og retningslinjer i overensstemmelse med hygiejnecertifikatet


Lækage fra kabinet

 • EN 1751, klasse C


Luftlækage ved lukket blad

 • EN 1751, klasse 4
 • Opfylder de øgede krav i DIN 1946, del 4, med hensyn til den acceptable luftlækage for lukkede blade


Vedligeholdelse

 • Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage

TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

 • Funktion
 • Teknisk data
 • Specifikationstekst
 • Ordrekode
Schematic illustration of the TA-Silenzio

① Effective pressure sensor

② Indicator light

③ Control components, e.g. an Easy controller

④ Damper blade with seal

VAV-enheden er udstyret med en effektiv tryksensor til måling af volumenstrømmen.

Reguleringskomponenterne (tilbehør) omfatter en effektiv tryktransducer, der omdanner det effektive tryk til et elektrisk signal, en regulator og en aktuator; reguleringsfunktionerne kan opnås med en Easy-regulator, med en Compact-regulator eller med individuelle komponenter (Universal).

I de fleste applikationer kommer sætpunktsværdien fra en rumtemperaturregulator.

Regulatoren sammenligner den faktiske værdi med sætpunktsværdien og ændrer aktuatorens styresignal, hvis der er en forskel mellem de to værdier.

En integreret lyddæmper reducerer den støj, der skabes af begrænsningen af luftstrømmen.

Nominelle størrelser 125 – 315
Volumenstrømsområde 30 – 840 l/s eller 108 – 3024 m³ /h
Reguleringsområde for volumenstrøm (enhed med dynamisk differenstrykmåling) Ca. 10 til 100% af den nominelle volumenstrøm
Minimum differenstryk5 – 65 Pa
Maksimalt differenstryk 1000 Pa
Driftstemperatur10 – 50 °C

Specifikationstekst

 • Rektangulære VAV-enhed til systemer med variabel og konstant luftmængde, til krævende akustiske krav, egnet til udsugningsluft, fås i 5 nominelle størrelser
 • Høj reguleringsnøjagtighed, selv i tilfælde af ufordelagtige tilstrømningsforhold
 • Driftsklar enhed, som består af de mekaniske dele og de elektroniske reguleringskomponenter
 • Hver enhed indeholder en gennemsnitlig effektiv tryksensor til måling af volumenstrøm, et spjældblad og en integreret lyddæmper
 • Fabriksmonterede reguleringskomponenter komplet med ledninger og slanger
 • Effektiv tryksensor med 3 mm målehuller, derfor modstandsdygtig over for kontaminering
 • Begge ender er egnede til tilslutning af kanaler
 • Kabinet med akustisk og termisk isolering
 • Spjældbladets position er angivet udvendigt ved akselforlængelsen
 • Spjældbladet er fabriksindstillet til åben position, hvilket tillader en ventilationsluftstrøm selv uden regulering; dette gælder ikke for varianter med defineret sikker position NC (normalt lukket)
 • Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022, DIN 1946, del 4, samt EN 13779 og VDI 3803


Særlige egenskaber

 • Hygiejnetestet og certificeret
 • Direkte tilslutning til kanalsystemet
 • Fabriksindstilling eller programmering og test af aerodynamisk funktion
 • Parametre kan også indstilles senere på kontrolkomponenten; ekstra justeringsanordning kan være nødvendig


Materialer og overflader

 • Kabinet fremstillet af galvaniseret stål
 • Spjældblad og effektiv tryksensor af aluminium
 • Foring af mineraluld
 • Glidelejer af plast


Variant med dæmpningsskjold (TA-Silenzio-D)

 • Dæmpningsskjold af galvaniseret stål
 • Foring af mineraluld
 • Gummielementer til isolering af strukturbåren støj


Mineraluld

 • I henhold til EN 13501, brandklasse A1, ikke-brændbar
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Ikke sundhedsfarlig takket være høj bioopløselighed i henhold til forordningen om farlige stoffer og note Q (Ordinance on Hazardous Substances and Note Q) i det europæiske direktiv (EC) nr. 1272/2008
 • Beklædt med glasfiberstof som beskyttelse mod erosion fra luftstrømningshastigheder på op til 20 m/s
 • Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst


Tilslutning

 • Med flanger i begge ender
 • Begge ender er velegnede til tilslutning af kanaler


