small_tab1_Serie TZ-Silenzio
tz_silenzio_1
tz_silenzio_2
small_tab1_Serie TZ-Silenzio
tz_silenzio_1
tz_silenzio_2

TZ-Silenzio

Til høje akustiske krav ved lave lufthastigheder i indblæsningsområder

Firkantede volumenstrømsregulatorer til indblæsningssystemer med variabel volumenstrøm i bygninger med høje akustiske komfortkrav og lave lufthastigheder

 • Meget effektiv, integreret lyddæmper
 • Til strømningshastigheder fra 0,7 – 6 m/s
 • Høj reguleringsnøjagtighed ved vilkårlige tilstrømningsbetingelser
 • Kompakt udførelse med firkantet tilslutning i begge ender
 • Elektroniske regulatorer til forskelligt brug (Easy, Compact, Universal og LABCONTROL)
 • Lækageluftstrøm ved lukket reguleringsspjæld i henhold til EN 1751, klasse 4
 • Lækageluftmængde fra svøb i henhold til EN 1751, klasse B


Valgfrit udstyr og tilbehør

 • Dæmpningsskjold til reducering af udstrålingsstøj
 • Ekstra lyddæmper serie TS til reducering af strømningsstøj
 • Varmtvands-varmeveksler serie WT til opvarmning

Anvendelse

Anvendelse

 • VARYCONTROL VAV-regulatorer serie TZ-Silenzio til indblæsningsregulering i variabel volumenstrømssystemer ved lave lufthastigheder
 • Volumenstrømsregulering i lukket reguleringskreds via aktuator
 • Integreret lyddæmper til høje akustiske krav
 • Lukning ved hjælp af overstyring

Særlige kendetegn

 • Hygiejnisk testet og certificeret
 • Direkte tilslutning af ventilationskanal
 • Fabriksindstillet eller programmeret og testet
 • Mulighed for efterfølgende volumenstrømsmålig og indstilling, evt. kræves der en separat indstillingsenhed hertil

Beskrivelse

Udførelser

 • TZ-Silenzio: Indblæsningsenhed
 • TZ-Silenzio-D: Indblæsningsenhed med dæmpningsskjold
 • Enheder med dæmpningsskjold og/eller en ekstra lyddæmper serie TS til særligt høje akustiske krav
 • Udbygning af dæmpningsskjoldet er ikke muligt

Bygningsdele og egenskaber

 • Idriftsættelsesenhed, bestående af mekaniske dele og reguleringskomponenter
 • Middelværdi-trykdifferenssensor til luftstrømsmåling
 • Reguleringsspjæld
 • Integreret lyddæmper
 • Reguleringskomponenter fabriksmonteret, slange- og ledningsforbundet
 • Hver enkelt enhed er fabrikstestet på en speciel prøvestand
 • Datadokumentation på enheden i form af en mærkat eller en volumenstrømsskala
 • Høj reguleringsnøjagtighed for indstillede volumenstrømme under vilkårlige tilstrømningsbetingelser

Påbygningsdele

 • Easyregulator: Kompakt enhed med indstillingspotentiometer
 • Compactregulator: Kompakt enhed bestående af regulator, trykdifferenstransmitter og spjældmotor
 • Universalregulator: Regulator, trykdifferenstransmitter og spjældmotorer til specielt brug
 • LABCONTROL: Reguleringskomponenter til automation- og systemteknik

Supplerende produkter

 • Ekstra lyddæmper serie TS
 • Varmeveksler serie WT

Konstruktionskendetegn

 • Firkantet udførelse
 • Udskiftelige pakninger
 • Tilslutning i begge ender for kanalprofiler
 • Reguleringsspjældets position er synlig på enhed udefra
 • Termisk og akustisk isolering

Materialer og overflader

 • Svøb i galvaniseret stål
 • Spjæld og trykdifferenssensor af aluminiumsprofil
 • Lydisolering af mineraluld
 • Glideleje af kunststof


TZ-Silenzio-D

 • Dæmpningsskjold i galvaniseret plade
 • Lydisolering af mineraluld
 • Lyddæmpning af gummielementer


Mineraluld

 • I henhold til EN 13501-1, klasse A1, ikke brændbart
 • RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
 • Hygiejnisk sikker høj bioopløselighed i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69 / EG
 • Beskyttet mod erosion ved hjælp af foret glasfiber ved en luftmængde op til max. 20 m/s
 • Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst

Downloads

Produktoplysninger

Brochurer

Certifikater

Brugsanvisninger

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633