Teknisk data

 • Nominelle størrelser: 125 - 315
 • Volumenstrømsområde: 27 - 872 l/s eller 95 - 3142 m³/h
 • Minimum differenstryk: op til 109 Pa (uden sekundær lyddæmper)
 • Maksimalt differenstryk: 1000 Pa
 • Lækage ved lukket blade i henhold til EN 1751, klasse 4
 • Lækage i kabinettet i henhold til EN 1751, klasse C


Kriterier for ækvivalens

 • Erklæring om hygiejnisk overensstemmelse i henhold til VDI 6022, blad 1 (01/2018), ÖNORM H 6020 (02/2007) og ÖNORM H 6021 (09/2003)
 • Indstilling af volumenstrøm uden justeringsanordning via qᵥmin og qᵥmax-potentiometer
 • Elektriske tilslutninger med skrueterminaler, der kræves ingen ekstra terminalbokse
 • Aerodynamisk funktionstest af hver volumenstrømsregulator på fabrikken, før der sættes en etiket på regulatoren
 • Der kræves ingen indstrømningslængder
 • Akustiske data målt i henhold til ÖNORM EN ISO 5135:1999
 • Maksimal systemafvigelse på 5% ved qᵥmax, uden indstrømningslængde


Specifikationstekst for påbygningsdele

Variabel volumenstrømregulering med elektronisk Easy-regulator til anvendelse af en referenceværdi og registrering af en faktisk værdi, der skal integreres med det centrale BMS.

 • Forsyningsspænding 24 V AC/DC
 • Signalspændinger 0 - 10 V DC
 • Mulighed for overstyring med eksterne kontakter ved hjælp af spændingsfri kontakter: LUKKET, ÅBEN, qᵥmin og qᵥmax
 • Potentiometre med procentskalaer til indstilling af volumenstrømmene qᵥmin og qᵥmax
 • Det faktiske værdisignal relaterer til den nominelle volumenstrøm, så idriftsættelse og efterfølgende justering forenkles
 • Reguleringsområde for volumenstrøm: ca. 10 - 100 % af den nominelle volumenstrøm
 • Tydeligt synlig ekstern indikatorlampe til signalering af funktionerne: Indstillet, ikke indstillet og strømsvigt
 • Elektriske tilslutninger med skrueterminaler
 • Dobbeltklemmer til sløjfning af forsyningsspændingen, dvs. til enkel tilslutning af spændingsoverførsel til den næste regulator


Dimensioneringsdata

 • qᵥ _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________[Pa]


Luftregenereret støj

 • LPA _______________________[dB(A)]


Støj fra kabinettet

 • LPA _______________________[dB(A)]

Ordrekode til VOLUMENSTRØMSregulering (MED EASY regulator)

TA-SilenzioD / 200 / Easy
||||
1234
1 Type
TA-Silenzio:
 VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse: Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
Easy: Volumenstrømsregulator, dynamisk, analogt interface, indstilling af qvmin og qvmax med potentiometre


Ordreeksempel: TA-Silenzio / 125 / Easy
DæmpningsskjoldUden

Nominel størrelse [mm]

125
Tilbehør (reguleringskomponent) Easy: Volumenstrømsregulator, dynamisk, analogt interface, indstilling af qvmin og qvmax med potentiometre


ORDREKODE TIL VOLUMENSTRØMSREGULERING (med VARYCONTROL tilbehør)

TA-SilenzioD / 200 / XD4 / V0 / 400 – 1200 [m³/h] / NO
||||||||
12346789
1 Type
TA-Silenzio: 
VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
3 Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
For eksempel
BC0: Compact regulator
XD4: Universal regulator (VARYCONTROL)
 
6 Driftstilstand
F: Konstant værdi (én sætpunktsværdi)
V:  Variabel (sætpunktsværdiområde)
 
7 Signalspændingsområde
For signalerne for faktisk værdi og sætpunktsværdi
0: 0 - 10 V DC
2: 2 - 10 V DC
 
8 Driftsværdier for fabriksindstilling
Volumenstrøm [m³/h eller l/s]
qvconst (med driftstilstand F)
qvmin - qvmax (med driftstilstand V)
 
9 Spjældbladets position
Kun med spring return aktuatorer
NO: Strømafbrydelse for at ÅBNE (normalt åben)
NC: Strømafbrydelse for at LUKKE (normalt lukket)Ordreeksempel: TA-Silenzio / 250 / BC0 / V0 / 500-1500 m³/h
DæmpningsskjoldUden
Nominel størrelse [mm]250
Tilbehør (reguleringskomponent)Compact regulator
DriftstilstandVariabel
Signalspændingsområde0 - 10 V DC
Driftsværdier for fabriksindstilling qvmin = 500 m³/h
qvmax = 1500 m³/h


ORDREKODE TIL VOLUMENSTRØMSREGULERING (MED TROX UNIVERSAL tilbehør)

TA-SilenzioD/200/TUNF/RE/M/0/UMZ//NC
||||||||||
12345678910
1 Type
TA-Silenzio:
 VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
3 Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
TROX UNIVERSAL regulator med
TUN: Aktuator (150 s)
TUNF: Spring return aktuator (150 s)
TUS: Fast-running aktuator (3 s)
TUSD: Fast-running aktuator (3 s) med digital kommunikationsgrænseflade (TROX HPD)
 
Udstyrets funktion
Rumregulering
RE: Regulering af udsugningsluft (rumudsugning)
 
6 Indstilling af volumenstrøm
M: Master eller enkeltregulator, variabel sætpunktsværdi
S: Slave-regulator (kun med rumløsninger)
F: Master eller enkeltregulator, konstant sætpunktsværdi
 
Signalspændingsområde
0:
 0 - 10 V DC
2: 2 - 10 V DC
 
Udvidelsesmoduler
Mulighed 1: Strømforsyning
Ingen angivelse: 24 V AC/DC
T: EM-TRF til 230 V AC
U: EM-TRF-USV til 230 V AC, giver uafbrydelig strømforsyning (UPS)
 
Mulighed 2: Digital kommunikationsgrænseflade
Ingen angivelse: Uden
B: EM-BAC-MOD-01 til BACnet MS/TP
M: EM-BAC-MOD-01 til Modbus RTU
I: EM-IP: EM-IP til BACnet/IP, Modbus/IP og webserver
R: EM-IP med realtidsur
 
Mulighed 3: Automatisk nulpunktskorrektion
Ingen angivelse: Uden
Z: med EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion korrektion
 
9 Driftsværdier for fabriksindstilling
Volumenstrøm [m³/h eller l/s]

For driftstilstand M
qvmin: Minimum volumenstrøm
qvmax: Maksimal volumenstrøm
 
For driftstilstand F
qvconst: Konstant volumenstrømningshastighed
 
For operating mode S
Ingen angivelse påkrævet
 
10 Spjældbladets position
Kun med spring return aktuatorer
NO: Strømafbrydelse for at åbne (normalt åben)
NC: Strømafbrydelse for at lukke (normalt lukket)
 
Supplerende produkter
Valgfrit rumkontrolpanel
BE-LCD: med 40-tegns display


Ordreeksempel: TA-Silenzio - D / 315 / TUN / RE / S / 0 / Z

DæmpningsskjoldMed dæmpningsskjold

Nominel størrelse [mm]

315
Tilbehør (reguleringskomponent)Regulator TROX UNIVERSAL, statisk transducer, langsomtløbende aktuator
Udstyrets funktionRegulering af udsugningsluft (rumudsugning)
Indstilling af volumenstrømSlave-regulator (kun med rumløsninger)
Signalspændingsområde0 - 10 V DC
Udvidelsesmodulermed EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion korrektion
Driftsværdier for fabriksindstilling Ingen (slave)


Ordrekode FOR DIFFERENSTRYKREGULERING (MED VARYONTROL-TILBEHØR)

TA-SilenzioD / 200 / XF4 / PRE / V0 / 30 – 60 [Pa] / NO
|||||||||
123456789
1 Type
TA-Silenzio:
 VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
For eksempel
XF0: Compact regulator til kanaltryk
XF4: Universalregulator til kanaltryk (VARYCONTROL)
 
5 Udstyrets funktion/Installationssted
PDE:
 Kanaltrykregulering, udsugning
PRE: Rumtryksregulering, udsugning
 
6 Driftstilstand
F: Konstant værdi (én sætpunktsværdi)
V: Variabelt sætpunktsværdiområde)
 
Signalspændingsområde
For signalerne for faktisk værdi og sætpunktsværdi
0: 0 - 10 V DC
2: 2 - 10 V DC
 
8 Driftsværdier for fabriksindstilling
Ved kanaltrykregulering er differenstrykket [Pa] altid en absolut værdi
∆pconst (med driftstilstand F)
∆pmin - ∆pmax (med driftstilstand V)
 
9 Spjældbladets position
Kun med spring return aktuatorer
NO: Strømafbrydelse for at åbne (normalt åben)
NC: Strømafbrydelse for at lukke (normalt lukket)Ordreeksempel: TA-Silenzio / 250 / PDE / XF4 / F2 / 500 Pa / NO

DæmpningsskjoldUden
Nominel størrelse [mm]250
Tilbehør (reguleringskomponent)Universalregulator til kanaltryk (VARYCONTROL)
Udstyrets funktion/Installationssted Kanaltrykregulering, udsugning
DriftstilstandKonstant værdi (én sætpunktsværdi)
Signalspændingsområde2 - 10 V DC
Driftsværdier for fabriksindstilling∆pconst = 500 Pa
Spjældbladets positionStrømafbrydelse for at åbne (normalt åben)


Ordrekode FOR DIFFERENSTRYKREGULERING (MED TROX UNIVERSAL tilbehør)

TA-SilenzioD/200/TUNF/PRE/MFP/0/UMZ//NC
||||||||||
12345678910
1 Type
TA-Silenzio:
VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
3 Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
TROX UNIVERSAL regulator med
TUN: Aktuator (150 s)
TUNF: Spring return aktuator (150 s)
TUS: Fast-running aktuator (3 s)
TUSD: Fast-running aktuator (3 s) med digital kommunikationsgrænseflade (TROX HPD)
 
5 Udstyrets funktion
Differenstrykregulering
PRE: Rumtryksregulering, udsugningsluft
PDE: Kanaltrykregulering, udsugningsluft
 
Indstilling af differenstryk
MFP:
 Master, konstant trykregulering
MVP: Master, variabel trykregulering
SFP: Slave, konstant trykregulering
SVP: Slave, variabel trykregulering
 
7 Signalspændingsområde
0:
 0 - 10 V DC
2: 2 - 10 V DC
 
8 Udvidelsesmoduler
Mulighed 1: Strømforsyning
Ingen angivelse: 24 V AC/DC
T: EM-TRF til 230 V AC
U: EM-TRF-USV til 230 V AC, giver uafbrydelig strømforsyning (UPS)
 
Mulighed 2: Digital kommunikationsgrænseflade
Ingen angivelse: Uden
B: EM-BAC-MOD-01 til BACnet MS/TP
M: EM-BAC-MOD-01 til Modbus RTU
I: EM-IP for BACnet/IP, Modbus/IP og webserver
R: EM-IP med realtidsur
 
Mulighed 3: Måling af volumenstrøm
Ingen angivelse: Uden
V: med EM-V til måling af volumenstrøm ved differenstrykregulatoren
 
Mulighed 4: Automatisk nulpunktskorrektion
Ingen angivelse: Uden
Z: med EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion (kun i kombination med EM-V)
 
9 Driftsværdier for fabriksindstilling
Volumenstrøm [m³/h eller l/s], tryk [Pa]
 
For driftstilstand MVP og SVP
Δpmin: Minimum differenstryk
Δpmax: Maksimalt differenstryk
 
Til driftstilstand MFP og SFP
Δpconst: Konstant differenstryk
 
Andre parametre for driftstilstandene MFP og MVP
qvmin: Minimum volumenstrøm (rumværdi)
qvmax: Maksimal volumenstrøm (rumværdi)
qvconst_sup: Konstant indblæsningsluft (rumværdi)
qvconst_ext: Konstant udsugningsluft (rumværdi)
qvDiff: Forskel mellem indblæsningsluft og udsugningsluft (rumværdi)
 
10 Spjældbladets position
Kun med spring return aktuatorer
NO: Strømafbrydelse for at åbne (normalt åben)
NC: Strømafbrydelse for at lukke (normalt lukket)
 
Supplerende produkter
Valgfrit rumkontrolpanel
BE-LCD: med 40-tegns display
 
Differenstryktransducere, der kræves til rum- eller kanaltrykregulering, skal bestilles separat eller leveres af, f.eks.
PT-699: Differenstryktransducer til regulering af rumtryk
PT-699-DUCT: Differenstryktransducere til kanaltrykregulering, inklusive kanaltrykmålesæt


Ordreeksempel: TA-Silenzio - D / 315 / TUS / PRE / MVP / 2 / V / 10 Pa / 30 Pa / 750 m³/h / 2500 m³/h / 0 / 0 / 100 m³/h

DæmpningsskjoldMed dæmpningsskjold
Nominel størrelse [mm]315
Tilbehør (reguleringskomponent)Regulator TROX UNIVERSAL, statisk transducer, Fast-running aktuator
Udstyrets funktionRumtryksregulering, udsugningsluft
Indstilling af differenstrykMaster, variabel trykregulering
Signalspændingsområde2 - 10 V DC
UdvidelsesmodulerMåling af volumenstrøm med EM-V til måling af volumenstrøm ved differenstrykregulatoren
Driftsværdier for fabriksindstilling Trykområde Δpmin - Δpmax: 10 - 30 Pa Volumenstrømningsområde Δpvmin - Δpvmax: 750 - 2500 m³/h (rumværdier)
Konstant indblæsning/udsugning af luft qvconst_CLOSED ,- qvconst_Ex: 0 m³/h (rumværdier)
Forskel mellem indblæsningsluft og udsugningsluft qvDiff: 100 m³/h (rumværdi)


Ordrekode TIL RUMSTYRING (med EASYLAB tilbehør)

TA-SilenzioD/200/ELAB/S/RE/UMZ/LAB/
| | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 Type
TA-Silenzio:
VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
Nominel størrelse [mm]
125
160
200
250
315
 
4 Tilbehør (reguleringskomponent)
ELAB: EASYLAB regulator TCU3
 
5 Aktuatorer
S: Fast-running aktuator (3 s)
SD: Fast-running aktuator (3 s), med digital kommunikationsgrænseflade (TROX HPD)
 
6 Udstyrets funktion
Rumregulering
RE: Udsugningsregulering (rumudsugning)
PC: Differenstrykregulering (trykregulering)
 
8 Udvidelsesmoduler
Mulighed 1: Strømforsyning
Ingen angivelse: 24 V AC/DC
T: EM-TRF til 230 V AC
U: EM-TRF-USV til 230 V AC, giver uafbrydelig strømforsyning (UPS)
 
Mulighed 2: Digital kommunikationsgrænseflade
Ingen angivelse: Uden
B: EM-BAC-MOD-01 til BACnet MS/TP
M: EM-BAC-MOD-01 til Modbus RTU
I: EM-IP til BACnet/IP, Modbus/IP og webserver
R: EM-IP med realtidsur
 
Mulighed 3: Automatisk nulpunktskorrektion
Ingen angivelse: Uden
Z: med EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion korrektion
 
9 Yderligere funktioner
Uden rumstyringsfunktion
LAB: Led system til udsugningsluft (laboratorier)
CLR: Led system til indblæsningsluft (renrum)
 
Med rumstyringsfunktion
LAB-RMF: Led system til udsugningsluft
CLR-RMF: Led system til indblæsningsluft
 
10 Driftsværdier for fabriksindstilling
Volumenstrøm [m³/h] eller [l/s]
 
Samlet udsugningsluft/indblæsningsluft i rummet
qv1: Standard-tilstand
qv2: Reduceret drift
qv3: Øget drift
qv4: Konstant indblæsningsluft
qv5: Konstant udsugningsluft
qv6: Forskel mellem indblæsningsluft og udsugningsluft
ΔpSet: Sætpunktstryk (kun med differenstrykregulering)
 
Supplerende produkter
Rumkontrolpanel (kun til enheder med RMF)
BE-LCD: Display med 40 tegn
 
Den differenstryktransducer, der kræves til rumtryksregulering (udstyrsfunktion), skal bestilles separat, f.eks.
PT-699: Måleområde ±50 Pa eller ±100 Pa
PT-GB604: Måleområde ±100 Pa


Ordreeksempel: TA-Silenzio / 160 / ELAB / SD / RE / IZ / LAB

Dæmpningsskjold Uden dæmpningsskjold
Nominel størrelse [mm]160
Tilbehør (reguleringskomponent)EASYLAB regulator TCU3
AktuatorFast-running aktuator (3 s), med digital kommunikationsgrænseflade (TROX HPD)
Udstyrets funktionUdsugningsregulering (rumudsugning)
UdvidelsesmodulerEM-IP til BACnet/IP, Modbus/IP og webserver og
med EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion korrektion
Yderligere funktionerUden rumstyringsfunktion: Led system til udsugningsluft (laboratorier)
Driftsværdier for fabriksindstilling Ikke nødvendigt


Ordrekode FOR ENKELT OPERATION (MED EASYLAB TILBEHØR)

TA-SilenzioD/200/ELAB/S/ECE0/UMZ/
| | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Type
TA-Silenzio:
VAV-enhed, udsugningsluft
 
2 Dæmpningsskjold
Ingen angivelse:
Uden
D: Med dæmpningsskjold
 
Nominel størrelse [mm]
125, 160, 200, 250, 315
 
Tilbehør (reguleringskomponent)
ELAB: EASYLAB regulator TCU3
 
5 Aktuatorer
S:
Fast-running aktuator (3 s)
SD: Fast-running aktuator (3 s), med digital kommunikationsgrænseflade  (TROX HPD)
 
6 Udstyrets funktion
Enkelt betjening
EC: Udsugningsregulator
 
Indstilling af ekstern volumenstrøm
E0: Spændingssignal 0 - 10 V DC
E2: Spændingssignal 2 - 10 V DC
2P: Omskifterkontakter (leveres af andre) til 2 omskiftningstrin
3P: Omskifterkontakter (leveret af andre) til 3 omskiftningstrin
F: Konstant værdi for volumenstrøm, uden signalering
 
8 Udvidelsesmoduler
Mulighed 1: Strømforsyning
Ingen angivelse: 24 V AC/DC
T: EM-TRF til 230 V AC
U: EM-TRF-USV til 230 V AC, giver uafbrydelig strømforsyning (UPS)
 
Mulighed 2: Digital kommunikationsgrænseflade
Ingen angivelse: Uden
B: EM-BAC-MOD-01 til BACnet MS/TP
M: EM-BAC-MOD-01 til Modbus RTU
I: EM-IP: EM-IP til BACnet/IP, Modbus/IP og webserver
R: EM-IP med realtidsur
 
Mulighed 3: Automatisk nulpunktskorrektion
Ingen angivelse: Uden
Z: med EM-AUTOZERO magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion korrektion
 
10 Driftsværdier for fabriksindstilling
Volumenstrøm [m³/h] eller [l/s]
Afhængigt af indstillingen for ekstern volumenstrøm
E0, E2: qvmin - qvmax
2P: qv1 - qv2
3P: qv1 - qv2/qv3
F: qv1


Ordreeksempel: TA-Silenzio / 200 / ELAB / S / EC / E0 / 300-1000

DæmpningsskjoldUden dæmpningsskjold
Nominel størrelse [mm]200
Tilbehør (reguleringskomponent)EASYLAB regulator TCU3
AktuatorFast-running aktuator (3 s)
Udstyrets funktionUdsugningsregulator
Indstilling af ekstern volumenstrøm Spændingssignal 0 - 10 V DC
Driftsværdier for fabriksindstillingqvmin = 300 m³/h, qvmax = 1000 m³/h

Varianter

 • Varianter

AV ENHED, variant TVJ

 • VAV enhed til variabel styring af udsugningsluftmængden


AV enhed, VARIANT TVJ-D

 • VAV enhed med dæmpningsskjold til styring af variable udsugningsluftmængder
 • Til rum, hvor den indstrålede støj fra enheden ikke reduceres tilstrækkeligt af et nedhængt loft
 • Kanalerne til det pågældende rum skal have tilstrækkelig akustisk isolering (som skal leveres af andre) på ventilatorenden
 • Dæmpningsskjold kan ikke eftermonteres


Materiale

 • Standardkonstruktion


Ordrekode detaljeDelMateriale
-KabinetGalvaniseret stål
-Effektiv tryksensorAluminium
-SpjældbladAluminium
-SpjældbladstætningPolyethylen, PE
-Aksel og koblingGalvaniseret stål
-GlidelejerPlast
-TandhjulPlast, ABS


Ordrekode detaljeDelMateriale
DDæmpningsskjold kabinetGalvaniseret stål
DIsolering af strukturbåren støjPolyethylen, PE
DForingMineraluld i henhold til EN 13501, brandklasse A1, ikke brændbar

DOWNLOADS

Produktoplysninger

Brochurer

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633